Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ON CUMHURÎYET 22 AĞUSTOS 197S Liberoda da başarılı olacağıma inanıyorum. • B. MEHMET 1976 1977 DÖNEMÎNDE SARI KIRMIZILI FORMA ALTINDA ÜNLÜ İNGİLİZ CALIŞTIRICI MALCOLM ALLISON TARAFINDAN «LİBERO» OYNATiLDIĞI SÜRE SERGİLEDİĞİ FUTBOLLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI. Bülent BîLGİÇ Fsnerbahce'nln floş transferi B. Mei.nıet yeni lakımı ile calışmalarım sürdüruyor. Perşembe girıü San LaCivert'lı forma aıtında ilk resmi maçı nı oynayacak B. Mehmed fazla Kilolannı atmış. Antreman maçlarında oyun anlayışı, tekniğı, deneyimi ile izliyenlere yıllar önceshi •nımsatıyor. Orto aianda görev a:ıyor. İleri uçta oynuyor. Liberoya cekiliyor, koştıyor didiniyor. Başarı oranlarının değişken olduğu görev olanlcrmda en Spor kamuoyundakı oluşan söylentileri kendisine ilettik. Fenerbahce' de «libero» olarak görev verüme o!asılığınn cok güclu olduğunu vurgula dık. Gülümsedi «Ben profesyonel futbolcuvum. Nerde görev verüirse oroda oynamok icin mucadele veririm. Şüphesiz bazı olanlardo cok daha faz la yararlı olabilirim. Ne var ki tokdir hakkı kesinlikle değerli hocanındır» de di. Bu sözcükler ağzından dökülürken belki de gönlinde yatan aslanı cerceve lcinde yansıtmaya çalışıyordu Israrla yinsledik. Akdağ : "Balkan Yüzme Birinciliğinde bir çok madalya bekliyoruz,, Yuzme ve Sutopu Federasyonu Başkanı Fahiman Akdağ, yorın başlayacak Balkan Vüzme vs Atlama Birinciliği icin dün TSYD Lokalinde bir basın toplantısı düzenlemiş ve bilgi vermiştir. Akdağ, havuzun ve tesisin yetiştirilmesi konusunda pek cok Sikıntı cektiklerini. bu nedsnle de aksamaların olabileceğinl söylemistir. Buna karşın iyi bir düzenleme yapmaya caiışacaklarını belirten Fahimcn Akdağ. yarışmalar İcin de, «Bircok madalyo beklediklerini». cekişmeli yarışmalar iz!eveceğimlzi belirtmlştir. Akdağ Baikan Birinciliğinin yürücüierimiz İcin Akdeniz Oyunları secmesi niteüğini taşıdığını sözlerne eklemistir. KAFİLELER DÜN GELDİLER Balkan B;rinciliğine katılacak Yuncnistan takımı öncekl ckşam. Bulgaristan. Romanya ve Yugoslavya da dün istanbul'a geİTiişierdir. Konuk Olke yüzüeüieri dün Mac'<a tesisinde çalışmalarına baslamışlardır. Ankara'dan Galatasaray Hıncal ULUÇ « Takımm, Fenerbchcs'yi yenmeğe psikoloji|< olarak hazır değil...» Fenerbahçe'yi üstüsîe tam 13'uncü mactır yenemeyen Galatosaray'ın 50 bin lira maaşiı teknik direktörü Coşkun Özarı'nın, son mağiübiyetten sonra, ortaya sürdüğü özür, gecen yıl kaybettiği ve toKimo şampiyonluğu kaybettirdiği lig nıacından sonra söyleciklerinden farklı değil Bir yandan, Türkiye liglerinin en oturmuş tnkımı sözüm ona.. Geçen yıiki H. sadece iki transfer takviyesi i!e sahada. Geçen sezon sonunun en başarılı takımı bu. Öte yandan. henüz tam bir 11 kuramamış bir ekip.. t Galatcsaray bu mac da kazanamazso, hangi macı kazanır> dedı, bir Galatasaraylı.. Haklıydı.. Schada bir takım.. Ne yapmak ister belli değil.. Kım nerde. niye oynuyor belli değil. Bir savunma düEünün.. Her adomı, rıer ikiü mücadeleyi kaybediyor. Kalecisı dahil bu savunma, sağdan soldan, 18 icine indirilen her ortc/ı sevrediyor. Tüm toplara Fenerbahcelüer vurLryor. Galotasaray o gün macı 50 kaybederdi. Kaybetmedıyse, ya Cemil ve arkodaşları acıdıklanndan, ya da cok beceriksız olduklarından.. Şukretsinler., Rakibinden en az iki gömlek ustün olacaksın, arna maçı tıpkı gecen yıl ligde olduğu gıbi gene kaybedeceksin.. Peki ama, kardeşim; Teknik direktör mü. menecer mi, Insana ayda 50 bin lira kazandırcın o sılat neyse, nicin verîMr adama.. Antrenmansa, acarsı.n bir ingılızce, Fransızca idman kataloğu verirsin haftalık idmanları.. 50 bin liralık değil, 50 kuruşluk adam yapar bu işi.. Sen neye 50 bin alıyorsun, bir takımı bir maoa eğer psikolojik olarak hazırlıyamıyorsan.. Galatasarayh taraftarlar. daha kac yıl dinleyecekler «Efendim bizimkıler moral bozukluğundan yeniliyor» özrünü Coşkun bey. <* Gecen hafto, Istanb'jl'da iken gecen yıl sezon sonunun nispeten başarılı olmasının sırrını da öğrendim. Başkan Selâhattin Bevazıt, kendis!ne Hatunic'i ısrarla satın aldıran, sonra da •8unu niye aldılar» diye pişkince kendisinl suclayan Coşkun'a kızmış.. Takımın haline de bakmış.. Sonra güvendıgi bazı kişilere ıGidin de şu idmanları gizlice izleyin» dem«ş. Izlemişler.. Haftonın ilk calışması 17 dakiko. yanlış okumadınız, tam onyedi dakika sürmüş.. İkincisi 25 dakika.. Ücüncü sü 19 dakika.. iki haftalık izleme ortalamayı cıkarmış.. Galatasaray futbol takımının antrenman ortalaması 23 dokika. Durum Beyazıfa anlatıiTmş. O da Coçkun'u cağırtmış. «Ya doğru «Jürüst idmon yaptır Ya da bırak». demiş. Krzmış.Söylenmiş.. Coşkun, «Bu işi ben bilirim» dlyecek olmuş.. Ama orada sporu bilenler ve yapanlar var. «Coşkun efendi» demişler. «17 dakikalık idmanla, ir.san nasıl forma girer, nasıl form tutar? Bu idmanlo kondisyon bile kazanılmaz..» O tarihten sonra, yöneticilerin nezaretinde adam gibi antrenman yapmağa boşlomış Gclatasaray, o tarihten sonra do puanlar gelmeğe başlamış. Şimdi ne Beyazıt var, ne de Coşkun'u yakından izleyenler.. A!i Uras ile Süha Özgermı de, bir guvendiklerine saat tuttursunlor bakalım bu yıl her antrenman kac dckika sürüyor? Fenerbahce macının ikinci devresinde futbolculor halsizlikten yerlerde süründüklerine göre. 17 dakiko da tutmuyordur herhalde. Daha sezonun başındo «Coşkun ile Galatasaray bir vıl daha kaybedecek» diye yazmıştık. İlk Fenerbahce macmda dediğimiz gercekleşti. Baksanıza gecen yıldan bu yana, özürü bile değişmemiş.. Balkan Birinciliğinde madalya alması beklenen Murat özüak, babası vr calıştırıcısı Yılmaz OzüaK (ortada), takım arkadaşı Zafer Atamer iie birlikte. (Fotoğraflar: Enaer ERKEK) TSYD havuzuna ilk giren ABD'den gelen Murat Özüak oldu Balkan Birinciliğinde ulusal mayoyu giyecek olan Özüak, «Yüzme sporuna sanki ABD'de başladım» diyor. Erhan GÜRER •Bitti bitecek» derken önceki gün su doldurma işlemi tamamlanan TSYD nin Maçka'daki olimpik ha\iızun da suya ilk giren. ABD'den Baikan Birinciligine gelen Murat Özüak oldu. Yıllardır İstanbul'da böyle bir havuzun özlemini çeken öteki ulusal yüzucülerimize bir •Kaşla göz arası» yapıp, ha vuza ilk giren ünvanıru ken disi alıverdi. Murat Özüak, bu ünvanı aldıktan sonra ilginç bir söz söyledi: • Yüzmeye sankj 10 ay önce başladım. Bambaşka bir çalışma ve egitim sistemi ile karşıla.ştım.» Yıüardır Ulusal Takımda yüzerı Murat Özüak, yuzmenin ne denli ağır bir spor olduğunu ABD'de anladıgraı vurgularken. küçük bir rakanı veriyor: •Günde 13 14 kilometre idman yapıyoruz.» Ö&renimi yaru sıra yüzme çalışmalarını aksatmadan yaptığını belirten Özüak. • Bir gün. çok yorulmuştum. Ertesi sabah idmana gidemedim. Akşam çalışmasına gittiğim zaman antrenörüm. havuza beni almadığı gibi üç gün ceza verip çalıştırmadı» Ulusaî yüzücümüz bu örneği verdikten sonra da hemen şıınu ekliyor: • ABD'de Dünya Birinciliğinde. Olimpiyat'da yüzmek sorun değil. Asıl sortın. Ulusal Takıma secilmekte. Çünkü bu büyük yanşmalarda her dalda! iki kişi yuzuyor. Ama Ulusai Takıma girmek için iki bin kişi yanşıyor.» Murat Özuak. bu seçmeIeria en basiti içln de keııdisinin ~bıihinduğu Kalifornia eyaletindeki seçmelerden örnek veriyor v e «O denll kalabahk yüzucü geliyor ki. havuzu enine 16 kulvarlı ola rak kullanıyortar.» Murat Özüak günde lkl kez 500 800. 18.00 1800 arası çalıştıklannı haftada ya rım gün dinlendiklerini sözlerine eklerken, «Altı • yedi kişiük gruplarla çalışıyoruz;. Antrenörümüz elinde kronemetre peşimizden koşmuyor. Yalmzca stil üzerinde dunıyor. Beğenmedikçe de havuz dan çıkarmıyor durTnadan tekrarlatıyor» diyor. Ulusal yüzücümüz. antrenörünün 10 ay süre ile kendisini Balkan Birinciligine hazırladığını. asıl çalışmalarını önümüzdeki kış yaparak Olimpiya'da gidecegini belirtiyor. , , ; : • : * •::•>!•?«• Libero oyr.oması beklenen B Mehmet, Cemll'la cok fLiberodaki futbol anlayışı ve ra hatlığı ile dikkati çekıyor. 1976 1977 döneminde Sarı kır mızılı formc altında scvaşım veren B Mehmed ünlü Ingıliz calışlırıcı Mclcolm Allison tarafmdan da Llbero oynatıldığı süre sergilediği billnçli fut bolia hoklı olarak büyuk beğeni topla mıştı. B. Mehmed «Kendiml buldum, Teknik direktörüm Şükru Ersoy'un ha zırladığı program uyarınca yapngım çalışmalar sonrası fazla kilolarımdan anndım. Göreve hazırırtı, SabırsızloD'yorum Beklemek öylesme zor geliyor klı diyor antrenmanda... Llbero oynamak Istlyor mu sun?. Bu kez de gulumsedl, ancak korar tı ıdi. Sözcükleri özenle secmeyı yeğledl. Fenerbahceye hizmete hazırım. Libero olarak seve seve oynanm. Başarılı olacağımo do ino"iıyorum Bo na verllecek şonsı en iyi bicimde değerlendırmek amacmdayım. Biz futbo <un neferleriyiz. Elimn tersı ile vüzünde biriken ter leri sildl. Aslmda Fenerbahce formosı i!e vereceği mücadeiede de onu ba şorıya götürecek olan zaten bu terier di... IIIHİÎK 1980 Moskova Olimpiyat!ar;r.a katılacck Amerikan r.t!e*izm takımı Finlandiya'da kalaca' Macar ulusal futbol takımının yöneticiliğine edebiyat profesörü getirildi Maccristan Futbol Federosyonu, milll futbol takımının yöneticisl olarak Budapeşte Üniversitesindo öğretim üyesi olan bir Profesörü otadı. Budapeşte Ünıversitesinde Edebiyat ve Tarfh öğreten Prof. Karoly Lakat 69 yaşında. Futbolden cok iy! anladığ' kabul edilen Edebiyot Profesörü Lakct, 1964 Tokyo ve Meksika Ollmpiyatlanna giden Macar kafilelerinin yoneticlleri arasındaydı. 1980 Moskovo Olimptyat Oyunlorıno katılacak Amerikan otletizm takımının yarışmalar süresince Finlandiya va da Federal Almanya'da üstleneceklerf bildirilmektedir. Amerikan atletizm takımının antrenörü Jimmy Cames bu ikt ulkeden birinde kalacak olon takımdon attetlerin yarışma günü Moskova'ya ucakla götürüleceklerini ve yarışmalardan sonra gerl getirileceklerinl söylemlştir. Müsteşar Kılcı ile görüşen İpbüken'in Güreş Federasyonıı Başkanlığına • getirümesi ; 1 . „ bekleniyor ANKARA Halen boş o'an Güreş Federasyonu Başkaniıöı icin Ankaro'ya ccğrılan TOFAŞ SAS kulübü başkanı Yclcm İpbüken dün Fv'üsteşar Nuri Kılcı ile bîrisi sabah, diğeri akşam olmak üzere iki görüşme yapmıştır. Bu görüşmei&r sırasında Nuri Kılcı teşkilât olarak Güreş Federasyonu başkanı ada yı olarak Yalcın İpbüken'den. İpbuken de teşkilâttan istediklerini bildirmişlerdir. İpbüken daha sonra Kılcı'dan süre iste miş ve bugün ya da en gec ya rın kararını bildireceğini söyls miştir. Spora yılicr sonra tekrar başicyan yaşl; sporcuiarıiün kufi.iu İSYD Suropu Takımı toplu ha!de. ATİNA 10 Balkan BinicÜik Bırinciliği'nde büyükler sınıfında Kaya Oktavören Ronsard atıyla birinci olmuştur. Bu sınıfto Meymaridis (Yuna nistanj ikinci. İlin (Romanya) ücüncü. Boris Parlov (Bulgaristan ise dördüncü sırayı almışlardır. Genclerde İse Hulki Karagülle Bonanza adlı atı ile ücüncü olurken, Yunan'lı Dallas birinci, Bulgaristan'lı Stoycev ise ikircı sırayı almışlardır. Ali Ersin 11.. Ata Zorlu ise 12. olrruşlardır. Bslkan BfniciSik Sampiyonasında Kaya Oktayören birinci oldu ABO'den on gün önce gelen Murat Ozüak, TSYD hcvuzuna ilk glren yüzücü olduğu anda. Spor yaşamları ikinci kez başladı B TSYD sutopu takımının en genci 30 en yaşlısı 43 yaşında.. Mehmet TEZKAN Yıüar önce spordan kopan, spor yaşamını kapatan kişiier TSYD Sutopu takımında toplanmışlar.. Bir zamanların unlü sporcuiarı, hepsi. Yaş ları 30'un üstünde ccğunun. En yaşlıları ise 43 yaşındaki Reha Ünsal. Toplamışlar coluk . cocuğu, gelmişler Kınalıada spor tesislerine. Hafta sonu dinlencesi icin değil, kcrşılaşma yapmak İcin. Kardeşleri, oğulları yaşındakl kişilerle mac yapacaklar... Yenen, 3. aınatör kümede savaşım verecek.. Aralannda dört yıidır topu eiine almayan b;ie var. Göbek salmış büyük bir coğunluğu. Havuz boyunco yüzec&klerl bile şüphell, omo teknikleri, bil gileri, rakipleri korkutacak isim leri var. Ne de olsa eski sporcular. Toplanmalarının bile güc sağ landıgı bu deneyimli sporcular, daldılar Kınalıada'da havuza. Amacları Büyükdereyi yenerek ücüncü amatör kümeye cık mak. Oradan ikinciye.. Büyükdere Ise zor bir kararın eşiğindeydi. Karşılaşmaya cıkıp kaybettiklerl on Gencler Liginde savaşım veremiyeceklerdi. Yenerlerse büyüklerde ücüncü amatör küme. Olmak veya olmamak. Genc antrenmanlı dinamik sporculardan kurulu BüyüV'dere TSYD bağlı deneyimii sutopcularla savcşıma girmeyi göze olamayan Büyükdere karşıloşmadan cekildi... Ve TSYD Sutopu takımı ücüncü amatör kümeye cıktı. Hükmen yenügiyi kabul eden Büyükdere Sctopu tokımı herşeye karşm özei bir mac yapmak icin havuza ir.diler. Genc sutopcular rakiolerlni yakından tanıyınca. keşke ovnasaydık diyorlardır her halde... TÜRKİYETENİS ŞAMPJYONASI SÜRÜYOR ANKARA Türkiye Tenls Birinciliğinde dün yengi alan sporcular şunlordır: Tek Erkekler: Necdet Demlr, Nazmf Colak, Oğuz Eroğlu, Murat Gürler, Birol Vural, Hüseyin Karasu, Ali Yenilmez, Orhan Ataş, Hamit Olcay, Selcuk Berilgen, Oğuz Azkara, Yılmaz Erkang;l, Gürsel Yenümez, Kemol Anbar, Bülent Altınkaya, Tek Bayanlar: Yasemln Günal, Müge Özgenel. Yasemin Sobutay, Hale Ugan. Gamze Artuh Yeşim Oğuz, Emel Erdem. Rozi Feltman. TENİSTE SMİTH, NASTASE'Yİ 20 YENDİ CLEVELAND Cleveland'tckl Uluslararosı Tents Bırinciliğinde 32 yaşındakl Stan Smıth, İlie Nastase'yi yenerek 500.000 lirelık ödulü kazanmıştır Setler 55. 76, 75. Stan Smith'in lehine sonuclanırken Nastase de karşılaşmanın ardından 250000 liralık ödülü kazanmıştır. Korçnoy'un satranç yarışmalarına alınmaması istendi SAN JUAN (PORTO RİKO) Sovyetler Bırliği'nln, Uluslararası Sotronc Federasyonundan, bundan böyle yarışmalarıno Sovyet oyrılıkcısı Victor Korcnoy'u kabul etmemesinl Istediği bildırilmiştir. "Salonumuzda TeakWando ve karate yaptırmıyoruz, ruhsat verilmelidir,, • MALTEPE CESUR SPOR MERKEZİ SAHİBİ KILIC. «KULÜBÜMÜZDE 171 LİSANSLI SPORCUMUZA JUDO. HALTEr?, GÜREŞ, CîMNASTİK VE MASA TENİSİ VAPTIRMAMiZA KARŞiN BİR YILDAN BU YANA RUHSAT ALAMIYORUZ» DİYE DERT YANDI. Merkez Ceza Kurulu henüz ligler başlamadan FenerbahCeli Şevki'ya bir, Bursaspor'lu Nezihi'ye ise iki mac ceza vermiştir. Böylece Şevki takımının ilk lig macı olan Adanaspor, Nezihi ise Trabzonspor ve Ad. Demir spor karşılaşmalarında oynayamayacaklardır. F.BahçeliSevki 1, Bursasporlu Nezihi 2 maç ceza aldı Amatörler Köşesi • İstanbul Böige Müdürü Metin Erkuş. İstanbul 1. Amatör Futbol Lıgi'nin 8'Eylul/1979 günü başlayocağınt ve Fenerbahce Stadının ye ni dönemde tekrar hizmete gireceğini acıklamıştır. Bu arada kimi amatör takım yö neticileri. Aiibeyköy Stadının omatör gencler icin açılmasını istemişlerdir. • Yıldırımgenc kendi sahasmda Minikler Futbol Tur nuvası düzenlemiştir. Genel Kaptan Metin Ok, koyıtların devam ettiğini, isteklilerin fazla olması halinde takımla rın kura ile saptanacağını söylemistir. • Çengelköy Kulübünün düzenlediğl Futbol Turnuva sı önümüzdeki pazar gunü oynanacak maclarla sona erecektir. Maclonn bitiminde derece alan takımlara Cengelköy Kulübü ceşitll ödüller verecektir. KISA HABERLER • Futbol Federasvonu Türkiye Gencler Ligi Başarı ödü'ünü arttımıştır. Buno gore, birirsciye 100 bin, ikinciye 75 b:n, ücüncüye 55 bin, dördüncüye ise 45 bin lira verilecektir.. • Türkiye liglerinin de.re arcsında Trobzcnspor, Fenerbah Ce. Galotascray, Beşikiaş, izmir ve Ankara'tian saptanacok birer takımın katılması ile iki hafta sürecek cOrhan Şeref Apok Futbol Turnuvas: düzenlenecektir. • Federasyon Karmast Elto pu takımı Baden VVüritemberg takımı ile yaptıöı ücüncü moçırtı 2713 yenik bitirmiştir. İlk yan 117 konuk takımm lehine kapanmtştır.. 0 Sinop'da yapılan Ankara, istanbul, İskenderun, izmir. Samsun, Slnop, Kocaeli ve Zon guldak bölgelerinden 52 optimistcinin katıldığı yarışmaların ilk gününde İstanbul'dan Hason Karodağ birinci sırayı almıştır.» AT YARIŞLARI 1. KOŞU: Favori: Mesutdara. Plase: Gü'ser Budak Nev;n. 2. KOŞU: Favori: Aşık. Plase: Seimin Buhara. 3. KOŞU: Favori: $enbey. P!aS3: Önol Karlıova Bastır. 4. KOŞU: Favori: Azer. Plase: Baba Joe • Sun Star Emilcan Star. 5 KOŞU: Favori: Bedestan. Plase; Bindallı Miss TudorAjax. 6. KOŞU: Favori: Yaran. Plase: Fakir Sofrası Gülesinİstemihan. 7. KOŞU: Favori: Alkoc. Plase: Dsnizer Özcete, Sürpriz: Gozneli. YÜKSEL ERÜC Maitepe Cesur Spor Merkezinoe sporcular caiışırken... cMaltepe Cesur Spor Merkezi» sahibi Cesur Kılıç, «TeckWando ve Karate dclları dışında etkinliğımizı sürdurmemize karşın, bir yıldan bu yana Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nden ruhsat alamıyoruz» demiş tir. Gectlğimiz yıl Genc'lk ve Spor Bakanlığı'nca TeakWando ve Karate spor dallorı İle uğraşcn salonların kapaîılmasından sonra Maso Te nisl. Judo, Güreş, Halter ve Tıbbi Cımnastik dallarındo etkinliklerini sürdürduklerinl söyleyen Kılıç, «Gec tiğimiz yıl bakanlığm almış oldugu bu karcrın ışığı altında faallyete gectik. Bir yıl önce Biölge Mudürluğünden gelen bir kurui, salonumuzu üeneı!everei< genei nueiiğe jygun ol duğunu lceren bir rapcr vercii. Bu raDoru 12.7,1978 tcnr. va 2529 scydı evrak ile Geneı Müdüriük onayına sunmamızo karşın, Ankara'dan hena? o ' vonıt gelmeöı» bıçimınde konuşmuştur. 171 lisanslı sporcu l!e Türkiye'nin bünyesmde en cck sporcu barın dıran kulubu olduklcrım vurgulayan Kıiıc, «Bız salonumuzda bedensel vo ruhsol calışır;nlar yaptırıyoruz. Beaen Terbiyesi Genel Müdürluğü'nden yasal olarak olumlu ya do olumsuz bir yanıt bekliyoruz» demiştir. Karakurt:" Yeşildirek başarılı olacak,, Yeşlldirefc Genel Kaptanı Kadrl Karakurt <icinde bulunduğumuz psikolojik cöküntüyu atmış durumdayız. Bun dan böyle her daldo yopacağımız savaşımda başarılı oiccağız» demiştir. Karakurt, Terfi maclanno ise esas ve statu bakımından karşı clduklannı. cUlusol takımın potansiyelini teşki! eden Yerel Llçier kurulmadıkcc Türk Futbolu'nun başarıiı olması olanaksızdır. Tek sccenoğimiz amatör sporu ilke olarak benimsemektir» şeklinde söz lcrini bitirmiştir. Foîoğrafta Yoşlldirek takımı acılış töreni öncesindo Eyup stcdındo.. (Fotoğraf. Cenglz DARCAN)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog