Bugünden 1930'a 5.326.232 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 1 CUMHURÎYET 5 Nisan 1973 • INCÎ (40 45 95 • Pangaltı) Şehvet Kurbanlan • S. Ferdağ • SAN (40 67 92) • Pangaltı) Gehn • H. Koçyiğit • TAN (48 07 40 • Pangaltı) Eğlenceli Gunler • L. De Funes • AS (47 63 15 Harbiye) Çirkın Kahraman • F. Dunaway • ÖZLEM (40 47 33 Mecıdıyekoy) 1 Gehn H. Koçyiğıt, 2 Yaralı Kurt C. Arkın. • İDİL (46 09 31 • Feriköv) O Ağacın Altında • M. Mutlu • ASLI (46 70 91) 1 Kaderin Eslriylı • î . GCnay, 2 Casus Avcılan • 1. Atasoy • KEREM (46 T0 91) 1 Çılgın Denizcıler • R. Morse 2 Beyaz Kartal W. Yu • MISTDS (46 15 14) 1 Çırkin ve Mağrur • C. Bronson, 2 Yeraltı Teşkilâtı • YILDIZ (47 63 42) Şehvet Kurbanlan S. Ferdağ • YTJ1HURCAK (40 22 27) 1 Gelın . H. Koçyiğıt, 2 A*, kın Kaderim Oldu L Giınay • ANKARA (64 16 86 • Levent) Ya» Günuydü • J. O'neiL matmelerde talebeleTe tenzilârhdır. I AZiR (22 62 46) YEDEK PARÇA Komedı 3 perde • Pazartesı harıç nergun 21.15, Pazar 17.15. Çarşamba halka, Perşembe bğrencıye tenz»latlı | BfcS BAS*WAK (47 58 39 • Şışh) GEÇMIŞ ZAMAN OLUR Kl Turk Muzıkali Cu martesi, Pazar Pazartesı 21 3» c Cumarte l, Pajar 18 30'da. ÇARLI'NIN TEYZESİ Çar gamba, Perşembe, Cuma 21 30; Çarşamba 18 30. | ÇKVKE (23 Tl 7S) KİM KtME DUM UTJMA (Komedi 3 peı» de) Paıartesı hartç, her gece 21 İS Çarşamba Cumartesı. Pazar 15 0O"te matlne. | DOSTLAR (45 64 80 Elhamra) ABUOLCANBAZ (Çalgılı tcomedya 2 fasıl • 12 fcısım tekmıli birden) Peı* sembe harıç, her gün saat 18 15 te Pazartesl 21 15'te, Çarşamba 16 (M)*te halk Cuma 15 00'te Bgrenciye lndirımll KABARB (Tak» um 44 46 75) A^>K U SEVDA Pazariesi hanç her gün 21 15; Çarşamba. Cumartesl, Pazar 18 00'de. • ATLAS (44 08 35) öldüren Karateci B. Boss • DÜNYA (49 93 61) Son Aşk W. Methü • FtTAS (49 93 61) Çırkin Kahraman, F. Dunaway • EMEK (44 84 39) Irlandalı Kız • S. Mıles • LÜKS (44 03 80) 1 Akma Tuna . S Gökhan, 2 Acı Sevda T. Tiğlt • RÜYA (44 54 57) 1 Şehvet Kurbanlan S. Ferdağ, 2 Aşk Hıkâyesi D. Gokçer • SARAT (44 16 56) Gelin • H. Koçyiğıt • TENİ MELEK (44 43 89) Yasak Aşk J. Siımnons «J TAVUZ (49 36 78 Kasımpaşa) 1 Hazreti tbrahim S. Fıliz, 2 ölum Elçüeri A Akkaya • SINEMATEKTE: Bütün Seanslar Kral ve Vatan . J. Losey. • KENT (44 77 62) Şaşkm Adamın Aşkı P. Richard • KERVAN (48 04 23) Gelln • H Koçvığıt • KONAK (48 26 06) Yasak Ask, J. Sımon • StTE (47 69 47) Vahset • T. Testi Beyoğlu Bugün.. Bu gece I LEVENT (64 06 99 Levent) Çıplaklar Vadisi • D. Read. I ATA (64 21 43 Çeliktepe) 1 Gökçe Çiçek H. Koçyigıt 2 Para . T. Akan. | BARBAROS (47 04 79 • Ortakov) 1 Iki Bebek Yırmı Melek L. De Funes, 2 Romello Baskını • R. Burton I BtJLVAR (21 35 78) Şehvet Kurbanlan S Ferdağ | GÜNEŞ (21 61 40) Son Kurşun R. More | YILDIZ (21 11 37) Çirkin Kahraman • F Dunaway | KRİSTAL (21 57 66) Vahşet F. Testi | ATDIN (21 52 58 Fındıkzade) Altın Kalpli Serserl A. Margareth ! MARMARA (22 38 60 Beyazıt) Saşkın Adamm Aşkı P. Rıchar MURAT (24 05 56 • Çapa) 1 Çocuğumu lstıyorum • H Soygazl, 2 Üç Sevgıh • T Akan ZENGÎN (21 09 19 . Şehremıni) Vahşet • F. Testi | İPEK (22 25 13 Çemberlitaş) Çılgın Denizcıler R Morse. | SAFAK (22 25 13 Çemberlıtaş) Altın Kalpli Serserı A. Margareth • RENK (2115 25) Çılgm Denizcıler R. Morse. • SUR (23 6712 Topkapı): Son Kurşun, R. More. • HÂKAN (23 42 33 K. Gumrük) Gehn, H. Koçyiğıt. • ISTANBUL (2123 67 K. M. Paşa): Şaşkın Adamm Aşkı, P. Richard. • TINAZTEPE (71 65 18) Dehşet P. Testi • tNÖRLl (71 07 25) Genç ve Güzel • P. Truffaut • ÜNVERDt (7154 78 B. Evler) • Yasak Aşk • J. Sımmons. • ARIKAN (71 53 55 • Ş. Evler): Evlat • E. Bora. • EFES (36 37 63): Iki Sevgıh, M. Farrov. • FEZA (36 37 63): Gelın, H. Koçyiğıt. • ERCAN (372200): 1 Sari Öküzun Parası, S. Can, 2 Azraıl Bemm, Y. Guney. • KADIKOY (37 15 97): Motosıkletlı Pırtınalar. • K4FKAS (37 53 68): Şehvet Kurbanlan, S. Ferdağ. • OCAK (36 37 71): Dunyanın En Eski Mesleğı, R. Welch • ÖZEN (36 9994): 1 Tarkan Vıkıng Kanı. K. Tıbet, 2 Fenat, E Sayın • REKS (36 01 12) Irlandalı Kız • S. Mıles • SUREYYA (36 06 82): Klzgın ve Sakın, S. Poıtıer. • SUREYYA CEP (360682): Arabulucu, A. Bates • ŞADIRV4V (36 06 82): Arabulucu, A. Bates • OPERA (36 08 21): 1 Utanç, F Akın, 2 Cemo, T. Şoray • AS (36 00 50 Moda) Kolsuz Kahramamn Zafen, W You. • ATLANTÎK (55 43 70 Suadıve) • Maceralar Gemisi • S. Mc Quınn • SL'ADÎYE Ci5 28 6fi Suadi>eV Akma Tuna F Cansel dag • SİNEMA 63 (55 1084 Küçükyalı) Devler Ülkesi C. Bronson. • LALE (33 05 68) Şehvet Kurbanlan, S Ferdağ. • ARZU (33 13 88) Belâlı Elmas R Redford. • tSKÜDAR f33 24 75) Ezılecek kafa G Hılton • SUNAR '33 06 18) Arabulucu A. Bates. SEHİR TtYATROLARI • FATtH (22 01 71) MERAKî (Oyun 3 bblüm) Pazartesı harlç, her gece 21 OO'de Pazar 1530. Persembe ögrend ve halka ter> zılatlı Çocuk oyunu: Elmacı Güzell Pazar 11.00 Ca*şamba 14.30 M HARBİYE (40 77 20> EN BÜYÜK KUMAR Sah. Çarşam ba, Perşembe. Cuma 2100; VISNE BAHÇESİ Cumartesi 2100. Pazar 1550, 2100. Perşembe halk ve ösrenei ıçü nu, çocuk oyunu. DÎLEK DA ĞI Pazar 11.00, Çarşamba 14 30. Üsküdar Fatih Aksaray Beşiktaş TİYATROLAR Bakırköy Sisli Kadıköy I KADIKÖY (36 31 21) ANNA KARENÎNA Oyun ikı bölüm Pazartesı, Sah harıç hergün 21 00, Pazar 15 00 Per sembe gunu halk ve oğrencıye tenzılâth | tTSKÜDAR (33 03 97> HACTYAT MAZ (KomedJ 3 Oölüm) Cuma harıc her eun 2] M Perjembe halk ve öğrencıve tenzilath Pazar 1500 matıne I YENt ROMEDİ (44 04 09) AMAN KARIM DOYMASIN (Komedı 3 Derde) Hereün ?100 Pazar 15 00: Pazartes) halka Persembe ö*rencıye tenziiatb ÖZEL TTf ATROLAR: I ALl POYRAZDC.Hi ( « ö e ^ Küçük Sahne) KELEBEK Sa lı, Çarşamba Cumartesi Pazar 21 15, Çarşamba Pazar 1515'de HAKKIM1 VEH HAK KI Cuma 21 15 Cumartesl f 15 15 de | ALl 8ABA (Bakırlr«T> rı 57 37) KÖPEK KIRPICISI. Komedi 3 perde, Sah hariç her gece 21 15, Çarjamba tenzilâtlı, halk gecesı, Pazar 15 00'dp matine I ANKARA TÎYATRO5TJ (49 56 52 Küçüksahnede) EVLER. EVLER Oyun iki bolum, hergün 2115 Çarşamba, Cumartesı, Pazar 15 30 Perşembe, Cuma 18,15. Bütun Millî Piyango'nun 1973 Yılbaşı Çekilişinde Büyük Ikramiye Kazanan Talihlilerden Bugüne Kadar Müracaat Edip îkramiyelerini Alanlar Aşağıda Gösterilmiştir 2.000.000 LİRA KAZANANLAR : ' Geretfe Orta Mahalle Boncukoğlu Sokak No: j 18'de Yaşar Saman, Kahraman Maraş Akçakoyun ' lu Mahallesi Aladdin Bahçelıevlen No U'den | Hacı Veli Şenel, Murgul Bakır îşletmesınde | Puvantor Yusuf Çehkarslan, Istanbul Zeytinburnu Yeşütepe Veliefendi 75/2 Sokak No: 107'de Mustafa Demir, izmİT Eşrefpaşa 456'ncı Sokak No96'da Halıl Üstün, Ankara Çankaya Farabl Nılgün Sokak No: 12/8 Şadan Kocabaş, Üskudar Ihsanıye Ak Sokak No: 138/3'te Ahmet Erkan Bllçin, Ordu Korgan tlçesi Çıtlice Kovünden lsmlnln açıklanmasmı is'emiyen blr talıhli. Polis Memuru îbrahim Sabri Ozçelik, Izmir K"?adası Kıralı Koyu No: 47'de Gungor Aktaş, Ist. Çatal ca Yalı Koy No 1 de Hüsevin Bayraktar, Gerede Yeniçağ Nahıyen No: İP da Gafer ölmezol, Çayırh Çaykent koyunde Çıftçi Recep Özkan, Gebze Hacı Mah Atatürk Cad. Saha Apt. Şofor Ahmet Yazarcı, Seyıtgazi Talas Cad. Atatürk Okulu karşısı 48 de Mahmut Aytekın, Ankara Yıldıztepe Mah. Aydın Sok. No 233 Ahmet Hancı, Kütahya Toıluca Kovu No 22 de lsçi Halil Dtıran, Yenice Kabak Koyunde Çıftçi Mahmut Nedım, Ulukısla Hasangazl Köyünde Osman Turker, Pazarcık Karagol Köyünde Hasan Kavralar, tzmlr 540 Sokak No 13 te Rıza Savasır. Ist Kemerbureaz Odaeli Köyunde Çiftçi Atıf Gorgun, Yavuzeli Hurrıvet Mah. No 67 de Muzaffer Cinpolat, Çorum Senyurt Mah Velı Duman evınde Mustafa Körucekli. Arnasya Yeşiloz kövünde Çıftçi Îbrahim Çoban. Bartm Yenimahalle Anıl Sokak No 37 de Zabıta Komısen Nall Uzun, Samsun Cedit Mah LSdik Sokak No 7 d» Macıt Soytürk, Ankara Mesrutıvet Cad No 41 15 TurkSn lyicıİ, Kangal Bozarmut Kovünde Çıftçi Alı Donmez, Karabuk Yestl Mah Atatürk Bulvarı No101 de llhan Yeniaydın, Ist. Yıldız Iba 3'uncü Yol Bl de Tuccar Cahlt Çoruhlu, Karasu Bolazar Köyünde Ahmet Celık, Ankara Siteler Demirhendek Mah. No 39 da Yunui özdalyan, Ankara tneesu lmrahor Cad. 1Î75 te Nurl Iskm, Erzincan Kızılay Mah, 85 incl Sokak No 38 de Yasar özden, îzmir Buca 422'nei Sokak No 18 Nüzhet Dalkılıç, ht. Emlndnu Askerlik Subesind'e Rahmi Öztashan, Gürun K'razlı Mah Emek Sineması vanı No: 1 AH Rıza Uleer. Kmkkale Zafer Cad No165 te Marangor Httsevin Meric. Kozan Aslanoasa Mah. Ucar Sok No 17 de Çiftd Mehmet Guk, Kumluea Karayolları n6'ncı Subetfe Mustafa Yal. etn. Adaoazar* Feridl Krivü N o : 22 de AH Kara, Burta Çınar Mah. Kavrmk Sokak 5C de Dokumacl Ahmet Kakcı. Ankara Kankiçi Botfanı BJngol Sokak No 17SC de Hajan Akca, Kasımcaşa Kızılay Meydanı No 70 te tsmail Yolmaz. Ger»de Dörtdivan Nahivesi Camurlar Mah. Yusuf Avnagöz, Kars Sukart Mah S"rrurum Cad No: 144 te Ekrem Kadiroglu, Biredk Hal Pazan No: 54 te Hasan Ö7ates Ist Kocamu«tafapaşa Silivrikapı Cad. 1161 He Mehmet AH Kısakol. Betni A»atflrk Okulu Ö>retm<>nl Mahmut Yoleıi Ankara TRT Arşiv Mütfürlü*ü Kartoteks Şefi Enver Ak. bay. Ist. Esenler Mah Sinan Sokak No: t da Sukrü Komür, Izmır Bavmdır Karabureaz Kövü No72 de Hasan Povraz Kar«i Ziraat Bankpsında Memur Mustafa Acık bas, Giresun Okçu Kovü Seldeğirmen M?*' Cın Ahmet Sokak No 11 de Bakkal Mehmet ök«üz. Alaıehir Dereköv Kırsız Mah No 76 da Fikret Gııter, Sıvai Torhane Caml vam «93 Sokak No: 10 d» Kavnakd Ahmet Percin Düzce Bolu Cad No 185 te Cevdet Kuricünel, T.9dık Bahsi Mah H'Uevin Kararpaneil. Hopa CiftekSorfi kövunde Soför Rarfin Tonal, Gaziantep Cerlt YcT,ivap«n kSvUnden öke» Kılıc. EsenboBa Bekçi Hikmet Kahramm, Ankara Cemal Gnrıel Cad 719 da Yaşar Sendal, Rize ToDhane Mah Tuhafiyeci Avdın Mahmutoilu, Pazar Hemsln Nahfveslnde RofSr T*vfik Çamli. Kınkkale Akçan Sevahat Turlrm Mi'dürO Ahmet Cevhan. MazBirt îslâm Mah N o : 18 da Bnkfcal Hldır DeSırmend. Mersin Karavollar, Vind ^ " « ^ e *««• met Aneı Amaıva SeVer Pabrlkaıi EleMrik Atol vesinde Usta Havdar fonahin Ankara îrmir Cad No 38 de Torr.acı Mustafa Koç, Tst Davutp*«a Bedrettln Mah Cünıkrolu «Sokak No 4 Şerif Borazanrı. Trırtal»n SOmer M»h. No 1 d* Tueear H Ali Bilim. Errfnean Trabzon OteHnde Ha»an Do»an. Bafra Baskava Kovünde Ali Kava, Ardahan Alaeöz KovC A.ajh Mah N o : 27 de Nizam Aydın. Hazro Yazeı tlkokul Müdüru Îbrahim Karaca. Ulukısla Mehmetpa»a Mah. N o : 310 da Soför Mahmut Kose. Ankara Etlmei«ut Şeker Tabrikasmda Kemal Güneür, Ist Sııltanthmet Utancae Soksk No 17 de Turgut VrgaT. îst Blrincl Levent NisDetive Cad No: 1 Daire 6 d» Gailp Arer KadıkRv Y»vuzt'irk C?d Sülevmanbev Rokak No 103'te Emrullah Akayh Antakva Kan««ı Mah Fev7in«ı<» Cad No 24 »e MphrBet Mustafa Amacı. Snsurluk Ortamahalle Gomlekçı Sokak No '5 te Rıfkı Seroen Refahiv» Kanber »»a KBvü tlkokulu Muo*ürü Yusuf Kava Aydjn | KocaeuT Khvıır.^ Mustafa K.i,t. Ut Feriltov , Sanlnier Sokak No: 6 da Ciftci Celâl O^kan. Sam | «un Tekel Ambannrta mem.tr A«ım Turan. An, kara W*rıta G'Pel Vüfl«r1ü8ünde Tr Mehmet E mln Karaçirmeii. T«t Trncamusf,faTjB«a Tîlufatih Sokak N o : 19 da Rafi Plskin, Susehrt No 8 de RofSr Hüsevin Ktrılmaz. Ist. Aslrefendı Elk»tip kak No: Zl'de Yuksel Tuncer, Çankın Ovacık Köyunde Çiftçi Mustafa Kemal Derelı. Ist Bostancı Şen Evler Sark Sokak 253'de Unal Dayanç, Trabzon Kuyumcu'ar Çarsısı No 15'te Kuyumcu Ekrem Şahın, lzmır 1369 Sok No. 49'da Mehmet Sine. Lâpsekı Gazisuleyman Mah. Bağcı Selâhattın Tuncay. Adana Elektrık tşletme»ınde Hasan Kara, Saruhanlı Uhak Celebı Köyunde Kâzım Gudücu, Adana Narlıca Mah. | 319 Sokak No: 13'te Abdulhalım Paçras, Denızli , Uçanbası Mah. Kuyalık Cad. No: 18'de Ahmet Ozu. doğan. İ«L KUçiıkkoy Çukurçeşme No: 4 te Suhretün) Yıldu Sıvas Sanayi Çarsısı 209'uncu Sokak No: 171 de Halil Gulkaç, İjt. Merdıvenkoy Uyanış Sokak Nol'de Rifat Senkardeı, Sıvas Alıbaba Mah 50'ncl Sokak No 46 Vural Kızli Kadıkov Cıftehavuzlar Ye»Ubahar Sokak No: 34B Kemal Kılıç, Bulancak Cemal Gurı#l Cad. No: 99'da Zphıreci Mustsfa Terzi. Denızli Toprakhk Mah. 44'uncü Sokak No: 34'te Ahmet Ar»lan, Seydısehir Alavlar Msh Altav Sokak No 25 Hasan Huseyın Kocoâlu. Ankara Kavaklıdere Buklum Sokak 1DI7'de Abdülsemet S°nı*ezpr, Adana Kocavezır Mah 41'inci Sokak No 48de Cumalı Aslankeser, Taskopru Demırdler Çarşı=ı No 13"te Nalbur Muşvık î'erı, Adıyaman Atatürk îlkokulu Oğretmenı Sadık Ozer, Nıksar Başçıfthk Cumhurıyet Mah No 44'te Hacı Koc. Be|iktsf Yen) Mah Dortvuzlu Çeşme Sok. No: 18'de Ahmet Yurtder Muıtafaremalpasa Hamzabey Mah Azotlu Cad No 7'de Remzi Kavuncu, Acıpayam Dudurgalar Kasabasmda Alı Taban Erzincan PTT Müdürluğünde memur Ercan Can. Tokat Gecekondu Mah No: 92"de Kahvecı Kemal Şim^ek. İst Mercan Serınler Sokak No 15'de Mevlüt Güzel, Izmir Buca Üçkuvular No 27'de Salih Topal, Ankaa Cankaya Ahenti Sokak 45'te Avukat Muhıttin Bölbül. Ist Kuftece No 25'te Nurettın Ayman, Yo7gat j Sarıkava Terzılı Koyu Oğretmenı Nivazi Koç, Kızıltepa Koçhısar Mah Falk Munır îst Selâmiresme Hacı Mehmet Efendı Sokak No 916'da B»ngi özkuro, t»t. Harbiye Cumhurıyet Cad No: 303'te Vartkes Kesişoğlu. Akçakoca Teoe koyü No 55'te Mehmet ^rnelt. Ereelı . Konya îstasvon Cad No: 18'de SÜlShattin Akkoç Iskenderun Barbaros Mah 1«1 Sokak No: 12'de îsmaıl Aslan, Bıgadıç Abacı Mah Alia8a Sokak Muharrem Gün. Sıvas Sebze Hali No: 82'de Fıkri Yefül. Antakya Harbiye Karver koyü îbrahım Karateke, Iraranli Altunca koyunde çiftçi Mehmet Yıldırım, Çorum Ücdutlar Mah. 2'nd Sok No 38'de Terıi Sevkef Koşar. Antalva D S 1 karsısında Hızareı Rasim özgen Fethıve Ordu Sokak No' 6'da Ali Karaca. Mersin Sağlık Mah 62'ncl Sokak No 35*te Bahrl Adıgüzel, Pendik Çınarhdere Erenler Cad No: 163'te Yunu» Aptioğlu, Ist Bakırkoy Osmaniye Caml Sokak No 41'de Osman Türk Edirne tpsala Serhat îlkokulund» Öfretmen tlvas Kemankas. Antalya Lise 5 Fen 288 Gülden Ekım, Erçi» Kadir Asker KSviinde Çıftd Mustafa Atıllâ. Ist Asmalımesrit 24rde tsrail Revıdi. Erzurum l=meroaşa tlkokulu Öğretmeni Mahmut Aksoy. lzmir Büyukçığlı Maltepe Mah 97 Sokak No 9'da Recep Yıldız. Ankara Ethk Kuyuyazı Cad. Incıll Sokak 5310 Hacı Hgaz. Adana Obalar Cad 42'nci Sokak No: «4'te Ahmet Birıcık Mardin Tekel Müdürluğünde Hasan Çım, Sandıkh Koçhisar K5yünde isçi Asım Dojan, Karakoy Fermeneciler No: 28'de Cemal Kabahanhoğlu. Ankara Gulhane Asker* Tıp Akademid Destek Kıtalarında Assubay Cemil Yudırım. Zıle Klstik Mah Partel Sokak No 141'de Leblebici Abdullah Ertan. Sirkeci Hudavendigâr Cad No 23 Güzin Kıncık. Eskışehır Yıldıztepe Mah Alpav Sokak No 1BA da İbrahım tzdem, Aydm Köprulu Mah Gazl Bulvan No 15'te Sengül Büyüktaç. Ankara Yenimahalle tvrındi Koyunde Çlftçi Fevzi Ferık. Ist Çayırova Arçehk Anonım Slrketınde Teknisyen Fevzı Erol. Akvazı Tasburun Orman Boljse Müdürluğünde Orman Saîar. Çorum Üçdutlar Mah. S'üncu Sokak No 18'de Mustafa Dasçı Gaziantep Beledıye Temizhk tslerinde Yetım Ali Akü, bt Gaziosmanpaşa Kartaltepe Koşeğen Sokak No 20'de AH Şahin Ortaca Kapıkargın Koyunden Muammer Altın Tarsus Istasyon Cad 10l*de Necdet Damar, Sirkeci Balkan Palas Otelınde Recep Buvuktuncer. Ist. Bakırköy Sakızlı Yalı Sokak No: 24 Kohank Özparçel Ceyhan Konakoğlu Mah 63 Sokak No 8'de Cemal Sangca, Ist. Fıkirtepe V Sılım Sokak No 23 Mus tafa Kalkan, Akcaabat Nıfsipolathane Mah Mahmut Cakmak Ankara Azot Sanayi Genel Müdürluğünde Soför Mehmet Yıldız, Keban Palu Çarşı Mah Ahmet Tuncel Van Erol Kardeşler Sutevinde Semettin Tas. Artvın Taslıcakovünde Mehmet Paçacı, Kilis Tahtakotîrü Barajmda Ahrnet Kutbil Ankara Kavaklıdere Bılır Sokak 1813'te Kâzım Özyurt, tskenderun Saray Smemasmda Omer Yalıç, Besni Yenl Besnı Mah Hacasan Karaeoz, Konya thsanive llkokul OSrptmfni Ali tlffez. Ankara Balgat 12'nci Sokak No: 626'da Servet Yılmaz, Kadıkoy Acıbadem Cad 4143 Mustefa Karakis Tlgar Gazıler Koyunde Cıftçi Memduh Bahceci. Iğdır Meleklı Köyü No 22'de Mazlum Günes Borçka Muratla K5vü Ezendl Mahalleslnde Soför Alı Sanva7ici Cıhanbeyli Kırkisla Köyünde lşci Hari Gürsel. Eski?ehir Mamure Mah Ece Sokak No 2V*e Mehmet Akavlı. Ist. Küçükkoy Fevzipasa Mah. Ozeü] Sokak No "»'da Fshrettın Alper, Adapazan Çark Cad Yavuz Sokak No 2'de Cevdet Soyuoflu Diynrbakır Defterdarhk Vergi Kontrol Memuru, Hacı Taşeı. Cevhan Bofa Mah. 111 Sokak No: 168 de Mehmet Doğan. Ankara Beledıve Çarsısı 3A'da Erol Mat Torul Kaledıbi Mah Cevdet Özdemir. Ist. Çayırova Cam Fabrikasmda İsçi Mehmet Demirel îvrindi Or*aokulu Müstahdemi Salıh Keçici. Afvon Hacımustafa Mah Değirmen Sokak No: 15'te Süleyman Tosun Bandırma Sunullah Mah. Meydan Sokak 13B'de Mehmet Ayverdi, Nizip Hıfızpaşa Mah. Kırım Sokak No: 4'te Ahmet Aslan. Samsun Karavollan 7'nci Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma Teknisyenl Vellttin Alpagut tst Kumkapı Mabevinci Yokuştı Havuzlu Hamam No 12 Ahmet Muhlis Darhcık, Kmkkale Mühimmat Fabrikasmda 16679 No lu tsçl Mehmet üvsal. Antalva tmam Hatip Okuln 1A smıfı No: 8fi Bavram Uvsal. Üsküdar Ressam Ali Rıza Bev Sokak 163 Hüsevin Yasarlar. Ankara HpmamöPÖ Kızkadın Sokak 73'te Kfizım özbek Adana ZivaDasa Mah K 4 Sokak No: 17'de Kemal 7 Akol Saravönü ZiraJ Donatım Kurumunda Memur Alı Aksan Mersln Cumhurivet Mah Silifke Cad IItmr Apt Daire 7'de Yaşar DoŞanbevaz. Kozan Ksrabîiesk KövCnd* VeH Keskin Babaeski DindoSnı Mah 4'unofl SoVak No 31'de Bekir Civan. Göksnn KSksuba. , sı Mah Yen! Otel MüstecM Bavram Tüysüz, G61köy Hasadüzü Di» Teknisyeni Salih ESriboyun, Adana D S î 6'ncı Bölge Müdürlüğü 61'ind Subede To' poğraf Resul Gul, Ankara Mıthatpasa Cad 6214'te | Gaiıp Acdr, Ikızdere Jandarma Karakolunda Mahmut Bıber. Duzce İbrahimoğlu Pasajı No: 8'de Terzi Husejın Gokmenoğlu. Şereflıkoçhisar Sarıyakşi Koyunden Oğretmen Hayrettin Aksoy. Ankara Emek tjhanı Kat 2, No: 1105'te Hürrem Derbentoğullan, Sapanca Rustempaşa Mah. Değirmen Cad. No: 13 Şerıf Kılıç, Denızli B P. Servıa îstaayonunda Cemai Zeybek, Adana Ali Münıf Cad. No: 31'de Kuyumcu Recaı Nardalı, îst Vakıfhan Cad Şırinhan No: 6 Mıton Alalon, Karakoçan Pamuklu Köyünde Çiftçi Rıza Umut Uşak Karaağaç Mah. Ikinci Akta Sokak No: 7'de Azmı Yılmaz Gole Kubilâybey Mah. Camı Sokak No 46'da Nuretün Saraçoğlu. Erdemlı Merkez Mah sınde Terzi Osman Özyurek. Sıvas Beledıye Zabıta Memuru Ahmet Gül. Merzifon Bozacı Cami cıvarında Mustafa Altay, Gaziosmanpaşa Sarıgol Mah Kasırga Sk No: 4'te Farı* Olgun. Ankara Yenıdoğan Orhangazi Mah. Serpme Sok. No: 24'te Emıne Bıkıcı. Uşak Tarım Kredı Kooperatıfınde Nurullah Macun, Iskenderun 3'uncu Demır Çelık A.S. Muhıtün Özkan Polatlı Mıllî Pıyango Bayu Arif Perçıncı, Taıova Alpaslan Nahiyesi Fevzioğlu Mah. No: 108'de Erol OztUrk, Ist Maltepe Kurtulu» Hat Daıresı No: 4'te Hıdayet Şenturk, Kırklareli Demirtaş Mahallesi Kuyu Sokak N o : 6'da Sevım Turkgeldı, tzmir Balçova No 291 'de Mustafa Dündar, Istanbul Sultanhamam Santıye Han No 13 te TezRâhtar Ahmet Guneş, Bursa Davutkadı Mah. Tumay Sokak No: 4 te Hılmi Solak Erzunun Kongre Cad No 91 de Celâl Azmı Ayaz Ordu Mustafabev Cad. Ko. 18 de Yakup Çiftçt Polatlı Cumhuriyet Mah. SUmer Cad. 752 da Ihsan Oktaflar Maden Etibank Bakır tşletmeu Kımyahane Eprvısınde Ekrem Sara, Dıyarbatar Tekmk Zıraat Mudürluğunde Zıraat Teknisyeni Ruiaı Bozokalfa, ElâzıJ Aşvan köyünde Çiftçi Ramız Karan Ankara De. mırlıbahçe Dönen Sokak 510 aa Erol Gonen, Yesilkby tstasyon Cad. No: 103 re Erdoğan Senol, Bayat Kayabaşı Mah Tosya Cad. Nc: 70 te Aıl Tuncay, Sıncanlı Çaülar Kövunae Çiftçi Asım Çelik, Çıvril Gürpmar Kasabasmda Çiftçi Ibrahım Goaca, Düzce Beledıye hfaıye !>oföni Htlseyin Koşar Malatya Hıdayet Mah No 19* ce Niyazi Arpacı, lzmır Bayındır Haaköy No 34 te Tevtık Çıoar, Beyoğlu tstiklâl Cad, RumeU Han 8826'da Hamdi Çaglayan, Göynük Yenice Mah Kârhane Sokak No: 12 de Selâhattır Aykcy ArJrara Dıkaıen Cad. Zerrın Sokak 69 da Îbrahim ropçuoğlu, Eafrabolu Mıaakı MlDâ Mah. Kaıabuk Cad Okullar Pazarında tbrahim Turgut Adana Saydaro Cad. No. 124 te Ali Güzel, Izma Karşrjaka 20161 Sokak No: 47 de Tahsin Yılman. Ankara EGO BUetçı İbrahım Esercı, Eminonü 16 Mart Şehltler Cad. No 16 da Kadır Çıçekliyun, Aaana Hacıbayram Meydanı No: 13 te Kavnakçı Abdülkerun Ektem, Ezıne'de Elektrikçi Tahsin Kaya, Antalya Yüksek Alan Mah. Çama Sokak No: 12'da Israet Koruk, Karakoy Tersane Cad. Hocahuum Sokak No 16 da Kaynakçı Hasar. Saldıran tskenderur» Mobü Oıl EJV.S. Cihan Senoz, Ankara Yenimahalle Dereboyu Sokak No: 2 de Gürol Gebe, Tophane Mumhane Caa. No: 180 de Mehmet Ali Dermralay, Ist. Salıpazan Meclisi Mebusan Cad Sahpazan Han Kat 6'da Cihanşah Emırbanoglu, Ist Küçükpazar Kıble Çeşme Sok 862 de Köksal Keles, Mersin Uray Cad. No: 32 de Mehmet Karakuş, Iskenderun Fener Cad. No: 151 de Mezıyet Akkar, Incesu YenlcanM Mah. Hüseyın Eryucer va Ortagı Yusuf Atasever, Karabük Kurtuluş Mah. 552 de Îbrahim Uncu, Snrt Cezaevi înfaz Memuru Selâhattin Baykal Ankara Anaıartalar Çarşısı No 40 ta Kadir Levent, Ist. Esenler Davutpaşa Mah. Ekmekçi Sokak Nu 34 te Rahmi Arslan, Mersin Ihsaniye Mah 295. bok No: /9'da Kâzım Bartan, îst. BakırkOy Safrfckoyü Yeşılov» Mah. Çay Sokak No: 3'te Naım Pamui Taksim Lamartın Cad. 27 3'te Selim Tsıygan, Brzorcan Devlet Hastanesı Laboratuvar Teknisyeni Lütü Yılmaz, Çan Atatürk Cad. Mallı Cad. No 83 te Yusuf Yıldınra, Ist. Hasköy Keskin Sokak No: 36'da Sabahattın Çatar, Samatya Merhaba Cad. No: 3te Hakkı Kozluoğlu, lzmır Gültepe 46*^01 Sokak No: 25'te Huseyın Tulu, Ist. Kartal riaıT,am Sokatt No 59 da Tezgâhtar Ismail Çobanogıu, Kavseri Çıftemınare Camıı yanı No: 131 ae ŞOIÖT AUm Polat, Kayseri Gültepe Mah. tkm& Kume Evler No: 43 te Osman Vural, Ankara öricebea Cevher Sokak 102 de Hayrı Başkoylü Afyon Nurcu Mah Bırıncı Musalla Sokak No: 3 te Ahcet Ekıci. Gulnar Büyuheceli Köyünde Ali ÇagDivik, Tavas Ulukoy No: 62 de Ömer Yurruu, Adana Fuzulı Cad. 35B de Abdulkadır Sekül. KaöjkCy Moda Cad. Naılbey Sok. No: 212 de Selânattm Parmaksızoğlu, Ankara Rüzgârlı Sokak As Otelde Meat Ergenç, Üsküdar Muratreıs Mah Tatil Erevan Sokak 196 da Hüseyuı Avşar Ankara Beşevler Önder Cad. Süslü Sokak 193 te Ali AKpın Adnn Beşbucak Köyunde Çiftçi Coşkun Kartakçı Hafıi Çimenyenice Köyünde Neset Doldur Zey tınbumu Yeşütepe Çırpıcı Yolu tto 3V de Cemal Erözcan, Kadıkoy Feneryolu fiflatun Sokak 1418 de Fahıre Akm, Yerkoy Gültepe Mah No; 15 te Ismet Alkan, lzmir Çeşme Musalıa Mao No 8 de Ali Taylan, Izmır 1454 Sokak lb3 te Mustafa Gençer, Kayseri Hava Ikmal Merkezı Mevdao Amirhğınde Malanıst Cevat Parmaksız, Tavas Sofular Koyunde Ali Erbuğ, Kütahya Istıkial Mah Jandarma Okul Cad. No: 144 te Kahvecı etem Koçak, I s t Alibeyköy Atatürk Cad, No: 28 de Husnü Yücel, Nallıhan Yasa Mah. Bınncj Sokak 5A da oğretmen Fethi Gedıkü, Yozgat Kısım Köyunde Çiftçi Mustafa Bezen Antalya ^ahınbey Mah. Çelebı Sokak 3D Mehmet Şen Gazipaşa Istıklâl Mahallesinde Bakkal Mehmet Demirok Hekimhan Taşbaşı Mahalleslnde Ahmet Çavdar Sıvas D.D.Y Istasyon Şefi Ahmet Ayon, Ankara Arkeolojı Müzesınde Mıktat Benkli, Üsküdar 7oygar Cami Sokak No: 3 te Halıt Keskın Izmu Şehıtler Cad No: 26 da Hasan Mümuklü. Ist Kapalıçarşı Kürkçüler No: 23 te Abdj Esenler tst Aksaray Millet Cad. Yusufpaşa Duragı Sokak No: 22 de Sakine Yalçınkaya, Keman Ziraat Ban kasmda Cemal Kolak Ist. Edlmekarjı Talebe Yurdunda Ögrend Sabahattin Demırtas Ankara Demırtepe Mah. KireçU Sokak 5A da Abdullab Atıl, Bor Topraksu Sulama Ustası Seylt Abmet Altıntaş, Bozkır AhırU Kasabasmda Bakkal Hüsevin Sayın, Bursa Genç Osman Duraftı karşısı No: 7 de Cahıt Unaydın, lzmır Mersmlı ^nci Sokak No. 50 de Eda Ahrkan İst Küçükpazar Beyazıt Caml Sok. No: 12 de îjukru Kuru, trdek Nalhkoy'de Çiftçi Murat Gezgin Tıre Cambazlıkoyü No: 2 de îsmaıl Eryılmaz, KarakSy Oenlz Yollannda Memur, Vacıt Silisan Isparta Arazi Tapulama Mudurlügunde Mehmet Sarnç. Ankara Mebus Evleri !>ereflı Sok. 185'te Cansel Tümer, Kasımpaşa Zınzırhkuyu Yedıkapı Çıkmazı No: 119 da Kenan Erbank, Bandırma thsanıye Mah. 46'ncı Sok. No: 8'de Tacettin Cömert Ankara Ata Sanayii Üçüncu Cad No: 10 da Necmi Çiıtçi Çubuk Balıkhısar Koyunde Faruk Çayır Ankara Cemal Gursel Cad. Karanfıl Sokuc ^fo 21'de Abdulkadır Karahasanoğlu Koyulhıs.r EkirkKya Köyünden Çiftçı Azmi Güzel Manisa Teneked Sokak No: 1 de Erdem Zambak, Sıvas bularbaşı Mah. Hastane Sokak No 9 d& Emır.e Bozdai Sıvas Sumerbank Lojmanı No. U te Asım Karakurt, Istanbul Vaız Sokak No: 20 de Afcâb YetkJn, Kozan Asağıçarşıda Gömıekçı Hamdı üınçer. Rize Anbarlı Koiünde Çaycı Ahmet rtınlt, Gönen Malkoç Mah. No: 9 da Terzi Kren £r, Eskişehir Bağlar Cad No: 55 te Halit Macar Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Bando BKlügünde Emın DUzgün, tst. Aksaray Kâtıp MuslahBttin Sokak No. 32 de Îsmaıl Katıloğlu, Ankara RUzgarlı Sokak As Otel Sahıbı Nurettın Özcan, Antalya Doğan Köyunde Murat Boz Züe Belediye Itfaiye Memuru Alı Rıza, Boyabat Tepe Köyü Imamı Ali Küçük, Ist Zeyünburmı Nurl Paşa Mah. 22 nci Sokak No: 149 da KaTingür Osman, Torul Ulubey lllcokul MüdürU Ismet Aydm. Izmlr înciraltı 1881 Sokak No: 22 de Yakup Okkalar, Kadıköy Kalamış Fener Cad. 766 aa Berç Berberoğlu, Mersuı Orman Tamırhaneslnda Ahmet Avar, Üsküdar Bağlarbaşı Trablus Sotols 153 te SJyami Yelsjz, Ünye Yogunoluk Köyunde Çiftçi Ali Demırcl, Aydm Zafer Mah. No: 42 da. Httseym Kuşaksız Çıvril Hatipler Mah No: 163 Mehmet Demirel, İst. D.D Y. Yedıkule Yol Atölyesınde Mehmet Guney, lzmır 1138 Sokak No: 50 da Yılmaz FiUz, Ordu Elmalıi Mah. Oçeli Cad. No: 57 de Rasım Angın, Zonguldalc D Jandarma Alay Komutanlığında Mehmet Alı Kuoat, Sakarya çark Cad. No: 153 te Kabveci Nıhat Kandemır. Urfa Eyyubıye Mah. Eyup Psygamber Sok. No: l'de AU Ak, Zonguldak Düâver Mah. DUâver Sokak 63 te Turgay Hasdemir Ayvalık Ismetpasa Mah. 8. Sokak No: 17 de Nuray Çogun. Eskişehir Karapınar Mah. Şebboy Sokak No: 51 de Hasan Balıkçı, Ankara Bal^at Torunıar Mah. No 404 te Rahime Çıçek. İst Aksarav lskenderpaşa Avnucu Koy No: 16 da tnver Çerçi Isparta Ulubey Köyünde Nabı Bayraktaroğlu, İst Cağaloğlu Bırlik Han 204 Haluk OrKut Besnı Devlet Hastahanesl Anbar Memuru Mustafa Defcırmenci, Ankara Zıyagokalp Cad. Modern Palas'ta Barmen Zıya Çankaya, Beyazıt Eloğlu işKembecısi No. 3'te Kasıyer Irfan Hızen, Malatya DJJ.Y 5 ınci Işletme MdJUğünde Baş Manevıacı H.isan Kaya Izmır Hatay Basrn Sıtesı 17A i Refık Avsa. Kasımpasa Kadı Mehmet Mah. Mescıt Sckai. No: 4'te Cevat Yuzgeç, Şırvan Zıraat Bankası MüdürU Azız Açıstı ve Dbrt Ortagı, Adana Hurmaiı Mab 187 Sokak No: 3 te Salıh Demir, Tokat Om.an Muhafaza Memuru Bekır Arslan, Adana Heşatbey Mab. 240 Sokak 223 te HaKkı Tanan Eregıl Karaderuz Demir Çelık Fabrlkalan TujUa örtne Müdurü Izzet Duroan Muğla Ortaca Perbejen Mah. Çıftçi Şevket Kargılı, Uşak Kemal ö z Mah. Devlet Yolu üstü No: 25 te Kahraman Eıdıgan Emirdağ Ömekoyunde Alı Yanıkoren Adana Toprak Su Çukurova Planlama Müdüılügunde Esat Kocabaş, Ankara Küçukesat Cad 925 te GUnseli Ergökmen, Çankırı Hazır Koyü No: 11 de Çıftçi Şahın Çerıhan Adılcevaz Du^aspuı Mab Hasan Kapıcı, Urfa Yenıyol Mah Vapıcı öokak No: 12 de lsçi Fahri KJIIÇ. Kırşehır Oedelı Köyunde Kasım Yasar, Imranh Yemmah No: 144 te Utnaü Şenen, Fatih Haliç Cad. Kılıç SoKais No: i de Nazım Karan, of KurucuK Kövunde AIJ Yıldu, Kale (Demre) Kapaklı Kt^y.' tltrcku u Müdurü Ruhi Tural, Arpacay Yıianlı Kövüioe Çutçı l&man Aydm, Eskişehir Sunuuah Mah SunuJlan Cad. 481 de Hasan Yucel AnKüi tmek Mah. 8'inci Cad. sonu Kırlangıç fcvle^ C te Aydın Bmgol, Beyoğlu Tarlabaşı Caa ı\o I9t oa Huseyin Koca, Mersin Bahçelıevler J36 bofcan No 22 de Kutlay Gülsen Çaycuma Çay Mah Mtvdan Sokakta Nazıf özkan Bursa /Sateı Man Ata Sokak No: 1 de Kahvecı Ahmeı Uzun tzrmr Gaaemir Yeşil Man 51'ıncı SokaK No. ı2de Ali Küçük Tarsus Gazıler Mah iAb Sojsak No 17 de Mehmet Palan, Guesun Çınarlaı Man >teı Sokak No: 20 de Îsmaıl Tombui tsıancuı Osmanbey Tayyarecı Fehmı bokas No. ıl ae Meunet Keser Adana Alı Munıt Cad No: 4 te Berküls Yıldar İst Yedıkule 3'uncü Rusı*ro bosak 20i te Abdullab Muftuoglu bamsun Y^Ji. Memur Orhan Ercan Bafra TeKeı tsçısı UUJEUZ ÖVcan Ordu Tarlabaşı Mah bıtKıdam <oKak 27A da Îsmaıl Dehce tst Ortakov Ahme' LJıarj ^lokalj 65 te Naciye Aydınbaş Ist Bağlarbaa toadıye Çelebi Cemal Sokafe No: ı de berne Kailtat tstanbul Nişantaşı bezaı telım ijokaK No te Yılmaz Koyuahçı Tosya tsmetpaşa tjKokolunda Öğretmen Mustafa Enver GOKSUII ",noek rto\ünde Yusuf Şeker tst buadıve EmiD A.ipnsa Caddesı 83'te Hikmet Aşur Gaziantep Yesıiıva Mah Fedal Mehmet Cad No «5'te Seyrat As.n tzmır Karşıyaka 1675 bokak No 1 ue MustaJa Den ırcı Kayseri Güventürk tlkokulu ögreimen) Nımet Temızkan, Niğae Asmasız Köyündf ç itcr Hasan Gümüş, Erbaa Tepe Mah Kıllık Cad No: ^3 te Alı Devir, Eskişehir Şeker Mah BKTIŞ bcRak No 68 de Hasan Huseyın ftrken îzmir M.thatpaşa Cad. 4624 te Kâmıl Duzgoıen. 1.000.000 LİRA KAZANANLAR : Balâ Göztepe Mahallesi Postahane Caddesinde •Kovun Tuccarı Mevlut YılJınm, Kahraman Maras ESO Isletmesind'e teknısven Saıt Bayraktar. Merzifon Aksungur Kovünden Alı Gülle, I<!tanbul Zevtinburnu Sümer Mahallesi 65/3 So•kak No 36'da Mustafa Kucukturav, tzmir 3491 Sokak No: 7'de Imalatçı Ahmet TelM. Ankara Cıknkçilar Yokusu Kapalıçarşı No: 18'de Yusuf Karabacak, Konya Eregli Kazancı Mahallerf Beyazıt Apt No 26'12 BayTam Ali Kara 500.000 LİRA KAZANANLAR : Çavell Çay Fabrikasmda Jşçi Ismail Avcı, Kahraman Maras Kısıklı Kovünde çiftçi Hasan Kurtgbz. Bandırma Ihsaniye Mahallesi 48'inci Sokak No: 30'da Niyazi Se?en, Anamur îş Bankasında Şer Ha^an Kavan, Divartakır BeyoRlu P«ıau No 4 te Çayjı Mehmet Karlı, GaziaııteB Hacıbaba Mahallesi Son Savan Sokak N o : 12 Nurettin Avd^n Arkara Yenidogan Fatih Mahallesl 26A da Şofor Turjrut Caner, Ist. KücCkpaıar At> lama Ta? Caddesi No: 44 te Necati Yılrr«uer, ö»alp S"urırn3ı Kovünde Ciftç! Hüseytn Kalyon, Çi« ceVda» Umurkale Kövtlnde Çıftci Hiîseyin Aslan, Mecidivekoy Harrnar Yolu Zindrlidere 311 d<Bahri Guneş, tzmif ör^ek Koy 1« neı Sokak No: Ti te Yusuf Karacan, Üiküdar Ferah Sokak No: 41 de Havdar Sen 200.000 LİRA KAZANANLAR : . Görele Malive Ve^nedan ŞOhrü Kul, Gebze GuzeTier Mah Çe^me Sokak No 7 de Arif Kbklen Tavsanlı Burhan Kovünden tsçi Mehmet Yassr tzmlr Çınarlı 1568 Soksk No 9 ö"a GüngBr Akt°Vin. Ist Suleymaniye Elmaruf Sokak 2224 te Hüs»vin Avkut, Enumm 9'uncu Gruo Komutanlı§i ölçme Taburunda Tanju Aylâ. Küçükçekmece Kanarva M» h Biilık Cad No 9 da Cemal Polat, TekirdaS Sarav ilcesınde isminin neşrini i'temeven bir talihli Kastamonu Akteke mah. Cençeller Cıkman No 3A tsmail özkahveel, Ankaa Kalaba Elvat Sokak No 2 de Seydl Tas, I«t Kuçukyah Fnhriv» Hanım Sokak No 1 de Dilâver Yıidinm. Tunceli Tomav Mah. Beıer Senol. Ist Balnt Moll«a<kt M»h Pu^kullfl SoVak 71 de I u*fı Akalm. Malatva Turuli Csddeg! lîA da K«!f Sarav Gfirdes Uzun C»m Mah. AtatOrk C*â. No 107 de Musa Akcakava. Ankara Kurtulu» Lise«jr)de isroipin acıklanmasını ıstemeven bir ögretrrer Larilk Ba>M Mnh. Mu«t«f» Kelted. An. lcira Wak=nlıklar Ol«»"n1'r «?okaV Wo 17 de Se. rafpttln Akircı. îne?M Har'Vnra KSvünde Çlftd Mubarrem Yarnnn. Nlkwr Kultür Mah HaneRİh Sokak No 23 de Cafer Cağhan. Kuvueak Aydınoîlu M»h 31'ind Sokak No 8 de Çlflei Sabahat. tın Ekemen, Terme Yahvakemal Okulunda 08retmen Mehmet Ef1l. YataSan Zıraat Bankaıı MuhasebeciM Yrlrn»? Yasyerli, Ereğh Konv« Ta«al Kövurde F^rH Yıldn. Kırsehir Kızılca Köyünd» Cıftçi MevV't Yflzıieüldö î<:t Harbive Çimen Sokak No 188 de Aktör Ahmet Sovkara. Kayıeri Selihiv* Msh Aloaslan Cao" 12 de Mehmet Orenc ArVars Yıldınmbsv)i7it Kız Enstltüsü Mfldurü Habıb» Nur, tsplr Pazaryolu Nahlyed No30 da Sofhr Mıktat CeHk Kahraman Mara» TurkoSlu GolluhCviiV Krivfl ö»retmen! Mehmet EmJt) Ssgır, E«>«H • Karadenl? Yemeniciler Çarşısi No: 24 Terzi Nazım Cerrah, Tirebolu Ailancik köyilnde Çıftç! Avni Herekoglu ve OrtaSı Ahmet Hereko*ru.,DivS'bakir Sosval Sigor+alar Kurumutıda Arsism Selcuk, Bur«a Davut Konak Mah. 115 iici SoVskta *>Hf Bahtivar hmlr «11« Sokak No20 rte Nihat Ye«Hta«, P*voglu tütiklai Cad No! 1 de Erman Türkm^nU, Samsun Irmak Cad Yem«*nie'ler Apt Kat 4 te Avten Alptikin, Sıvan Callı Köviinde Çiftci Umal\ Avdın. Ankara Telefon Bs» MüdürW|u tşletme Mudürü Ertuğrul Kasabah. • •100.000 LİRA KAZANANLAR : Gerze Kosk Mah Köşk Cad No: 25 te Terıl Zafer Ta« Çan Terzfalan kövunde Şoför Hüseyln lsçi, 'Akşehir Yıidırım Mah No 28 de Belim trdenî Trabron Erdogdu Mah Roguksu Cad No120 de Mehrnet Duman. Kars Ortakapı Mah Klzımpa'a CaH No "?5 te Avukat Turan Günol. Sevit^azl Kumbet Kövîinde Tıftci Mahmut Tuncer Ankara An»fa'+alar C»A Uiııtas Sokak No 2 de Hasan Sener. t7mir 442 nei Sokak No 78 Ozlem Kartal Edirne UzunkSprü ömerbev Çeripama Sefer Coylân, AHann tn«at TeknNven Okulu Sınıf 4 A No 40 Nurettin Demirei, Yunak Hamam'ı Kovünde rftçi AH Dolek. Akcaabat Tücrar T»rzi O'tnan özen nezdinde AH Osman Karsmu», Izmir 531 uncu Sokak No 39 da Zeliha Bortan. E mirdag AsaSı Canak kBvCnden AH Tekeli. E»Msehir Karsmuhlu Mah Könrübasi Sokak Noî 1 de Şoför Ali Isık. I'Darta BaheeHevler Mah Tidan Sokak Vo S • Otnsn K»slı S»T»fHVri''h'«aT » Sevmenler K8vü Oaretmeni Semsî Akbaba, Sorrun Tulun Kn'"'ind<> Çı'tri tbU SIMn BakirkSv BahceiİP'^er M»h Fee SokfV No « d* Mehme» Tonn. ÎTnlr Karaburun Menuir T,o'T»ı>ınl»nn(î» AH B07 Kars Ortakaoı Mah L1«e «?«VPV WO 17 de Avrfm T?nr<vprdi Adivaman. Koesli «5a'îin v,M.im Avdm Me^mHv^t Mah Snkak No 10MÜ Fnver Vaour. Elâzı» Fevz! Çakmak Mah Munzar SoV No • 2'de, Mehmet Ergun. Ankara Emnlyet Müdürlüğü Telekomlnikasyon Şub«*i«de 40.000 LİRA KAZANANLAR : Ankara Konya Cad No «l'de AH Uvanık Payas K"lrür Mah Mustsfa Gümüssov. T'rebolu Guragaç Kövü No: 8fld Kemal Akvıldız. lzmit Hastahane Bavın tndrli SoksV No 50'de Orhan Sonso? Cevhan Hükımet C»d. Kava Kundura Mağazasında Yusuf Kavnak Ank»ra Gülveren Keoekli Tepe No SM'te Hüsevin Pekesen. Pendik Ihlamur Sokak No V3* Sofor Hüsevin Akvüz. Yenice Kurtuius MTA KaniD Seflieinde Cevdet Yük»el. Tarsus Yanıkdsm KövünoV Mevlüt Ksrakulak. Cine Kabatas Kazaklar Mahallesi No: 27'de Ali Aytekin, Konya fîecepaSa Mah. No: 97'd» Îbrahim Kahraman. Ankara Tlefterdarlık Levazım Amirliğinde memur Uzeyir Sentflrk, Frzurum Ktiıe Palas Otel! sahibl Avri Asl<»nk!İıç. Tuncell Halk Eeitimde Gece Bekçisi IsmaO Turan. Merzifon Karafepe Köyflnde O«ci Celâlettin Erfkcl Ankara Gülveren Mah Maske Yol Üstü Noî r»S Nmnık K*msl Mevdan. AHmta» Kizılca köydc nftei Hssan Sempt Yerk^v Mslive Vergi MemTjn; tbrahim Gez»r, Balıkeslr Cannvshr Kovünden Tahir •>anbun"i Divtırbalnr ?ncl fHSzıi Cad No 17*d* T'atma Kutlu M«nemen KSrımpasa Msh Alp Sokok Vo 17Me Halil ümi« Ki\re Etibank PirH l»l»tmeMnde H'lmî Fseciko*'u DoSanhlsnr Çatrnr KR'i'nde Avtekîn Batir Ermenak M#rk« tlkokul ÖSretmenî Havdî" GürteVin, R"mplıhisarı Mübavaaeı !?«kak No: 9'da Mehmet Kara. El&nS Izzetpasa Mah. Güzel So A YRICA: Blnlerce bılet sahibi de 20 BtN 10 BİN, 8 BİN, 4 BtN on binlerce Mıllî Plvango müsierisi de 2 BİN. BİN İKİYÜZ ve YÜZ ılr». fcaanmış lardır MİLLt PİYASGO İDARJiSİ Kazananiar» saadet. bütün vatandaşlara bol sans ve ön ür ooyu mutluluklar diler. • 9 NISAN ÇEKİLİŞİ IÇİN BOL SANSI.AR 'DİLERİZ. (Basm: 131082281)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog