Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

A L T I CUMHLilÎYET 26 EKİM 1980 SANAT DÜNYASI İSTANBUL BELEDİYE KONSERVATUVARLARI SANAT TOPLULUKLARI KONSERLERİNE BUGÜN BAŞÜYOR "Coşan Türk izleyiciler biz Almanların hiç alışık olmadığı biçimde oyuna katıldılar,, # Aradan 22 yıl geçrresıne karşın, bugune değın tamamlanıp hızmete acılamayan ve cevresı çopluğe donuşen Konak'takı Kultur Sara/ının dıştan gorunumu. Bır süre once sergilendığı Batı Berlin'de buyuk llgi goren «Gıden Tez Gerı Donmez» adlı yapıtın yonetmenl Peter Steln, bu basarıda sanatçıların guçlü ve kendınden emin oyuniarının buyuk rolu bulunduğunu belırtıyor. Istanbul Beledije Konservatuvan Sanat Topluluklarının olagan kı? konserlerı bugün 11 OO'de Harbıye Muhsın Ertugrul Tıyatrosu'nda Şef Muzaffer Bırtan yonetımmde venlecek olan Turk Müzığı konserlerlyle başhjor Hısarbusehk makammdan ve Rumeh turkülerınden seçılen eser lerden oluşan ılk hafta konsennın solıstlerı Recep Bırgıt, Selma Ersoz ıle Nurhan Hekımoğlu... İzmir'de Opera perdelerini ilk kez tarihi Elhamra Sinemasında açacak Aykut POTUROĞLU İZMİR, (Cumhuriyet Ege Burosu) Kentîe, operanın ılk kez perdelerini halen restore edılmekte olan Konak takı tarıhı Elhamra Sıneması'nda acma sı konusundakı çalışmalar gıderek yoğunluk kazanıyor Amaclanan proıenın bu mevsım de gerçekleştırıleb Imes ıcm elden gelen tum ccba*ann har ccna'ğım ve uzmanların geceII gunouzıu olarak calıştıklarını belırten Izmır Turızm Mudu r l uâu yetkılılen, «Hazırlanan plan kentın sanatla kultur yaşcmına bü/ufc canlılık kazandıracakur » dıyorlar Ote yandan, teme'ı 22 yıl on cs atılan «Konak Kultur Sarayunın bur,une değın bıtırueek hızme'e sokulamamasının cok UZUCJ o d ğ u goruşünu vurgula yan ılgılıler konuya ılışkın son gel şmelerı aşağıdakı tumcelerle özetlıyorlar «1958 yılında temelı atılan sarayın yapımına başlanmış, ancak daha sonraları ortaya cıkan ceşıtlı aKsaklıklar nedenıyle bugu~e değın bıtırılememışt Be ıren sorunlar nedenıyle Iznır Beledıyesı de yapıyı 80 mılyon lıraya Kultur Bakanlığı na sctmış ve bunun yaklaşık 70 m lyon lırasını almıştı Orta lama 5000 metrekarelık bır alanı kapsayan yapı bugunku go runumüyie belde ıcın cırkın go runumlerın başında gelmektedır Çevresı moloz yığınlarıyla dolarken, gıderek coplüğe donuşmüştür lcınde ıse ktmsesızler, alkolıkler ve esrarkeşler barınır olmuştur Elhamra Sıne ması'nın operaya perdelerini açacak duruma gelmesının ardından. Kultur Bakanlığı'nın bu soruna el atması beklenmekted'r Devlet Opera ve Ba lesı Genei Mudurlüğu'nun de bu yolda etkın çabaiarı olacak tır. Izmır'e kazandırılacak bu kultur yapıtının, bugunku koşullara gore 200 mılyon lıralık harcamayı gerektıreceğı sanılmaktadır Yetkıli kuruluşiar gel'şmelerı dıkkatıe ızlemektedırler» Gül AR Yalnız Almanya'nın değıl dünyanın soyılı tiyatrolarınaan blrı olan Batı Bsrlndskı SCHAUBUHME nın Sana' YonetTenı Peter Ste n, her yıl oldugu gıbı, tatıiının bır bolumunu geçırmek uzere yjrdumuza geldı. Kendıs re aynı tıyatronun unlu oyuncusu Jutta Lampe ıle fotoğraf dırektoru Ruth Walz eşlık edıyorlardı. Gruba sonradan tanınmış yonetmsn K.aus Gruber de katıldı. Peter SteırTın yı.lcrd.r s^rdurdugu bu programlı gezılerının amacı araştırmo yaptıgı sanat tarını dalında Anadolu U/sarlıklarını yerınds gorup mcelemek, yaşayarak anlamcya calışmaktı Sanırız Uygarlık tarıhınde Anadolu'nun yerını ve ınsanının oluşumunu değerlend rmek tutkusu Petsr Stsın'ı artık yalnız Anadolu gezılerınde degıl, kendı ulkesı Almanya'da adım başı karşılaştığı bu ınsanlarla ve gıderek Batı Berlın'deki Anadolu'yla ılgılı bır tıyatro proıesıne yoneltti. Almcnya Botı dunyasında ekonomısı en güçlü ülkelerın başında gelır Uretımının temelınde yabancı işçıler vardır Yabancı ışçılerın başını Türkler ceker. Anadolu'dcn kopup gelmış rriıyonların emek gucu... Tarıhın bu en buyuk goçu, en yoğun bıcımde Batı Berlin'de toplanmıstır ve getolaşmıstır Berlın'dskı uc getonun en buyugu Kreuzberg'dır Resnı rakamlara gore 50 bın Turk yaşor Kreuzberg'de Schaubdhne Tıyatrosu Kreuzbsrg'dsdır Yonetıcısı de Pster Steın'dır Steın Anadolu'da aradığını, degışık boyiitlarıyla tıyatrosu cevresınde bulrıustur artık Kendısı dıyor kh SIVAS'TA BIR ÇOBANIN ILG ! Sİ... «1958'ın b tenmuz gecesı arabam saplanıp kalmıştı Sıvas do'oyiarında Annem ve babamla geceyi gecırrn3k uzsre hazırlık yaparken bın belırdı karanlıkların ıc nden Şşırnede o.dugjmuz \er yataklarına, cevremıze yeııeştrd ç>m z pıllı lcrrbolara uzun uzun baktı. OnLn sebs rl a. ıle bızım çeKingenlığımızm yopay duvarını b r sozcuk yıkıp aştı Sonradan b zı alıp go'urduğu geçıcı coban kovuğunda ve bır bır gelen dığer cobanlar arasında sabaha dek bızı ağırlarken kımı ksz kuiağıma fısıldayorak, kımi kez cığlık cığlığa yıneıenen bu sozcukle uyandım Atiadoluya » Ne dlyorlarmış'' cGel dost olalım » Peter Steın ve arkadaslarının bu yı'Vi Anadolu gezılerıne 5 gun ıcm ben de katndını Steın dan oğrenmek ıstsdıği'n konu'arın başındo, son gjnlerde cok sozu ed len Schaubuhne TurK Proıesı ve 15 hazıranda sergılenmeye başlanan «Gıden Tez Gsrı Donmez» oyunu vardı Gıden Tez Gerl Donmez oyunu «Gel Dost Olalım dedı mı''» drye sordum. Steın yanıtladı Hem de nasıP Daha önemlısl her gece ortalama 200 3C0 seyırci tarafından ızlenen oyunun tümü Turkce sözlü ve şarkılı olmasına karşın Alman seyircller de gösterıye şaşırtıcı bır coşkunlukla katıldılar. Bu t<r başlaııgıçtır. Pekl geleceğl nasıl planlryorsunuz'' Steın Gelecek tıyatro yılında «Glden Tez Gerl Donmez» gosterılerını surdururken kasım ayı ortalorında bır başka Turk oyunu daha sahneleyeceğız. Buraya calışmak ıcın gelmış ana bcbalardan cocuklarına ve hatta torunlarma gıden kuşaklararası bağı kendı kültürlerıne yabancıloşmadan ıcmde yaşadıkları külturle bıleşımının yol ve yontemlerını araştıracağız. Gel Dost Olalım'a yanıt mı b u ' Steın: Başardığımız oranda evet. Eylemlmlzln hıc de kolay olmadığını ve olmayacagını bıliyorum. Beklan ve Ayla Algan'la başlattığımız bu eylem blr suru aşamalardan sonra bugunku başarı noktasına enştı Bu basarıda gerek Batı Berhn'de yaşayan tlyatro sanatcılarının, gerekse Turkıyeaen gelen profesyonel sanatçıların katkısı cok buyüktur. Basarılan ış, uluslarorası ekonomık polıtık lyınıyet gosterılerının otesınde toplumdan topluma, urstenden uretene bır kultur alışvarışı olacaktır UMUTLAR, ACILAR, KIRGINLIKLAR... «Gıden Tez Gerı Donmez» oyununu tlyatrocu olarak nasıl değerlendırıyorsunuz'7 Steın Oyun oylesıne ictenlık ve nesnellık Için<Je oynanıyor ve Türk oyuncu'arı Alman seyırcıye yabancı ülkelerde çalışmaya mecbur kalanların umutlarmı, acılarını ve hatta kırgınlıklarını oylesıne doğrudan, guclu ve vurucu bıcımde aktarıyor kı tıyatroda boylesı bır olaya ender rastlanır Coşan Turk seyircıler, bız Almanların hıc aiışık olmadığı bıcımde oyuna ka~ tıidılar, dıyebılırım kı oyunu oluşturdular Sanatçıların guçlu ve kendınden emın oyunlarının yanısıra Türk Halk Muzığınden guc alan şarkılann da bu heyecan oluşumunda payı war Stem'dan bu başarılı topluluğu oluşturan sanatçıların ısımlerını olıyorum: Ayla Algan, Tuncel Kurtız, Kenm Afşar, Şener Şen, Engın Akcelık, Yekta Arman. Alı Haydar Cılasun, Sjavi Eren, Kaya Gürel, Serpll Şımşek, Ruchan Tolgay, Beatrıs Tuncay, Erguder Yoldcş, Macıt Koper. Olayla ılgılı olarak Alnan basınından alıntılar Peter Steın'ın ınancnı kanıtlıyor: Omeğ.n Spandauer Volksblatt şöyle yazmış «Gosterının Turkce olmasına karşın duyduğumuz coşku, pek cok Almon oyunuyla kıyaslanamayacak kodar buyuktu » Der Tagesspıegel «... Heey Almanlar gözlerinlzl acıverıp yanıboşınızdakılere bakıver n1» Petrusblatt' «... Kenaı oz, antık kültürlerlyle yürekten dolup taşan ınsaniar kalkıp bızım ülkemızde çalışmaya gelıyorlar Ne yazık kı coğumuz onları sadece ozgelışmış bır ülkeden gelen ışgacu olarok gorüyoruz. Insan olduklarını oğrenmemız gerek » Max Frısch'ın yıllarca once soyledıkleri aklıma geldı. «Bız ışgucu ıstemıştık karşımıza ınsan cıktı1» Avrupa ekonomısının temel taşı emek g u c j olan yabancı ışçılerın da Insan olduklorını kendı ağızlarmdan duymayı acı bır gu'umsemeyle karşılıyorum Ama kıvanc verıcı nokta artık boylesı bır anlayışın cıddı bır bıcımde ele alınmış olmasıdır. SORUNLAR, SORUNLAR... «Amacımız 15 kadar oyuncJdan oluşan sürekli bir Türk tıyatro topluluğu kurmak Sanatsal kararlarındakı gıbı parasal ozerklığını de kazanmış bır grup Bu ilk oyunun şaşırtıcı başarısı bızı boylesı umutıandırdı. Schaubuhne aralık sonuna kadar yapılacak olan Türk oyun ve kültur faalıyetlerını tek başına ve yainızca kendı kaynaklanndan herhangı bır kurumdan yardım gormeksızın sağladı, hatta başka proıelerden sarfınazar ederek... Ama sureklı bır tıyatro topluluğunu devamlı ayakta tutabılmek ıcın dış fınansman kaynaklarına basvurmak gerekecektır. Batı Berlın dekı Turk kesımındekı Işç.lerın yanısıra, genclere ve cocuklara da dönük kuiturel faalıyet planlarraktoyız Yuzde 60 Turk ve yüzde 40 Alman'dan oluşan ş mdıkı ızleyıcl oranımızı bır kultur o'ayı cevresınds buluşturarak bırbırlerıni tanımalarını sağlamak bızım ıcın en buyük başarıdır» Peter Steın'ın gezısındekı bırkac günlük beraberliğımız boylesı söyleşıler ıcınde sürup gıttı 1958'de Orta Anadolu'da bır cobanın «Gel dost olalım» çağrısı, Batı Avrupo uygarlığında yankısını bulmuştur artık... «BODRUM'DAKİ PENCERE» KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE... Kent Oyuncuları uzun suredır serglledığı «Bodrumdakı Pencere» adlı oyunu bu kez Kadıkoy Halk Eğıtım Merkezı'nde ızletıyor. Hale Kuntay'ın Curt Flatow lle Horst Pıllau dan dılımıze kazandırdığı yapıtı Şukran Gungor sahneye koydu, Turgut Atolay dekorlarını hazırladı rollerım Yıldız Kenter, Şukran Gungor, Muşfık Kentsr, Gui Onan, Kadrıy6 Kenter, Mehmet Bırkıye, Muşfık Uzun ı'e Suot Özturna paylaşıyorlar Oyun her g^n 20 30, cumarîesı pazar 15 00 18 0üde gorulebılı/or KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDE FOLKLOR ÇALIŞMALARI BAŞLAD1 Folklor Başkanı Zekerlya Dede ve otuz uzman öğ'etmen denetımınde 817, 1825 ve 25 yaştan yukarı oımak uzere uc grupta beş yuz oğrencıyle folklor çalışmalonna Kadıkoy Halk Eğıtım Merkezı'nde başianmıştır Her gün ellıye yakın başvurunun olmasına karşın yer sorunu neaenıvls tumunü yanıtlayomayan Kadıkoy Halk Eğıtım Merkezı bu yıl 2000 dıplomalı mezununu verecek. KARAGÖZ FRANKFURT VE PARİS'TE TANITILACAK Turk Golge Sanati Karagöz'un Turlzm ve Tanıtna Bakanlığı ile Dıs'ş'en Bckanlığı'nın ortck çalışmaiarı sonunöa Frankfjrt ve Parıs'te tanıtılacağı oc klcndı Kgllılerden edınılen bılgıye gore Kemalettın Sevıien ve Tuncay Tanboğa 29 ekım 14 kasım tarıhlerlnde Frank fu't'ta Karagöz'ün unlu «Kanlı Nıgar» [CTIS lını sunacaklar, bu arada Frankfurt Tu k Tunzm Burosu'nda 200 pcrcadan oluşan Dır Karagöz serg sı acı'acak. Sanaîçıbr dcfra sonra oyunu Parıs'te ae yıneleyccekler. DEVLET TİYATROLARI ANKARA'DA İKİ OYUN SERGİLİYOR Devlet Tıyaîrolan Ankara'da tlyatroseverlere «Kad'nlar da Savaşı Yıtırdı» ıle «Genc Osman» adlı oyunları ızletıyor. Haldun Marlalı taratından yonetılen «Kadmlar da Savaşı Yıtırdı» Ikınci Dunya Savaşı sırasında savaş muhabırlığı yapan Curzıo Malaparte'ın, güzeı ve soylu bır amac guden, ama bu amacın gercekleşmesı ıcın gerekli arac'an yeterınce tanımayan, bu nedenle canından ve tahtmdan olan genc b r hukumdorı konu c!an «Genc Osman» ıse Bozkurt Kuruc'un yonettığı, Turhan Oflazoglu'nun yapıtı. Asııman Korad: «Devlet Tiyatroları hiçbsr zaman özerk olamamıştır» ANKARA (a a) Devlet Tıyatrosu yonstmenlerınden Asu mon Korad, «Devlet Tiyatroları hıçbır zaman ozer< olmanvştır ı demıştır. «O Guzslım Kaymaklı Dondurma Rengı E bıse» adlı oyunun Kuçuk Tıyatro'dakı provaları sırasında, çeşıtlı konulardakı goruşlermı açıklayan Korad, «Devlet Tıyatrolarının, degışen ık'ıdarların süreklı, ekonoTik ve pol tık baskılanna maruz kaldıgını» söylemıştır. «Turkıye'de. Dsvlet Tıyatrolarının, ağırlıklı bır sanatsal ışlev yerıne getırmek amacıyla kurulduğunu» bıldıren Asumon Korad tbu nedenle, Devlet Tiyatroları, halk gulsün dıye, este'ıkten sanattan yoksun eser sahneye koyamaz» dıye konuşmuştur. Korad, «Devlet Konservatuvarının az sayıda mezun vermesı nedenıyle, ozellıkls ılk tur oyunlorda kadro sıkıntısı çekıldığını» belırtmlştlr. ORKESTRA ŞEFİ CARMEN MORAL'A «EMERİTUS» ÜNVANI VERİLDİ Guney Amenka'nin ilk kadm şe fı olan Carmen Moral a Peru. Cumhurbaşkaru d>vlet sanatçısı anlamına gelen «Ementus» unvanıru verdı Ilk kez bır muzjsyene venlen bu unvana, şımdıye dek ünıversıte profesorlen, bıhm adamları deger goruluyordu Carmen Moral Istanbul Devlet Opera ve Balesı'nde orkestra çeflenndendır. CEMİL BAŞARGAN ÇİGAN ORKESTRASININ İSVİÇRE'DEKİ KONSERİ... Turk îşçi Federasyonu'nun çagnlısı olarak Isvıçre'ye gıden on kışılık Cemıl Başargan Çıgan Orkestrası Zu rıh te Turk ışçılerıne bır konser verdı. FIAOYO TRT I 26 Ekim 1930 M. VENİZELOS BU AKŞAM GELİYOR Başvekill M VenizeİO3 ve Yunan Faricıye Nazın M Mihalakopılos un bjgün 6ğlcden sonra dort buçukta Istartbul a gelmelen beklenrpektedır Eli kruvazorü lle Haydarp&ja' ya gelecek olan T u r a n B?ş 'ekilı daha sonra trenle Ankara'\a hareket edecektir Başvetl.e Yu. nan gazetecilerı ve ecnebı tecıler refakat etmejjtedlrler. YUNANLILARLA İKİNCİ MAÇ Cuma günu FenerSe beraber» kaîan Arıs takınıi bugun Calatasaray'l3 karjilaşacai Fakat dun bütun gun yaŞan yaftmur durrrazsa bugun stadyumaa btr futbol maçı seyTetınelc lmiar.ı olma\ f acaktır Zaten dunkü vaSmurla sahanm gol halıne gelcllği muhakkaktır Bugün de yağarsa yapı'acak raaç blr Vaterloo daha dojTusu bir çamurbcl maçı olacaktır Bu yagmur G»latasoray Aris maçımrs tsdım kaçırmışt r Bojie ha\aîanSa maçı az dtışen, sa kayan \e VJ CJtça daha ^ailam oıan, çar urda ovnama a alışık oian larai kazarur Bu duromdA Galataoaray'm pe yapacaŞını bı'etmyo ruz Malum 5 a San Kırmınlıl a n n takımı esrarenglzd r Daima son anda na yapacaîı malum OİUT 0^ 00 Açılı? ve program 05 05 Lzgı kervanı Oo 30 îparkılar ' e ovun ha\a)3n 06 00 Kı<^ 1aber,er (Xı ^2 Bcıgecl vaj n 06 30 Kjve haber'er 06 40 Gunav d n 07 30 Habeı ıer 07 40 B 1gesel ys>m 09 00 Kısa haoerler 09 05 Tatil sabahı ı l 00 Kısa haber'«r 11 05 Radvo tıyatrosu 13 o; Eeilamlar 12 07 ücu^olmajan'i12 55 Reklamlar ve rad^o TV program haberlerl. 13 00 Haberler 13 15 Saz eserlen 13 30 Bclge^el yavm \e reklamla 15 (XI K'sa habe!er 15 05 SMT . rrasazln 17 30 B01gesel ja>ın 19 00 . 01 00 T R T II ıle ortak \ajın 1 > 00 Haber< ler 1» 30 Hafıf müzü£ 20 00 Ocakbaşı 20 20 Amator se^ler ITJ'Mı 30 4ı Hafıî mü'ik 2! 00 Kı«a h&berler 21 05 Dıiıeylci MeJcien 21 30 Spor derslsj 22 00 Kı«a h£Deîer 22 05 Be raber \e c ulo türtuler 2! "0 S'ztn seçtlkierinlz 23 00 Haberler 23 15 Studyo kayıtlanndan. 23 45 Şark'Iar 24 00 Kısa i<aberler 00 05 Sevıien eserler. 00 55 Günün haberlennden özet. Ier 01 00 Program \e kapamş. 01 05 05 00 Geoe yansı. 1C 00 Türküler 15 15 Gençllkla gelen 13 00 Haberler 13 15 Hafif nuzık 13 30 Çagdas sanatçılarınuz 14 30 Türküler 14 45 Şıirl'iıar 15 00 Her telden 15 30 Şarkılar 16 00 Çaçdas TUrk sa.at m ü ı i « 18J0 Klasik koro 17 00 Türkuler 17 15 Geî n ı i t e n gur.ümuze senlonık muzi< 18 00 t?*j"£viıar ve *=az eserlert 18 30 Yurttan sesîer 19 00 01 00 TRT 1 i e ortaıc yayın. 9.30 10.15 11.15 Jereny. Haftanın Şarkısı «Efem», Bu Hafta Nerdeyız 7 Trafık, Karagoz ve Satranç Taşları yapımı yer alacak SEYREDEMEYENLER İÇİN GUNAYDIN WALT DİSNEY TRT 07 00 Açıhj ve prograra. 07 03 Gune ba?'.arken 08 00 Sabah konseri 09 00 Türkçe haberler. 09 03 1955'den 1980'e. 10 00 Unutulmayan melodıler 1100 Mflü k magazin i ; 00 Türkçe aaberler. 12 03 Ingilizce haberter 3Î (16 Frarsızca baberler 13 09 ÇeşıUl »ololar 12 30 Müzik paroraması 13 00 Sizın seçtlklerırüz 14 00 Vüzlk başlasın perde açılsm 14 45 Sizlerle «5 dak'ka 15 30 Pazardan pazara. 18 30 Barok müzıl 17 00 Türkçe haberler 17 03 îngilize» b»berler. 17 08 Fransızca haberler. 17 09 Çay saatl. 18 00 DOoya radyolanndaa muzlk festlrallertnden. 19 00 Cax «e pop cunyasiBdan. 20 00 Klaslk TOrlc rcuzigl korosu 20^0 Flak albümlerinden. 21J0 Deneysel mO rk 22 00 Türkçe haberler. 23 03 tnglllzce haberler. 23 06 Frangıscs haberler. 22 09 StüdTO FM 23 30 Pazar konseri. 34 00 S&aanyolo. 01.00 Program r e kapanıs. Jeff babasıyla bırl'kte çıktığı balık avında kıytdan avlanacağını so/leyerek babasını motorda bırakıp ayrılır. Kıyıda sahıbınden kacan bir fılle tanışıp arkadaş olurlar. Bu arada motorda, akıntıya kapılan babası guc aniar yasamaktadır. 12.05 TV'DE SİNEMA: «ARKADAŞEVI FLİCKA» FETHİ BEY ANKARAYA GİTTİ Serbest Cumhuri%et Fırkası Reısi vö Gumuşharc Mebusu Fethi Bey dün aaşam ekspresle Ankanı'ya ^aTeket etmljt'r Meolisin açılmasıcdan evvel Serbest Pırka erkanj mecllit» t î i t p edeceklsrl hareket t a m ı n tesp:t edecelüerdlr Ayrıca beledıye seçırılerindeki ban çikayetlerl da gozden geçireceklerdır. Harold Schuster'ın yönettıg, bır fılm ızlıyoruz. Ba$lıca rollerı Roddy Mac Dovvall, Preston Foster lle Rıta Johnson arasında paylaşılıyor. Bır kucuk cıftlıkte yaşamokta olan kucuk Ken'ın en büyuk ts'ejjı terbıye edeceğı, eğıtecegı bır ata sahıp olmaktır Cıftlığm dışında başıboş dolaşan taylardan bırını beğenır. Oysa tay delı bır atın soyundan gelmektedır ve nasıl bır tepki gostereceğı belll degıldır. «Arkadasım Fıl.cka», Amerikan TV'slnın pek sevdığl, hayvanla çocuğun arkadaşlıklarını gosteren f'lmlerden bın... Bır pazar sabahında çocuklar Içın ıvl bır seçım, ama büyuklerı ılgılend'receğınl soylemek zor... TRT II 07 00 Açıhç v# projrsm m OS Solıstlerden seçmeier 07J0 Haberler 07 40 Türkuler. 08 00 GOn başlıyor 09 00 Saz eserleri. 09 20 Blr dllden bir telden. 09 40 Sevgı üstüne 10 00 Çocugun dünyası II 00 Kadınlar top lulugu. 11^0 Küçük konser. 13.40 16.15 ÖĞLEDEN SONRA HABER . MÜZIK MAGAZİN İŞKENCE EDEN POLİS MEMURLARININ MAHKEMES! r t e ' d Sait ve AJİ Ekber EfendJl»'^ pohs mer'ezfrde dayat atmak vs işfcerce e'^ril" su'lanan Serkomı«er Fahrl, muavto O'man ve n » rrur Musıaia Eîendılenn mankernelenre dun ACnr Cezada devam edılmıştir Mahkemede sarlt olarak dlolenen po'l» memuru Kamn Efendi Saıt ve Ail E i b e r Efendüerin dayak etıldığı iddia edlldıM gün merkezd" yukandan 1 mahvolduk dlye blr ses lşlt*" nı ve bunlann davak yetniş b!r razlyecte bulundu?unu gordusöylemışUr Aş'k Veysel'ın Sıvrıalan'dakl evl gorüntulenen prog ramda traf.ğın sağdan so'a ışlemesı, Efes'tekl arkeolo| k kazılar, Izmır'ın lcme suyu ı'e müzık bolümünde Selahattın Erorhan, Atılia Atasoy ve Gunen Tecer yer alıyorlar. 17.00 17.10 19.10 HABERLER SPOR KLASİK TÜRK ^lÜZİĞİ KOROSU BUUVIACA 12 34 TespıhaSacıgıllerden, tıcak böTge oncan ağacı Künyada stronsiyumun stngesl 9 Gemı arnasını düzeııie^en u»ta. İLKARIDAN A^AGIYA : 1 Evîertn Cs'ünde japıımış 5"ük»ek kuıerası o&a veja taras. 2 Damalı b'çimde vapıim,? kıjroas Utanma duvgusu. 3 Btr enstrüman 4 Yamult anlarar.da emır Kimrada sod vu^ıun simgesl 5 Tersl lîg! 6 Ter^ı f t n ü n doğu.«u Ter si k a l n ip, lnce halat 7 YamuıCulmuş Sayı tasal'maii. 8 Küçük, ufak Tersl yüzvıl 9 Anlamlı, blr çey ilade eden DLNKfl BÜLMACAJİIN ÇOZÛMC SOLDAN SAĞA: î Kaıenaer 2 sdE Senet 3 lisK Rlya. t Oöelisk 5 Rapor Ara. 6 UA Tamam 7 Fısbk hA 8 Ege Fava. 9 An Karate TCKARIDAN AŞAĞIY* : 1 Kalorifer 2 Adaoalıtı. 3 Lesepase 4 Alo 5 nS Irtıta 6 Der» Akar. 7 enıkaM vA. 8 Key Rahat 9 Tarama. Istanbul Televızyonu"naan Cumhur Ata'ay'ın hazırlodığı ve sunuculuğunu Tarık Gurcan'ın yapacağı prog ramda ekrana gelecek olan Dr Nevzad Atlığ yonetımmdekı Kültır Bc^an'ığı Devlet Klasık Türk Müzıği Korosu şu eserleri sovluyor: «H coz peşrev». «Baktıkça hjsnu anına», «Bak ne hale koydu», «Tıma'da çırpGr bezım» ve «Yıne de kaynadı coştu dagların taşı». 19.30 \VALTON AİLESİ Muaşeret EVVELA KİM ZİYARETE GİDER? YcrJ bır mahalleve taşmdı£ımz laman stj ml Î T ve a kom^jı3nnıza gideceksınlz, komşulannız mı sıze gelecek Bu mpnlekete gora de^işir Bızde mahalleye venı ta^ıran 31}** Komşularınm zîvare'înı bckler Ve kendılerını zıjarel edenlere mutlaka iadejei zıyaıet suretı ıe cevap veru. 20.15 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER VE HAVA DURUMU 21.10 DALLAS SireHı fılmın «Buzağı» adiı bo'ümunde VValton aılesm n Çans adlı ıneklerı doğum vapar Tum aıle mutludur Ama kamyon bozu't p da John Walton'a para gerek nce buzağıyı satnak gerekecektır. ÇİMENTO NİÇİN PAHALI? da ve şenmruzae deT a n eden io^aatUrda kul'anılan yerli çımenîonun «atın alınamayacak derecec"e panaiı olduPı hakkındaıa ıddiolan Tıcaret Odası araştırmaktadır Çlrren^o tadrlert Çimentonun ucuza ffidl edillp pahalıya satıld î ' n ı ilert sünnüşlerdır Dun de Tıcaret Odasırda çtr^cnto fabrlkatorleri toplanra: «tır Oda mahyetlert tespıt etmeje çalışm.k[a SOLD VN SAĞA : 1 O'umdfin sonra 6u varsayılan ve kotü lnsanlan n gıdeoeklerl tasavvur edüen ver 2 Uyan Inat, ı=.rar 3 Hakir gormek Avruoa ülkelennden birınin başkentl • Yukaekçe blr yere bağlayıp sallandırmak Buyük kııgınlık, öfte 5 Yenl anlamıca kull?mlan yabana kökenll sözcük Kısa zaman dilimi Koşul ekl 6 Tersi takunya. 7 Genls ve açık yer. 8 Dızının «Bsbege Ns O'du» baslığını taşıyan seruvenınln ucuncu bolumuiü ızlıyoruz Sue Eüsn bebeğın kacırıimasından kend.nı sorumlu tutmaktadır Bu arada Bobby de, daha once Sue Eı en ıle bırlıkte bebegı ıstedığını soyleyen Clıff Barns'tan kuşkulanmaktadır. Pam Clıff'l bulur ve hep bırl'kte aramaya başlarlar. 22.00 MARATON Zeynep Esen, Socıt Doğruyol ve Zafer Ası'nin b'rlıkte hazırlcdıkları ve sunuculuğu Halif Kıvanc tarafından yapılacak yarışma programmın ıkıncısı yayınlanıyor 15 günde bır ekrana gelen programda bu kez ylne dört yarışmacı spor, rruzık. sınema vs p astık sanatlar dalında yöneltılecek sorulara yanıt verecekler. 23.00 HABERLER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog