Bugünden 1930'a 5.330.929 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 3 Nisan 1974 MlLLİ PfYANGO'nun 1974 YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE Kılimli Soğutlü Köyfl No: 23'te Ahmet Çelık, Ankara Akdere Bademli Sok. No: 1114 Arıf Uysal Luleburgaz Dere Mah. Koprü Sok. No 50 Mehmet îrfan Peker, Ankara Kultur Mah. No 48'de Meh met Aydın, Erzıncan Çarşı Mah. 25 nci Sok No 31'de Celâl özkan, î s kenderun Dumlupınar Suleyman Şah Cad No 85 te Hacı Alı Kılıç, Ist Bakırkoy Kartaltepe Çıçekdağ No: 16 4 Basım Muhabırı Nusret Karaçam, Nığde AM Paşa Mah Ülku Geçıdi No: 5'te Sobacı Hayrı Tarmkulu, Akşehır Vergı Daıresı Gelır Servısı Şefi Îsmaıl Hakkı Malkoc, Cıhanbeyh însuyu koyunde çıftçı Şıfa Karaaslan, Beşıktaş Şaır Nedım Cad Hacı Halıl Bey Sok. 10/2'de Nevzat Ilgaz, Kınkhan Dumlupınar Mah'de Bakkal Mustafa Kaya yamnda Ibrahım Kaya, Bursa Kıremıtçı Mah. Ulu Sok. No 57 Hıkmet Yılmaz, Refahıye Beledıye tahsıldarı Vahdettm Yaver, Çameli Akpınar koyunde çıftçi Huseyın Özturk, Tatvan Sandal koyunde Mehmet Huseyın Kızıl, Gıresun Vergı Daıresi Servıs Şefı Aslan Comert, Dıyarbakır Eski Postahane Çıkmaz Sok. No 17'de Abdulhamıt Dmçer, Gemerek Havuzlu Kahve No l'de Ahmet Koç, Lice Bayırlı Koyunde çıftçı Zubeyır Talaş, Elâzığ Sanayi Mah. Yaman Sok. No: 5'te şofor Fevzi Kaya, Haymana llçe Jandarma Birlılt Komutanlığında Er Yüksel Sevımlı, Erzurum, Istasyon Mah. Savhat Sok. No 88'de Halıs Ala. Ankara Guneş Matbaası Personel Sefı Yaşar Peker. Şışlı Abıdeyi Hurrıyet Cad. 129/6'da Remzi Engin, îst Kumkapı Gamze Sok. 4 2 de Ramazan Boyacı, Ankara Kocatepe Adakale Sok. 71/1 Yalçin Barlas, Tavşanlı Tavşanlı Cad No 41 d e Ahmet Kolay. Sıverek Halıliye Mah Koroğlu Sok No 8î te Hahl Uçak, Sam sun Hastahane Mah SUmbül Sokak No 3'te Kadır Burdaçnğlu, Ist Ortakov Sarıbal Arka Sok No 12'de Erol Bahadır, Ist. Taşlıtarla Kuçükkoy yolu Büyukyıldız No 10'da Kunduracı Cumhur Tarım, Ankara Tandoğan Turgut R«ıs Cad No: 9'da Nıyazı Çakan, Nığde Bor Cad Ö7el Apt I 2'de şoför Hasan Uğurlu Eskışehır Hava Astsb. Ordu Evınde Dınçer özbılgın, Mılas Orman Işletme Mudurıl Alı Nacı Tarhan, Fatsa M Kemaloaşa Mah No 38'de Kebıre Konnv. Çıvrıl Stındurlu köyu»de Celflı Balta, KsjrSBrt Tol Su i'uncu Bölge MüdurHlğü Mıffiayaa memuru Suleyman öztu'k, Şışlj Yeşılce Mah Devnm Sok. No 3'te Dursun Gokkaya, Ist Cıhanaır Bakraç Sok 32/7'de Angelıkı Kırvakova, Çorlu Nusretıye Mah Spor Sok No 60'ta îsmaıl Tan, Ist Esentepe Mektep Sok 16/3'te Bedrı Bulu, Zile Dalıngaz koyunde çiftçı Bektaş Aykol, Golkoy Alanyurt koyunde Salıh Sağlam, Kutahva Sofu koyunde Kadır Okumuş, Bunyan Sağlık Mah Koruk Sok. No 21'de Mustafa özcan, Kozluk Hamam Sok No: 21'de Tüccar Terzı Hasan Çelık. Ist Bakırkoy Yem Mah Mera Sok 7'3'te Kuyumcu Herman Şahin, Ist. Maltepe Havuzlar Kırızantem Sok. No 18'de îbrahım Altınel, Ankara îzmır Cad Fevzıçakmak Sok. No 11/B'de Mıktat Aygüzer, Samsun Irmak Cad Hudaverdi îşhanı Kat 7'de Remzı Akpınar, Ist Kuçukçekmece Dışkumsal No 18'de Mustafa Bırcan, Uzunkopru Muradıye Mah Kuıtuluş Cad No 39'da Akın Avcı, Sımav Tabakhane Mah Uşak Cad. No: 110 da Dursun Eser, Trabzon Yenı Mah. Akçaabat Cad No 74'te Mehmet BajTak, Burdur Yeşılova Merkez Mah. No. 50'de Lokantacı Nazmı Erdaş, Ist. Fatıh Muftuhusnu Sok No 21'de Muammer Soysal, Ankara Bayındırhk Bakanlığı Yapım Daıresı Baş kanlıgmda memur Mustafa Sahın, Kozan Mahmutlu Mîh. No 20'de Suleyman Dağlı, Seydışehır Toprak Mah. Ofısı Ajans Muduru Tevfık Akın, Ankara Çık nkçılar Yokuşu 74,B'de Bekır Gurdoğan, Kayseri Mıthatpaşa Mah. Gulşen Sok 5'3'te Yaşar Inceoğlu, Izmıt Tütunçıftlık Ağadere Cad Hamıt Sokak No: 9'da Kenan Canbay, Ist. Edımekapı Paşa Hamam Sok. No 2'de Ab durrahman Bulut, Mıdyat Fılıps Bayu Emın Gunduz;, Ist. Kasımpaşa Muvakkıthane Cad. 50 /15'te Guven Erdoğan, Gurün Dutlu Pınar lokantasında Mehmet Özdamar, Kangal örencık koyunde ç ftçı Huseym Doğan, Ankara Yenışehır Kız Yurdunda öğrencl Meral Yazgı, Kastamonu Kuz\aka Kaşçüar kojunde çıftçı Kâmıl Yenısahoğİu, Karabuk Ka%abaşı Yaylacık Mah. No: 82 de Kâmil Aydın, I«t. Gultepe Mayls Sok. No: 66 d'a Osman Keleş, Ist Fatıh Akdenız Cad. Şaır Cem Sok. 6'8 de Zulkıf Yağcı, Mustafakemal paşa Kelteş koyunde çıftçi Halıl Gultaş, înebolu Karayolları 152'ncı Şube Şeflığınde Yunus Gedıkoğlu. Kahramanmaraj Kozludere koyunde Osman Kaçuk, Kavserı Barbaros Mah Sevran Sok No: 2 de Hacı Emın Yozgatlıgıl, Ist. Pendık Ma kadağ Kıbrıt Sanayıinde işçi Nıhat Asan, Üskudar Pazarbaşı 1 nolu Sok. 35/3 te Huseyın Aydın, Ankara Zıva Gokalp Cad. Ataç Sokak No: 30'A da Musa Kelleroğlu, Kızılcahamara Eğerli Kuzoren kovunde Şofor Abdullah Bedir, Antakya Ineplık Cad1. Adalı Pasajı No: 81 de Ahmet GUum. Eleşkırt Dıkendere koyu llkokul oğretmenl Necmettın Adıguzel, îkizdere Sivrıkava Mah. No: 66 da Ahmet Çakar, Duzce Kültur Mah Kâmil Sokak No: 3 te oğretmen Ali Erdinç, Istanbul Kur rikasında Bahçıvan Ahmet Tuntuluş Derıciler Sok. No: 12 de cay, Ankara Kurtuluş BahadırMuharrem Kızıltepe, Gediı lar Sok.. No: 5'te Zıya Erdoğan Cumhurlyet Caddeslnde Kahve Özturk, Ordu Düz Mah. Çıkmas ci îsmail Bulanık, Durağan Ko Sok. No: 10'da rençoer Alâettın seli Kovunde Şevket Sezer, Alkan, Ordu Emnıyet MUdurluBafra Çızmeli Sok. No: 27'de Tev ğunde bekçı Hasbı Akbulut, Tefık Yahya Kefelı, Ankara Cum kırdağ Şarap Sok. No: 50'de hurbaşkanlığı Muhafız AlaM Kadır Yakut, Suruç CumhunBandosunda Astsb. Ahmet Çağ yet Mah. Goçmen Sok No 16'da lıvarı, Ist. Çengelkoy Guzeltepe Rıfat Yavuz, Erzurum Yuksek No: 9 da Rasım Atmaca Kırk Oğrenım Yurt Mudurluğünde Eklarell Yayla Mah Lâleli Sok. rem Polat, Suadiye Ülkü Sok. No 12'de Cemal Oltulu Ist. Eyup No: 31 de Ajdın Akul, Ankara Sılâhtar Fırıncı Sok. No 14'de Tandoğan Server Somuncuoğlu Mah llkokul yanı No: 249 da îrfan Dınçer, Ankara Talatpaşa No 42'de Şerafettın Kemal Şener, Şereflıkoçhısar Bulvarı Koçarlar koyunde Nurettin Se Damlacı, Eğndır, Ağa Mah. No: zen, Devrekâni Kurt Şeyh Mah. 46 da Kemal Bahçıvan, Taksım Sıraselvıler Cad Uskurcu ÇıkNo: 28 de Hıkmet Kıtıroğlu, mazı No: 2'de Necıp Akkoç, Ist. Bursa Molla Arap Mah. 46'ncı Bayrampaşa İst. Cad. Günes SoDaire Sok. No: 21 de Fuat Pa kak No 5'te Dursun Ali Şenmukkıran, Ist. Gaziosmanpaşa turk, Ist. Harbıye Cumhurıyet Kırktepe 5'ınci Sok. No: 21 de Cad. No 30'da Ersın Özturk, Oto Tamirdsı Hakkı Onur, El îst. Kocamustafapaşa Uzun Yubıstan Darende Caddeslnde Ma suf Mah. Derya Sok. No: 7'de nıfaturacı Osman Yırtık, Bursa îsrafıl Keskın, Ist Ayazağa BıOrta Mah. Tombekicı Sok. No: rıncı Levent Oto Sungur ınşaa1 de Marangoz Eşref Kurucu, tında işçı Muzaffer Kızılkoy, BuKangal Zıraat Bankasında me lancak Yalıkkoyıi No 81'de Ahmur Aydın Şatıroğlu, Polatlı met Sıbıç, Kaysen Bırlık MenCumhunyet Mah Bozkurt Cad. sucat Fabnkasında ışçi Alı ÇoNo: 104 te Muzaffer Tercan, Te lak, Kadıkoy Kuyubaşı Fener kırdağ Aydoğdu Mah. Zehra Yolu No 6/7'de Ali Gurer, Ist. Sok. No 15 te Halıl özturk, Nışanca Daltaban Yokuşu No: Tarsus Mlthatpa'a Mah. 354'un 27'de Ayhan Saran, Ankara Kecu Sok No: 21 de Gulsen Gun çıoren Yukan Meteoroloji altı gor, Adana llk Sağlık Mudur Çıçeklı Mah. No: 134 marangoz luğunde Ahmet Şeker, Adapa Ahmet Çalışkan, Gaziantep Yenları îzmit Cad1. No 49 da Ma yurt Mah. Yasaklar Sok. No: 37 rangoz Muharrem Sarıoğlu, Ist. de îmam Keçecı, Şarkoy îstıklâl Safraköy Tepe Mah. Hatay Sok. Mah. No 2'de Huseyın Avni No 19 da Esaletın Demır, An Azat, Kadırlı Vayvaylı koyunde kara Balgat Çukurambar Mah. çıftçı Celâl Ateş, Bolu îhsaniye Mah. Ertuğrul Sok. No 22'de No: 219 da Kemal Altınok, Şar kışla Yenlhavat Mah. Selâhat Hasan Guler, Demzli Deliklıtaş tin Adıguzel, Çorum Muhurlu Mah. Asrî Mezarlık Yol üstü koyunde Çiftçi Mehmet Kılınç, 660 sokak No 4'de Mustafa Er, Urfa Dikili kovunde Sefık Şım Sıvas Ayıkyon Mah No: 3 te Ali trcan, Fatıh Kıztaşı Bıle Emıne şek, Gumuşhane Çamlıca Mah Sok No 9 da Servet Kenleksız, Muteahhit Osman Ateş, Ankara Sankamış Gıda Besler TıcaretDıkmen Asağı öveç bağları Nohane«ınde Halıl Çelık, Maden Ca 257 de Nahıt Mutlu, Kasımpaça Mutfak kuvu Cad. No 38 de mıkebır Cad. tşlpane Iojmonında Temur Lzun, Urfa Beledıye Tornacı Sebahattın Kıyaker, Temızhk işlermde Alıtnet ÇoKarabuk Demır Çelık Işletmesı ban, iyup Kıtapçı Kasım Sok. Çelik Konstruksiyon Atolyesın 8'3'te Muslım Cengız, Zeytinbur de Şukru Kandemir. Ist. Şeh nu Nurı Paşa Mah. 8'ncı Sok. No: remıni Barutçu Abdı Sok No: 25'te şofor Mevlut Yılmaz, Sulu4 te Bekçi Alı Erdemır, Akça ova şeker Fabrıkasında ışçi Bekoca Kutlu Koyu öğretmervl şır Demır, Fatsa Kurtuluş Mah. Hamdi Konçoğlu, Ankara Ka Zahırecı Nevzat Satır, Balıkesır \akhdere Buğday Sokak 2'9 Ali Sururı llkokulu oğretmeni da Evup Taşovuk, Midyat Cum Alı Özbılgıç, Samsun Unkapanı hurıyet Sok. No 65 te Tuhafi Mah. Samı Arun geçıdi 11/B'de yeci Musa Cabbar, GumuşhacıSuleyman Eş, Adana Sarıçam kov Koltuk Kovunde çıftçı Se Mah 1082 Sok. No 43'te Dervış lahattın Gokmen. Gole SalımGüler, Trabron Sarıyer Zumrbt bey Mah. No 29'da Osman Bağ Evler Şahincı Sok No: 21'de Mua nyanık, Kahramanmöriş Gazl tafa Çepnı, Elâzığ Olcunlar Mah. paşa Mah Işık CacT. No 39 da Fıdanlık yolu Sok. No. 24'te IzŞofor Mehmet Bozkuş, Havza zettın Olur, Derınce Dumlupınar îcadne Mah. Ortaokul Sok. Mah Kahramanlar No 46'da İbrahım Ozden, Taksım llk YarNo 65 te Ajdın Ünal, Kırşedım Hastahanesınde pansumancı hır Taşlıtepe kovu llkokulu Kecep Gelen, Tekırdağ Muratlı Muduru Hulusi Taşer Arar, Tur hal Pazar Mah Sıtma Sok. No Yeşılsııt Koyunde çıftçi Hasan Kolon, Inegol Gunduzlu Koyun1 de Alı Tekin, Bucak Yapı Kre de çıftçı Huseyın Gokçe, Iğdır di Bankası \eznedan Tahır î Hakneyır Koyunde sergıci Mehnal, Dortjol Karakışe ko\unde met Çetınkaya, Arnavutkoy Vezır A> gun Ejupoğlu, Karabuk Ka koşku Sok. No: 16'da Sabahîtün yabaşı Yaylacık Mah Merdnen Inanç, Istanbul Aksaray Samatbaşı No 31 de Orhan Tannse ya Cad 14/A'da halıcı Bekır Os ver, Adana Kuçuksaat Hilâl den, Osmanıye 7 Ocak Mah. Çıft Har» çav ocağında Muslım Boz çıler Sok No 133 Abdullah Özaslan, Ist. Yeşılkoy Eskı Hava demır, Gıresun Kayadıbı Mah alanı No 260/8 de Elektrıkçi den bakkal îbrahım Işık, Kuzgun îhsan Andaç, Mut Karaman As cuk îcadıye Cad ı23;B'de gomfaltı uzerınde Turk Petrol Is lekçı Salıh Gurelı, Ankara Bahtasyonunda Musa Gurbuz, Gı çelıevler Mareşal Fevzı Çakmak resun Motorlu Jandarma Cad. 66/14'te Mehtap Demır, An Topçu Bırlığınde Üsteğmen kara Mamak Şahmtepe Mah. No: 784'te Vedat Duman, Kınkhan Anf Doğan, îznık Inekçl koAltay Magazasında Tuncay Altay yuno*e çıftçı Sulevman Tekın, oğlu, Ist. Kartal Özçıvı Sok. No. Eynesıl Derekoy Mah. 155'52 de Alı Toraman, Muğla Gokpmar 50 de Fuat Akay, Sışlı Koca Man sur Sok. 22/5'te Avran Yağış Ben koyunde Recep Bahk, Antalva Toptancı hâl 56/A da Di^ı Meh gı, Kadıkoy Suleyman Paşa Sok. met Arıkel, Bursa Marad'ye Şa 70 5 te Muzaffer Kemal Opekler, Koyceğız Şerefler Koyunde şodırvan çıkmazı No: 2'de Sman for Mehmet Serbest, Kargı MıhAkçe, îst. Fenkoy Yay Meydanl Cad. No 12'de Satık Turgut, Ist. rıhatun Mah. İS'K Sok. No: ?85 te Aksaray Kurkçubaşı Kulhan Sok. Mehmet Bırol, Bırecık Sebze Ha lmde Komısyoncu Fevzı Bılgm, 15/3'te Turan Alpaylı, Ankara Ruzgârlı Sok No 14'de Naklıye Çaykara Arpaozu Ko ymHe Muscı Ramazan Yağbaşı, Anamur Ya tafa Akçay, Bunyan Karakaya pı Kredı Bankasında memur A Koyunde Arslan Berber. Kınkhan 408 Evler No: l'/'de Enver sude Çetın, Ü'uıs Orman Işletn^e Bolukbaşı, îst. Kalamış Fener Muh Memuru Memduh Telek, Pa Cad No 6'da Melıh Berberoğlu, zarcık Cengız Topel Msh de Yıl Ist Kumkapı Saman Sok. No: maz Zararsız, Antakya Yenıler Mah. Kırgız SOÎ. N >• 43'de Menmet Taş, Elbıstan Kullar Koyunde 5 te Hasan Huseyın Beyer, Anka çıftçi Hacı Coşkun, Mersın Men ra Aşafıayrancı Alı Dede Sok. deres Mah. 295 Sok. No 8'de Ali 6 22'de oğretmen Haynye Erdem, özdemır, Üskudar Doğancılar Buldan Afet Evlerı No 6'da DoCad. No 112'de radyocu Suley kumacı Suleyman Ermış, Bırecın man Yılmaz Sav, Kadıkoy Kızıl Kaymakamı Ibrahım Çaynak, Ho toprak Rıfat Bey Cad No: 21/1 p<* T E Kurumu trafosunda HaAhmet Nurdoğan, Alanya Yaylalı san Çelık, Adana Namık Kemal Mah o55 Sok. No 53'te All Ulkovunde Mehmet Boz, Kınkkale Etıler Mah Gaziosmanpaşa Cad. ker, Beşıktaş Ihlamur Cad. OrNo: 12'de Haşım Onal, oıverek taklar 159/14 Adnan Turkpençe Bayburtta Kasap Hıkmet Gul, Hacı Ömer Mah Alay Sokak No. 27 de çıftçı Mehmet Gez, Ist. Ankara îller Bankası Genel Muduılugunde mustahdem Yaşar Kasımpaşa Buyuk Pıyale Tur Sok. No. 74'te Alı înen, Araklı Incesu, Gelendost Hukumet VeDul köyu llkokul oğretmenı Meh termerlığınde mustahdem Hasan met Rızelıoğlu, Nevşehır Gore Huseyın Önen, Duzce Kaknaşlı kasabasında SeyK Ahmet Ertaş, Nahıyesı Kasbay Koyunde Yusuf Bolu Orman Baş Mudurluğünde Altmdal, Alaoam Çeşme Mah. 2 Orman Muhendısı Ahmet Hık ncı Çıkmaz Sok. No. 67'de Alaet met Bayındır, Kaysen Hava In tın Çelık, Erzurum Veıs Efendl dırme Tugayı Tuğ. Kh. Bırlığın Mah. 3 ncu Tosya Sok No: 24'te de er Abdullah Cılcı, Kadıkoy Mevlut Işcan, Taksım Ömer Hayjam Cad. Kumazca Sok. 22/6 Acıbadem Cad No. 12'de tuccar Muharrem Erkut, Mecıdıkoy % Kemal Uğur, îst. Bayrampaşa ncı Taş Ocağı No: 15'te şofor Yıl Yıldmm Mah. Cerer Han Sok. maz Munır, Ankara D D.Y. 2 nci No 57'de Ahmet Yuksel, Artvın Işletme Mudurluğu Buro Şefı Îs Aksakaloğlu Sok. 10/17'de Şukrü maıl Usrundağ, Ist Lmınonu Mat Uyutan, Afyon Hacı Abdurrahman baa Yokuşu No 18'de Mehmet Mah. Camı karşısı No: ll'de Ö Kağar, Ankara Keçıoren Baldımer Uzunay, Sultandağı Çıftlık ran Sok. No. 8 de Huseyın GurMah. Kırçımen Sok. No: 339'da buz, Ist. Sehmıye Serıf Kuyusu şofor Kâmıl Ka>a, Nıksar Cedıd Sok. 2,4'te oğrenn Şafak Usluoğ Mah. No: 45'te Mevlut Tıryakı, lu, Samandağı Çığdede Mah. çıft Surmene Asağı Çavuşlu koyun çı Haydar Kala, Ist. Merter Ara de çıftçı Nazım Demır, Kars Sok. Kat 6 Daıre 19 Atıllâ înka 60 No. lu Toprak Komisyonu yalı, Adana Şehıt Duran Mah. Harıta teknık memuru Suleyman 405 Sok. No. 33 te Kadır Sevılir, Bozkurt, Samsun Kadıkoy Mah. Taksım Ayazpaşa Ülker Sok. No: 2 nci Kısım Osmanıye Cad. Ak 47'de şofor Rasım özel, Iskende semsettın Sok. No: 9'da Nıyazi run Ulucamı Cad. 48 ncı Sok. YıUnaz, Kırklareli Evrenli koyun No: 12'de Ali özturk Hak, Eşme de çıftçi Şaban Duran. Armutlu Koyunde Suleyman Ünal, Afyon Smanpaşa Tarım Kre 50.000 Lira Kazan»nlaı: Adana Abıdınpaşa Cad. 21 nci di Koop. Muduru Vevsel Akkuş, Sok. No: 10'da Ali Kemal özkan, Karahallı Zıraat Bankasmda me îst. Aksaray Asker Sok. 10/1'de mur Fatma Uysal, îkizdere ÇamKadir Çılgır, Burdur Şeker Fab lık Köyünden Bayram Çelık, Os maniye Akyar Cad. No: 43'te Meh met Demırkıran, Konya îçkalaman Recep Ağa Mah. Şekerci Parsell No: 75'te Öraer Kocaoz, Erzurum Beledıye Lojmanlan 4 ncu Blok 14 ncu Daırede Erdoğan Toğuşlu, Ulukışla Azot Sanayıi Alçı Ta şı Işletmesınde Huseyın Turker, Zejtmburnu Sumer Mah. 1916 Sok No: 6'da Kadır Onbaşılar, Eskışehır Muttalıp Cad Yasa Sok. No: 6 da Yılmaz özdemır, Akçakoca Turk Hava Kurumu Şubesı Saymanı Mehmet Baler, Arapkır Yenıce Mah. No: 15'te Husejın Başıbuyuk, Burdur îlkoğretım Mufettışı Halıl Karaman, Izmıt Karabaş Mah Hurrıyet Cad No 151'de Abdullah Akkuş, Kaysen Sarioflan Ilçesı Karpınar koyunde Çıftçı Murat Yıldırım, Ceyhan Bota Mah. 111 Sok. No: 66'da Doğan Gullu, Ist Koca Mustafapaşa Seğıt ömer Mah. Ekşı Sok 7'2'de Mehmet Erol Yaşat, Mecıdıyekoy Dere Sok. No l'de Asım Istçınar, Gerede Dortdıvan Nahıyesi Çamurlar Mah No 53 te şofor Muharrem Ozcan, Kılimli Yayla Mah. No: 26 da Alı Aktaş, Kadırh'de Camcı Selahattın Gezgm, Balıkesır Önculer Cad 'sınde Tuccar Rıfat Iman, Kadıkoy Çıftehavuzlar 18 Mart Sok No: 2/4'te Kım\a Muh Sıren llhan, Çatalca Yalı koyunde Kahvecı Yaşar Kaçar, Orhanell Kısımalan koyunde TaIID Özkan, Afyon Akmesçıt Mah. Keskınzade Sok. No 6'da Muharrem Karaaçar, Antalya Balbey Mah. Hasan Kaptan Sok. No: l'de Komısyoncu Kâzım Kaymaz, Kadıkoy Kuzuluk Cad. 27/2'de Kapıcı Rafet Fırat, Ist. Ok Meydanı Çelıktepe Zafer Cad. No 137'de Kamber Soyupek, Sıvrihısar Emnıyet Âmırlığınde Bek çi ömer Doğrul, Malatya Melıh Baba 2. ncı Sokak No 18'de Hasa.ı Buğdaycı, Aksaray Sultanhanı Nahıyesınde çıftçi Mumtaz Kara, Ankara Ulubey Bağlarbaşı No: 237 de Bakkal Mustafa Kaytan, Adana Karşiyaka Kozan yolu Uzennde keresteci Hılmı Namlı, Kadıkdy Acıbadem Tur Sok. No 15'te Sabahattın Genç Kal, Tosya Çeltık Fabrıkasmda kâtıp Îsmail Bektaş, Sıvas Dorteylül Mah. 241 Sokak No: 49'da Alı Şımşek, Adana Ecza Deposunda Yasın Savaş, Beşıktaş Serencebeyı Yokuşu Hasırcı Velı Sok No 18'de Mustafa Sağlam, Smdırgı Ormanlar koyunde çıftçı Hasan Uzun, Kırklareli Enklıoe kojunde Soğuk Demırcı Erol Yavuz, Ordu Bucak Mah. 2 No lu Sokak No 2'de Avnı Gonül. Gonen 600 Evler Emek Sok. No 16 da Abdullah Özçelık, Urfa Izmır Lokantasında ömer Taşçı, Eskışehır îstıklâl Mah. Kabaağaç Sok. 11 2'de Cavıt Kutlu, Ist. Davutpaşa Sosyal Meskenler No: 7'de Ramazan Ekmcı, Burdur Golhisar Asmabağ koyunde çıftÇı Yusuf Erbıl. Ankara Karayolları Genel Mudurluğünde Memur Talât Tıryakı, Artvın Kazım Karabekır Lısesı öğrencısı Erdınç Aslan, Kaman Celep Uşağı kovun de LaMf IŞIK, Ankara Turkozu Mah Camıustu No 292 îşportacı Mehmet Bılgm, Nığde Aksaray Beyaz Saray koyunde Çıftçı Esef Şahın, Bıga Bakacak kovunde isa Koç Aslan, Gazıantep Kızılcamescıt Kel Memık Sok. No: 22'de Hald Kuzukesen, Antalya Pınarbaşl koyunde Mustafa Ayyıldız, Ist. Zeytınburnu Telsız Mah. 86 Sok. No: 15 te Şaban Senal, Ist Kartal Maltepe Bostan Sok. Temel Apt. Daıre 6'da Bakkal Adnan Tekcan, Beyoğlu îlk Yardım Has tahanesınde Hastabakıcı Mehmet Maden, Ankara Kurtuluş Kıbrıs Cad. 78/10 da Ressam Erdoğan Kaman, Elâzığ Olgunlar Mah. Yener Sok No 14'te Davut înce, Afyon Dumlupınar 2'ncı geçıt No 17'de Mehmet Demırcan Tokmak, Ist Erenkoy Sıgorta Evlerı Can Sok 20/7'de Nurı Ergın, Gazıantep Şehıtler Cad. No: 10'da Abdulkadır Çelıktürk, üzunkopru Halıse Hatun Mah. No: 20'de Kadır Talıkaö, Ist. Bakırkoy Bahçelıevler Yıldız Sok. No 5'te Cıhangır Ayabakan, Ankara Kuçukesat Bağlıyan Sok. 29/4 Tufan Hurmerıç, Ankara Bahçelıevler 3 uncu Cad. No: 137 de şofor Îsmet Dancı, Bırecık Sıtma Endıkasyonu Şube Şeflığınde Gaffarı Ercan, Adana Hâkım Evlerı 551 Sok No: 61'de Ali Ertan Pekkan, Yusufeh Kırazalan koyunde Mustafa Demırcı, Reyhanlı Tekel Bayıı Selım Gunal, Çetınkaya Fatıh Mah. No: 16'da Kasap Veysel Dağgez, Ankara Bahçelıevler 7'ncı Cad. 22 Sokak 33/G Halıs Özdemır, Çan Okçular koyunde şofor îsmet Demır. Bursa Çakan Koy Aydın Sok No 2'de Mustafa Bakir, Eğrıdır Yenı Mahallede lokantacı Abdullah Dıktaş, Artvın Icra Memuru Cemal Dede, Kasımpa şa Kulaksız Cad No 24'te Ahmet Ulu, Islahıye Pınarbaşı Mah. 26 Sokak No 13'te Ahmet Taş, Çankın Karamursel Koyunde çift. çt Zıya Keklıkçi, Beypazan Orman îşletme Mudurluğünde Muhasıp Mehmet Aytekm, Surt Sason Moda Terzihanesinde Mehmet Bodur, Ankara Yenıdoğan llkokul yanı 166 'A Şofor Adıl Demırel, Sıvas Dev. D. Y. Lojman. lan 1/10'da Serıf Şener, Trabzon înşaat Fakultesı Yakup Fıdan, Izmıt Derınce Istasyonu Cad. Gonca Sok. No: l'de Lütfiye Özen, Ankara Altındağ Atıf Bey Mah. 13'uncü Sok. No 39'da Halıl Demiral, Goksun Erıcek Koyunde Mehmet Derelı, Ist. Kuçukçekme ce, Kanarya Mah. Çoban Aldatır Sok. No: 77'de Saban Yamsk, Ankara Anıttepe Gençlık Cad. 89/2'de Yuk. Müh. Doğan Utku, Bıtlıs Y.SE. Mudurluğünde Öısan Şerbetçı, Ankara Anıttepe Jandarma Sb. Tatbikat Okulunda Teğ. Kadir Banş, Zonguldak 10 Temmuz Mah. Karaiatma Sokak Büyük ikramîye kazanan talihlilerden bugüne kadar müracaat edip ikramiyelerini alanlar aşağıda gösterîlmiştir Turgut Yıldırım, Ankara Aydın lıkevler Şehıt Cemalettın Cad. Dıvnği Demırdag kovünden No: 57/4 te Refıka Buyuk Akçıftçı Alı Insan, Osmanıye Kurtu gul, Gediz Sanayi Çarşısı No: luş Mah. Esen taksıde şofor Meh 10 da Oto tamırcisı Recep Aba, met Çoban, Denızli Gundoğdu Çameli Tahtalı koyunde çiftçı Mah 201 Sokak No: 5'te Kepekîbrahım Çabuk, Elâzığ Maden çı Şukru Haznah, Iskendemn D D Y. Liman Trafık Şeflığmde Camııkebır Mah. Ergene Sok. Baş Manevracı Muharrem Kara. No: 6 d'a Ramazan Demırcan, Erzin Mahmutlu Mah. Öm°r yığıt, Adana Buyat Saat Cıvarı Yenı Han Otelınde Sevıt Gungor, Faruk Karatosun, Erzurum Mıl Zıle Çayır Koyunden Alı Ozçelık, 11 Pnango BaMi Ahmet Oğultekın, M Kemalpaşa KadırçeşIst Çapa Gunajdm Sokak Turk me kojunde Çıftçı Velı Sev.nç, men Apt. î\o 48,2 D 11 Cemıle Ankara M T A. Enstıtusu JeoAjnacı lo]i Şubesınde Memur Samı 1.000.000 lira kazananlar: Tunç Keskın Yenıce Mah Çorak Sok No 10 da Tornacı îst. üskudar, Sehmıve Karîıkna Muammer Ture, Gıresun PTT y:n Çamlıpalas Apartmanmda odacısı Mehmet Çıtlak, Beşıkismırun neşnnı istermyen bır ta taş Mumcubakkal Sok. No 19 lıhlı da Selvl Ecevıt, Samsun Kok500 000 ILra kazananlar: çuoğlu Mah Guneş Sokak No: 30 da Muhhs Baş, Adana D D. Polatlı Cumhurı\et Mah NecaY 6'ncı Işletmede Alı Kemal tibey Cad t\o 76 da çıftçı Yakup Aytacı Horasan Gerek Koyu oğret Tekkazancı, Ist. Ba\rampaşa Altıntepsi Ple\ ne Sok. No: 17 menı Yasm SUmaç, Fınıke Incır Egacı Koyunden çıftçı Ahmet D3 de Abduüah Ajdın, Pendık Sa m:r, Konja Karapınar Emırgoz pan bağları Sakarya Sok No: Kasabasmda bakkal Alı Sultan, 1 de Ibrahım Ince, Ankara AyBursa Keter Harman Alanı Kodınlıkevler Puturge Sok 28'4 yunden çıftçı îsecıp Doğdu, An te Havatı Özturk, Adana özler kara Içcebecı Ilktekın llkokulu Cad. No: 11 de îsmet Özdemır, oğretmenı Melahat Işgoren, OrAnkara Iç Aydınhk Uzayan. hanelı Buyuk Orhan Yenıce KoSokak 110/6 d'a Ahmet Çavuşyunden Selahattın Varsak, Ank<» oğlu, Ist. Kadıkoy Osmanağa ra Abıdınpaşa Cami arkası Sok. Mah Nusret efendl Sokak 2 8 517 8'de Nıhat Çelıkk3lp Pozande Ba\ram Kazancı, Ist Fınb Zafer Mah. No: 61'd* Mrza Ay, dıkzade Ziya Gokalp 27/4 te Nevşehır Derınkuyu Demırcı Osman Yıldırım, Ankara SlteMah. No: 29'da Mehmet Guven, ler arkası Ender Mah. 293/C Boğazhyan Iş Bankası MudurU Nevzat Şahln, Çaycuma YolgeAhmet Hamdı Kılmçaslan, Tarçfn koyunde Nıvazı Davıoğlu, sus Hatay Mah. Kocadolap Sok. Çorum Hukumet Veterlner HeKo 63'te îsmaıl Tezcan, Ankara kımlıği Sağhk Memuru Yusuf Mamak Tuzluçayır Mah. 8'nci Turken, Ist. Nışantaş Emlâk Sok No: 221 îsmaıl Soylu, Kadı Cad. No: 9/5 te Sueda Pıyala kov Çemenzar Oray Sıtesı Daıro 19 Şefık Kuçükeroi, Gebze Cam Bovsam, Mersln Sağlık Mah. Fab. lojmanlarında Hüsnıy; Aynur 307 Sok No 7 de Ahrret Gorov, Ankara Esenboğa Gumruk Ok, Trabzon Cumhurıyet Mah. Mudurluğunde Emıne Aktunç, Camı Sok No 7'de oto tamırcısı Şevket Özyaşlı, M. Kemalpaşa Ayvacık Paşa köyde Celep HuseKarapınar Kovünden şoior Ah jın Yakar. Kangal Mancılık kovunde Çıftçı Bedrı Dallıkavak, ır.et Akarçay. Perşembe Hakıml Nacı Şenol, Kahramanmaras Se Cevhan Doruk Kovunde kaynakrintepe Mak Goksun Cad No: çı Mahmut Başhıfan tst Fsenl»' 30 da Habıbı Kenger, Kayseri Kı Ateşahn koyü No 34'de Bekta? lıçaslan Mah. Tuna Cad No" 15' Armağan, Ist. Arna\utkoy Kıreçte oğretmen All Parlak, Kadıkoy hane Çıkmazı No 6'2'de Mehmet Mustafa Mazharbey Atalay Sok. Patavı, Erciî Emnıyet Cad No: 27'de Yıldırım Ergul, Golhisar No 104'te Mahmut Soydan. Yusufça kasabasında şofor Hasan 100.000 lira kazananlar: Dumlupınar, Malatva Hıdayet Trabzon Sıra Mağazalar No: Mah Taştepe Sokak No 131'de Şo 116'da Lutfü Reis, Kadıkoy Dok for Kemal Ozkan, Kaysen Kazantor Esat Işık Sok No: 53'te Ru. cılar Cad. No: 34'te Tuhafıyeci çen Kılercıyan, Gelibolu Yazıcı Mehmet Kujçu, Ankara Aydınzade Mah. Has Ahmet Sok. No: hkevler Devrım Sokak 15/5'te Ra Aslancık 8 de Ayşo Kadrınusa Ersov, Tar fpf Gundüz, Tirebolu •us Şehıt îshak Moh 26 Sok. Köyti îlkokulu oğretmeru Bekır Ivo 16da Durdane Çetın. Eskışe Karaaslan, Sorgun Belencumı Fakılı koyunde Bayram Ekmcı, Van hlr E S. Kurumunda Avukat Or han Sakar, Ist Kartal Maltepe Jandarma Komutanı Ast. Sb. Meh Ece Sanayi Sitesl 39/16'da Şah met Aktı, Balıkesır Namlı komeral Çelık, Şışli Çağlayan Fınn yunde îsmaıl Ozek, Adana Yavuz Sok No 15'te Fehıme Gençay, lar Mah. 419 Sokak Akdenız Fab. Samsun Zafer Mah. Saadet Cad. Lojmanı Osman Satıcı, Kula HaNo 74'te Ahmet Sunar, Sıvas Ra cıabdurrahman Mah. No 16 da uf Orbay llkokulu Mudurü Şe Kunduracı Ahmet Fıhk, Zıle Kah rafettın Çıngı, Afyon Garıpçe Kö >a Mah. Zıncırlıkuyu Sok. No: yünde çıftçı Suleyman Akbaba, 16'da Kaya Han, Tirebolu Çarşı Kars Bulbul Mah. Hamam Mah No 56'da Guluzar CanıklıoiSok. No 37'de Cemıl Dıllu, Çajeh Yanıkdağ Mah. Hakkı maç, Ankara Cebecı Sıte Enozlu, Bafra Cumhurıyet Mah. öğrencl Yurdunda Alı özturk, Cumhurıyet Cad. No: 27'de MahIst. Yeşılyurt Sıpahloğlu Cad. mut Yetkiner, Karabuk D. Çelık No 26 da Kuyumcu Mehmet fabrıkasında ışçı Mehmet Ünlu, Uğur lylguıy M. Kemalpaşa Ist Kartal Maltepe Gultutan Sok. Yamanlı koyunde Çıftçi Fahret No: 19'da Recep Sami Coşkun, tin Hanay, Kızıltepe Koçhısar Akşehır Atasız koyunde çıftçı tbMah. bakkal Mehmet Şakır Şe rahım Ata, Gazıpaşa Esenpmar niz, Antalja Defterdarlık Vergı koyunde çıftçı Hasan Alı 'Jçak, Dairesl Memuru l«met Yetkın, Bozova Golbaşı Mah. de Bakkal Adana Smanpaşa Mah. 444 Sok. Alı Taş, Iğdır Karaağaç Mah. No: No 67 de Durmuş önal, Ist. Kumkapı Nışanca Hesılvi Sok. 3'te Hasan Yeşılyurt. Ereğlı Kon 24/26 rfa Kuyumcu Işık Musa, ya Yenıçarşı No 18'de Bakkal MuIst. Bavrampaşa Murat Mah. rat Gençer, Samsun Unkapanı Tuna Cad. Öztunç Sok. No 18 Mah. Mehmet Akıf Sok. No: 25'te <je Cavıt Keskın, Ankara Dık Huseym Erkan, Adapazarı Izmıt men Keklık Pınar Sunay Sem Cad. Salkım Sokak No 44'te Meh ti 557/2 de Celâl Suna, Ankara met Nurı Çelık, Ankara Enerjı Etunesğut Radjo Evı îstasyo Bakanlığında Şef Garson Ibrahım nunda Memur M. Aü Beldaş, Aktaşoğlu, Balıkesır Ivrındık Boz Çan Derentı Koyunde ışçi Meh den koyunde Kadır Topal, Kığı met Guler, Adıyaman'da Bak Honnek koyunde Hakkı Bulkı, Adana Cemalpaşa Mah 273 Sok. kal Abuzer Kutlu Nezdmd» Mahmut Goksu, Vıze S S K. No 8'de Uzeyır Yazan, Devrek Yı Hastanesınde Kalorıfercl Ha lancakur koyunde Muharrem Cep san Bılgın, Eskışehır Cumhurı çı, Eskışehır Mamure Mah. Atalar yet Cad Işıklar Mah. Ece Sok. Cad. No 67'de îsmet Baran, AnNo 54 Mustafa Gultekm, Ada kara Alündağ Yığıtler Mah. No: na Sucuzade Mah. 52/3 Sokak 250'de Şofor Nevzat Koca, KadıNo 12 de Nuri Ergın, Ankara kov Osmanıye Mah. Çılek Sokak Yenldoğan Hayrı Akmanlar 79/2'de Cafer Haydarzade, Bursa Mah. No: 141 Celâlettın Işık, Karacabey Drama Mah. 127. Sok. Ereğlı Karadeniz Meydanbaşı No 29'da Mehmet Oktem, £Iâzı| Ça>ırbaşı Sok 1/2 de Huseyın îcadıye Mah. 1. Harput Cad. Şenturk, Rıze Ortakpazar Çay No 48'de llhami Canpolat, Muş Kooperatlfı Muduru Cavıt Tu Cezaevı înfaz Memuru Selahattın ran, Ist. Kurtuluş Bozkurt Cad. Guler, Isparta Doğancı Mah. Çay132/6 da Burhanettin özsanaç çıkmazı No 4'te Abdı Barış, Gaoğlu Kadıkoy Osmanağa Mah. zıantep Duztepe Muzaffer Haiız Şemsı Top Sok. 9/1 de Muhen Sok. No: 47 Mehmet Gezer, Çandıs Ibrahım Mesut Yorgancı, kırı Kavakh Koyunde YağhboyaDıgor 1553 Sa\ıh Başkoy Tarım cı Musa Top, îst. Cıhangir Havvar Kredı Koop Muhasebe Memu Sok. 22/A'da Hamit Arslan, Ist ru Kâzım Subaşı, Konya Ereğ Aksaray Kumsal Sok. No: 63'te h Gullu bahçe Mah. 81 Evler Mustafa Duranay, Ulus Kasımlar No 8 de Şofor ömer Kaya, Şı Mah Oğretmen Seyfı Atama, Elle Çengeıkoyunde çıftçı Kurban Duman, Yeşılhısar D D Y. bıstan Onculer koyunde Ali KaKıs.m 261 Şeflığınde Yol çavu ya, Batman Şırmevler Mah. Bışu Nun Oral, Ist. Emınonu Ip rmci Cad'de Mehmet Turkay, çıler Cad 401/403 te Hamıt Ka Tarsus Şehıt îshak Mah. 264 Sorakılınç, Ankara Zıraı Mucade kak No 38 de Hayrettin Ana§, Ankara Keçıoren Erenler Sok 31/8' le Merkez Atolyesınde Tornacı de Sâlım Evkuran, Şışlı KâğıthaEftal Kıraç, Bor Eski Nığde Cad. 55/2 de Hasan Übeylı, Ak ne Nışantaşlar Mah. No: 45'te Alı yazı Pazar ko\u No 169 da Sa Albayrak, Ankara Etlık Aşağıeğlım Özkurt, Tunçbılek Kopru lence Mestan Sokak 24/13 îsmaıl Ozyurek, Gazıantep Duğmecı başı Mah Ender Özyeşıl, Erbaa Kozlu Nahıjesı No: 2 de Bak Mah. Eski P.TT. Sok. No: 6'da Hayrı Ozbaba, Nallıhan Sahran kal Keramettin Yılmaz, Gonen Akçalı Mah Cumhunvet Cad. Koyunde Isa Oremcu, Bandırma No 12'de Elektrıkçı Mub'ecap îhsaniye Mah. 46 Sok. No: 8'de Kah\ec:oğlu, Pendlk 19 Ma\ıs Kurukah\ecı Tacettın Comert, AtCad No. 13'te Sezer Karabı ro\a Doganca koyunde çıftçi jıklı, Ist. Kasımpaşa Zıncırlı Mahmut Karakol, Malatya Yeşılkuju Cad. No: 267 Mobılya oy yurt Kırlangıç koyunde Hacı Duz macısı Gungor Uzeroğlu, Van gun, Adana Emnıyet Mudurluğu Bujuk camı cıvarmda kuyum Narkotık Buroda Orhan Kome, cu Mehmet Karoğlu, Yedlkule Ist Cıhangir Guneş ıkı Sok. 49/1'lstasvon Cad Kuheylan Sok. de Atüla Uçak, Alpullu Gulbah16/2 de Mustafa Toksoy, Anka çe Mah No: 46*da Bekçı Salıh Ka. ra Bahçelıevler 7'nci Cad. No: yalar, Mucur Zıraat Teknısyeni 9 da Hahl Şenol, Merzlfon Ga Arıf Taçkale, Ankara Emek Mah. wnahbup Mah. Horoz Sok. 8'ınci Cad. 32/8'da Osman Aktaş, 17'A da Mehmet Maşa, Arda Dortyol Kuzuculu Kasabası Sen nuç. Merkez Mah. No: 77 d» Mahmut Mah 'de Mehmet Solak, Kızılhısar Yenıce Mah. Okul Cad. No: 19'da Mustafa Erteğı, Duzc» S.000 000 lira kazananları No: 16'da Maden Baîçavuju Necmıoğlu, Bursa Ertugrulgazi Mah. 1007/2 Kat 4'te Mustafa Uzun, Besnı Nuhudanlı koyund» Hasan Onder, Ist Ortakoy Taşmerdıven Çevırucu Sok. No: 569 Mustafa Akkoçar, Ankara Aşağıayrancı Turızm Sıtesı Bırıncı Blok No: 2' de Semıh Demırkol, Sungurlu Ha lıcılar Cad No: 24'te Hacı Ahmet Berber, Erdek Beledıyesınde Memur Hayatı Meçoğlu, Ist Kumkapı Turkıje Cad Hemşıre Sok. No: 4'te Celâl Ozgul, Ist Kâğıthane Taş Sok. No. 41'de terzı Kemal Uhan, Ankara Akdenız Cad. Bah çelıevler 10/8'de Çetın Kayhan, Gokçebey îstasyon Mah. Şofor Ce mıl Karan, Vakfıkebır Rıdvanh kojunde îsmaıl Kukul, Van Tepe başı Mah. Gunduz Sok. No: 42'de Terzı Nurhayat Gunduz, Bısmü Uçtepe Koyunden Çıftçı Şemsettın Altay, Osmanıye îskenderun Garajında îsmet Bozkurt, Çarşaraba Daruşşafaka Cad. de Ahmet Okutucu, Ist. Fenkoy Baruthane Cad. Lalaşahın Sok 26/1'de Şofor Raıf Aydm, Çorum Çapni Mah. Hıdırhk Sok. No: 45'te Saadet So>acak, Ist. Sılâhtar Cumhurıyet Tepe Ara Sok. No: 5't« Zıya Yılduım, Ist Samatya Sabun hane Çıkmazı No: 10 Fırıncı Mus tafa Cınoğlu, Ist. Şehremıni Saray Meydanı Cad. 126/2'de Turan Huseyın Gundal, Şavşat Meydan cık Nahıyesı Enkiı koyunden Nı zamettın Aydın, Amasya Yavuz Sehm Meydanı No: 15'te Zuccaci jecı Şaban Ergun, Izmıt Selahet tın Mutlu Sok. No: 57'de Ferhat Akkuş, Hınıs Guvendık Koyunden Mehmet Alı Kaya, Kadıkoy Acıbadem Gunes Sok. No: 6'da Şukran Yardımcı, Eskıpazar Dağlacık koyunde kahvecı Musa Kaya, Hacıbekteş Çıvrıl koyunde çıftçı Nakı Şımşek, Amasya Şehırustu Mah. 102/63 Ahmet Pozan Arkın, Derınce îstasyon Cad. Goo ca Sok. No: 7'de Lutfıye Ozen, Fa tıh Çakırçeşme Sok. No: 17'de Şo for Erol Yazak, î s t Ümranıje Na mık Kemal Cad. No: 8'de Marangoz Nıyazı Bakal, Gazıpaşa Zıraat Bankasında Muvezzı Ahmet Salman, Konya Akşam Karma Orta okulu 3B No: 389 Mehmet Sutçu, M Kemalpaşa Balıkesır Cad. No: 21'de Zıraat Teknısyeni Sıtkı Kus, Emırdağ Gözelle koyunde Şukru Durusu, Tosya Buyuk Mah. Huzur Kıraathanesınde Kadem Gunaydın, Akşehır Altınkalem Mah. No: 25'te Selım Koncuk, Gonen Tutuncu Nahıyesi No: 55'te Tevfık Turgut, Bozkır Sopran koyunde Mehmet Ozay, Adana Merkez Ban kasında Şef Kemal Kutlu, Tokat Yakaçak Köyunde Nuri Guler, Ist. Dolapde're Cad. No: 247'de Abedıyan Hasannes, Sorgun Kaya kışla koyunde çıftçi Durak Babaaslan, Adana Havuzlu Bahçe Mah. 342 Sok. No: 10'da Sefyettın Sozdıbı, Burdur Çamoluk Koyu Tarım Kredı Koop. memuru Meh met Acar, Havza Yenı Mah. Kur tuluş Sok. No: 18'de Mevlut Dengız, Ankara Üreyü Araplar llkokulu yanı No: 186'da Matbaacı Mehmet Kulak, Bakırkoy Haznedar Bırol Sok 16/2'de Halis Engın, Ankara Mılll Pıyango îdaresınde Bılet Satış Memuru Omer Çemen, Manavgat Hacıabası koyü llkokul Öğretmeni Hasan Ünal, Almus Baba Koyunde Hasan Kar h, Karabuk Demır Çehk Fabrikası elektrık bakımcısı Turgut Yanal Tomarza Kopru Koyü oğretmenı Nadır Şahın, Adana Incırlık PTT Şube Mudürü Burhan Sabuoğlu, Kas Derya Lokantasında Ibrahım Yığıt, Duzce Kırık koyunde çıftçı Turhan Sandere, Denızlı Çay ılçesi Baklar Mah. No: 315 Osman Cerboğa, Sanz Tapu Daıresınde memur Mehmet Turk men, Ist. Ümranıye Sosyal Meskenlerde Adı Güzel Eşıyok, Kaysen Erkılet Nahıyesi Emıler koyunde çıftçi Ahmet Dursun, Kadıkoy Vural Bakkalıyesı No: 43 de Hakverdı Ballı, Elâzığ Saray Atık Mah. Ihlamur Sokak l/o de Hızar ustası Husnü Şen, Artova Sulusaray Nahıyesınde selektor makınstı Suleyman Hargul, Beşıktaş Tarlabaşı Pesklrci Sok. No 16'da Hulusi Balcı, Kars Faikbey Cad. 68/A'da Zıyaettın Eyuboğlu, Tokat Meydan Mah. No 116'da tamirci Aü Galıp Dınçer Kahramanmaraş KaramanU Mah. Kırmızı Sok. No: 102'de Keman Topal, Ankara Hasköy Yıldıztepe Bloklar No: 134*te Sefıt Ocak, Taksim Cıhangir Başbuğ Sok. 59/7 Fılu Alkan, Ist. Pangaltı Ergenekon Cad. 163/6 da Aydtn Er, Şışlı Kösemımar Sok. 149/9 Farıs Yenal, Küçükçekmece Cumhunyet Mah. Soğuksu Cad. Kestane Sok. 4/8'de Rerrzi Gonlu Şen, Izmıt Klor karşısı Can Apt. No 7'de Doktor Kemal Opak, îskenderun Demır Çelık îşletmelen Intes Montaj Servısinde Turan Şamum, Küçuk çekmece Cennet Mah. Alp Aslan Cad. Uçel Apt. Daıre 3 Abdulahat Öğrencı, Beşıktaş Çırağan Cad. No. 7'de naklıyecı Yavua Özdemır, îspır Aşağı özbay koyunde Sebahattın Özturk, Balıkesır Ege Mah. Yapıcılar Sok. No: 50'de Mehmet Çakar, Njzıp Mızar koyu Kartal Mah. Kahraman Sok. No: 122'de Hayri Dandan, Zeytınburnu 5 Telsız 104 Sokak No 27'de kahveci Nazif Esen, Gedız Çeltıkçi kdyunde çıftçı Osman Demir, Felâhıye BUyuk Toraman köyünde çıftçi Seğıt Ahmet Akpınar. Üskudar Çiçekçi Bostan Sok. No 25'te Alftettın Karatosun, Ankara Etlık Serum Yolu No: 148'de HalU Cüneyt Üneri, Ordu Yeni Mah. Sahıl Cad. No: 13'te kitapçı Aydın Yamaner, Çivrfl Sarraf Sok. No: 18'de Halil Pekin, İsparta Trafık Btırosu Amirliğinde polis memuru Ali önge, îst. KUçük Mustafapaşa Nalıno Kasım No: 10'da Dursun Ahmet Kap, Beşiktaş Mısırlı Bahçe Sok. Gener Apt. kat 3 fotografçı GUnay Toklar. Kars Faıkbey Cad. Ikizler Terzıhanesinde Asker Uçal, Fatıh îskenderpaşa Vatanperver Sok. 1/1'da Mustafa Nazım özmusullu, Bursa Haşkadem Mah. Bocekevl Sok. No: 3'te Ahmet Eren, Kozan Karabucak koyunde îsmaıl All Unuvar, Ankara Keçıoren ^ağlarbaşı Mah. Bursa Cad 59 ıncu Sok. No: 16'da Yaşar Fahn Koran, Hınıs Ovaçevırme koyunda çıftçı Celâl Erdemir, Elâzığ Değırmenonu koyunde çıftçı Mehmet Alataş, Osmanıye Alibeylılc Mah 22 Sok. No: 78'de Fazlı Şahın, Kadıkoy Hasırcıbaşı Sok. No 35'te îsmaıl Rehbani, Pendıi Batı Mah. Husmen Volu 12 /6'da Nedım Tamsayar, Gazıpaşa Îstıklâl Mah. Manıfaturacl Hasan Yalçın, Ist. Bayrampaşa Yıldınm Mah. Çeperan Sok. No: 74'te Hasan Gündogdu, Ist. Şehremıni Karabaş Mah Gulmer Sok No: 36'da Hasan Denıa Ankara PTT Depo Mudurluğünde memur Ali özkok, Ist. Nışantaş Şair Nıgâr Sok No: 10'da Mehmet Sadık Reksan, Erzurum Aşağımumcu Mah Subaşı Sok. No 7'de ömer örbayraktar, Kadıkoy Koşuyolu Salıh Omurtak Cad No 84'de Avukat Abdurrahman Tarhan, Kadıkoy Hayrullah Efendı No 20'de Muammer Halıcı, Ist. Kurtuluş Cad. 237/1 de Sevım Barshan, Mut, Conlak koyü öğretmeni Tahır Urhan, Erzurum Ziraat Bankasuv da memur Selahattın Saraçoğlu, Adana Yeşilvuva Mah 844 Sok. No: 31'de Ali Akçay, Bor Bürun Terzıhanesinde îlhan Saraçoğlu, Akşehır Rüştubey Hanı Içınde lokantacı Mehmet Sucu, Erzurum Taşmesçıt Mah. Zencıyo Sok No 2'de îhsan Sıncar Adana înonü Cad. 22/B'de Yorgancı Huseyın Baysal, Ist. Gazıososmanpaşa Çukurcuma Cad. Kubılay Sok. No 54'de SUreyya Selâm, Ankara Abıdınpaşa Kınalıel Sok No: 690 Mehmet Memuş, Nevşehır Kozaklı kazasında şoför Sulevman Demır, Zeytinburnu Yenidoğan Mah. 46 Sok. No: 15'te sayacı Hıkmet Karataş, Nığde Yenicarsı No 35'te saatçı Erdoğan Esen, Gıresun Gemıler Çekeği Mah. No ll'de Ertuğrul Kuçük. Uşak Cezaevi gardıyanı Ali Demir, Ereğli Konya Türbe Mahal lesınde çıftçı Arif Başkal, Şereflıkoçhısar Koçarlı koyunde çıftçı Rıza Kıhç, Erzurum F1T Gar Mudurluğünde Necati Keser, Istanbul Şehremıni Yıldız Tabya Koseyan Sok. No: 92'de Ayak kabıcı Necati Aktuna, M. Kemalpaşa Kabul Baba kdyünde çıftçi Bektaş Savaş, Çanakkale Tevfıkıye koyunde çiftçi Haşım Karabacak, Safranbolu PTT memuru Emın Çanga, Bayburt 48'ıncı Tugayda Fınncı îbrahım Tüysuz, Sıvas 4 Eylul Mah 255 Sok. No: 20'de Mustafa Tarman, Ist. Zeytınburnu Çeşme Yanı Sok. Yeşıltepe No 3'te Huseym Güç, Osmanıye Adalet Sok. No: 15'te Mehmet Acar, Vezırkdpru'de kah vecı Nurı Coşkun, Edırne Ekmekçı köyünde çıftçı îzzet Ertürk, Samsun Bırlık Sok. No: 30 da Mustafa Kurem, Goynük Yenıce Mah. Gazhane Sok. No 28' de Îhsan Yaşar Akçay, Tatvan Sahıl Mah. No: 14'te Ibrahım öğucü.Adana Yakapınar Mısıs Karakol Komutanı Mehmet Yılmaz, Balıkesır Onur Gazi Mah. Zerdel Sok. No: 34'te Mehmet Kızıler, Ist. Etıler Akadlar Mah. Sedat Sok. No 71'de Ekrem Satmaz, Ankara Etlık Palas Durağı Yalçınkaya Cad. No: 214'te> Bekçi Mehmet Alı Yalçın, Adana îstıklâl Mah. 215 Sokak No: 9'da Nazmı Uyarlar, Ist. Büyukçekmece Didarıye Mah Hükümet Sok. No 2'de Tornacı Ertem An, Bafra Orman îşletmesi Lojmanla nnda Metm Balkay, Boğazlayan Oğulcuk köyünde çıftçı îbrahım Fıdan, Nızıp Cumhunyet Mah. Yaşar Sok. No: 44'te Mehmet Mermer, Seğdışehır Akşam Sanat Okulunda Samıme önturk, Mıhalıccık Kayı kovunde çıftçi Ahmet Arısoy, Ist. Yeşılyurt Sıpahıoğlu Sok. No 15'te Zekı Usluca, Üskudar Arapzade Selvıli Koşk No: 32 de Tevfık Ercın, Çaycuma Pehlıvanlar Mah. Fılyos Cad. No: 44'te Tahsın Yığıt, Şuhut Başören köyünde çıftçi Veli Selek ve Ortağı Nuri Akvol, Tokat Çamlıbel Aktepe köyü No: 48'de çıftçı Ali Gokvelıoğlu, Mer srn Hamıdıye Mah 143'uncü Sok. No: 3'te Ahmet Yarelli, Ankara YenimahaUe Macun knvünde Ibrahim Cılvelı, Ist. Istınye Hamamı Mah. Bırıncı Sok. No 29 da Husevm Kulaç Tirebolu Z B. Takıp Memuru Kemal Danacı, Duzce Pmarlar kovunde Kemal Savgel, Fethıye Orman Işletmesınde memur Ayhan Şımşek, Karabuk Esentepe Çorakküme Mah. sınde Yılmaz Akmcı, Eskışehır Akçesme Mah Hacı Çakır Sok. 27/a'da Orhan Kuvucak, Fatıh SofuUr Mah. Yesıltekke Sokak No 6'da Necıp Adıeüzel, Ereğlı Karadeniz Dehler kovunde HuseVin Turkoğlu, Beşıktaş Turkall Mah Keşkul Sok No: 16'l'de Matbaacı Yahya Oktav. Ayancık KoDrubaşı Cad No 97'de Cafer Gürleyen, Sakarj'a Kuçükesencılc Apart No 42 Selahattın Duman, Samsun Hançerlı Mah. Eskı Pos tahane Sok No 43'te Hızır Varol. Üsküdar Selımıve Dere Sok. 31/2'de Mutemet Zevnel Ergın, Ankara Ataturk Erkek ögrencı Yurdu lojmanı No l'de Muammer Sancı, Nığde Aksaray Bankalar Cad No 52'de Şerafettın Akkaş, îzmıt Bağçeşme Mah. Yukan Sok. No 101'de Al, Musrak, Adana Yenı Beyrut Oteli Müstecirı Yaşar Çığatayll, Üskudar Doğancılar Halk Dersanesi Sok 14/3'te Cemil Atay. Ankara Etımesgut Emırler Durağt No: 163 Şoför Hızır Gök, Tortum Derekapj kövünde çıftçi Mustafa (Devamı 7. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog