Bugünden 1930'a 5.325.890 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 19 Eklı» 1972 ALTIN KALEM KIASIK ROMANLAR KLASİK ROMANLAB Yayın hayatı Armağan Çocuk Klâsikleri ÇOOJC UA3KLUİ Güven Yayınevi RAUF MUTLUAY yayınları sunar YAYINLARI A.Ş.'nin yaymı olan Ideal Kitaphk serisinin 24. kitapı MAYMUNLAR VÂDtSl de çıktı Ideal Kitaphk Serisinden çıkmış olan diğer kitaplar: • ÖLÜM SEFERt • KAYIP ALBAY • DOSTLUK CEMBERİ • ŞtŞEDEKt MESAJ • KARAtB OENtZt CASUSLARI • ÇALINAN P L A N L A R HABORA KİTABEVİ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ROMANLAR HtKÂYELER Mary Stewart'tan 2000 HAYAL ŞATOSU... B. Traven'den GECE ZlYARETÇlSt... 15.00 İSYAN... 15.00 ALTINA HÜCUM... 15.00 Kazancakis'ten YENİDEN ÇARMIHA GERtLtŞ . 25.00 ALLAHIN FUKARASl... 20.00 Stancu'dan CIPLAK AYAKLAR... 25.00 Polevoy'dan tNSANLIK UC.RUNA... 25.00 7.50 VE O DÖNDÜ... Leylâ Erbil'den TUHAF BtR KADIN... 10.00 Sartrp'den 15.00 GtZLtLtK .. Torres'ten KADINLAR BARAKASI 12.50 Garrison'dan 10.00 AŞK YOLU... TaylorMan KADINLAR DÜNYASI 10.00 Merle'den 15.00 HAFT\SONU .. Prevost'tan 15.00 MANON LESKO .. Fall'dan ASLANLAR ŞtRKETt... 20.00 Hugo'dan tOAM MAHKÜMUNUN 10.00 SON GÜNÜ... Panova'dan 10.00 COOTTK . 10.00 tKt KIZ Fernandez'den AGACLARI .. 12.50 Kantos'tan HEYECAN FIRTINASI 10.00 Daskalof'tan BÜYÜK MÜCADELE... 20.00 Balzactan GÜZEL tMPERtA... 10.00 Wells>ten ZAMAN MAKtNESÎ... 10.00 Karaslavof'tan SEVDA GELtN... 15.00 Trinian'dan VURGUN . 10.00 Fellirii'den TATM HAYAT .. 25.00 HABOPA KtTABEVt PJİ. 6 BEYAZIT tSTANBUL SAHESER ROMANLAR Ayıo tcıtabını mınar I AŞK VE GURUR Jane Austen'in bu ünlü romanı, bütiin Altm Kalem • Klâsik Romanlar gibi, aslından yapılan tam metin çevirisiyİE, dizinin Ingiliz edebiyatı bölümünün 10'ncu kitabı olarak çıktı. Özenli baskı, bes renk, parlak ofset gömlek içinde. sağlam bez ciltlidir. Bu dizide çıkan kitaplar: FUGENtE ORANDET 'Balzac> III Baskı rGULTULU TEPELER 'Emily Bronte) IV Baskı THERESE RAQU1N fZola) II Bnsta IANE ETRE (Charlotte) Bronte) III BasteL S4PHO fD&udet) ffERTHEK (Goethe) BABALAR VE OGULLAK fTureenvev) II Baskı K1RMIZI ZAMBAK (Anatole France) II. baskı OMVER TWİST fDickens) II Basta RİR AŞK HtKATESt (Zola) III. Baskı DAVtD OOPPERFtELD (Dickens) II. Baskı TTLSIML1 DERİ fBalzac) YÜZBAŞININ KIZI ÇOllHLAKA OKUMAYI SUVDİREN KtTAPLAR • • • • KORKUSUZ KAPTANLAR GULtVKRtN UEZİLERİ KAÇIR1LAN ÇOCUK BİR COCİIGUN HİKA2LSİ (II. Baskı) • ROBINSON CRLSOE (II Baskı) • POLLVAN.NA (II. Baskı) tSRARtNOlZ ADA BtR fcSLGİN HÂTIRALAR1 ütH.Nfc ADASI KAPTAM GRANT'LN ÇOCUKLARJ OUNYA1MN AY'A TOM SAVVVİsK KlMSt.SIZ COCLK n»M AMCA'NIN KDLCBKSİ tiflKTEN INtN MELEK KCCCK KADINLAR KARA ELMAS IYİ HAMMLAR SKKSKN CİÜNUK DUNYA <İEZtSt SOPHtfc'NIN BASLNA (ifcLtNLtR KDÇÜK ERKKKLER ALI;:K H H A F L I K L A R ÜLKEMINUK JO'NHN COCUKLAR1 MbRCAN AÜASI KÖYCN İKİZLGRİ MUTLtJ PRKN8 KtMSKStZ KIZ tSVİC'RtLt ROBtNSON DÖR1 ARKAUAS NEîSRtYAT A. SGenel nnSinm RATE5. HKtül fPuskin) II Baskı TOPRAK YEŞERİNCE (Knut Hamsun) II Baskı SEFtLLER (Victor Hugo) (2 Çilt) II Baskı ASt KALPLER fThomas Hardv) n . Baskı PARMA MANASTIRI rstendhal) KIZ KARDEŞtM CARfttE fT. Dreiser) NOTRE flAME DE PARİS (Victor Hugo> AVTtKACI DÜKKANI BAMBt (Dickens) MADAME BOVARY (Flaubert) DtRİLÎŞ (Tolstov) VADÎDEKt ZAMBAK (Balzac) AGNES GRET <K. Bronte) DENÎZ tŞÇtLERt rvictor Hujfoi . *NNA KARENtNA fTolstoy) GÜNES GENE DOGAR fHemineway) ARMANCE fStendhaH DORİAN GRATTN PORTRESİ fOscar Wilde) ALTIN GÖZLÜ KIZ fBalzac) Hayat CEP KOMANLAKI • • • • • • BİK 6AMA.NLAK VIVAMADA (VlCÖ Baum) BIR IİECE YOLCUSU (Cronln) NIUE VILLARDAJM SONRA (W Deepıng) GIUtM^ <K)ZTAŞLAK1 (A Oemaısoj) AŞK, ALKV KAN (Elınor Glyn) BtR EVULir.îN RUMAN1 (Pearl Bucic) NI^RIYAI A.Ş. Genel Datttun: BATEŞ tKt SEHRtN HtKATESt 'Dickens) KREUTZER SONAT1 (Tolstoy) CARMEN fMertme"e) tLK ASK (Turgenyev) DUMAN (Turgenyev) NEŞRtYAT A. ŞGenel Dafctım: BATES Redhouse Yayınevi Biyoğrafi Serisi Martin Luther King ÖZGÜRLÜK YURÜYUŞÜ 10.00 GANDHt 7.50 KÖLELtKTEN KURTULUŞ 650 Tabıat Bilimleri Serısi GOÇMEN KUŞLAR 10.00 KUŞLARIMIZ 15.00 MEMELİ HAYVANLARIMIZ 15.00 Sozlükler: İNGİLİZCE . TÜRKÇE 75.00 8. Baskı TÜRKÇE İNGİLİZCE 150.00 KtÇÜK TÜRKÇE tNGtLİZÇE 60.00 Redhouse Sözlüklert büttin kitabevlerinde bulunur. Bilgi alıtuz. Strolltng Through Istanbıü a Guide To the City 50.00 îstanbulun 22 yerini bütün aynntılanyla anlatan bu kitabı Istanbulda bulunan kitabevlerinde bulabilirsiniz. AİLE SOFRAS1 • Yemek kitabı 30.00 Bütün dünya mllletlerinin yemeklerini bulabilirsiniz. Bütün kitabevlerinde. StrolUng Through îstanbul 50.0C a Guide To the City Redhouse Sözlükleri İNGtLtZCE • TÜRKÇE (8. baskı) 75.00 TÜRKÇE İNGtLtZCE 150.00 KÜÇÜK TÜRKÇE İNGİLİZCE 60.00 Katalog lsteyiniz. REDHOUSE YAYINEVt P. K. 142 ÎSTANBUL * * * ŞAHAP SITKI A C I 1971 Türk Dil Kurumu Hikâye OdülU Bügi Kitabevi Kınlay ANKARA TAK (48 07 40) Çılgınlar Kovboy S. James RTS | YEÎît AR'(49 64 72) 1 Ölür müsün, Öldürür müsün 1. Atasoy. 2 Acı Y. Güney. R. I TENt MELEK (44 42 89) Gemi Soyguncuları N. Delon RİS | YLMURCAK (48 18 87) 1 Asi Gençler K. Inanır . R. 2 Seytan Kılları 1. Betıl. sı 77 0 OLİhbSA / roman Frederic Forstyb / 20 lira 76 9 MAHALLE / roman Vasco Pratolini / 10 Ura. 75 0 BtR YERDE / roman Jerzy Kosinski / 10 lira 74 • YAVRU CEYLAN / roman Magda Szabo / 15 lira. 73 • HASTANE / roman Arthur Hailey / 20 lira 72 • ÇETE KARAVANA ATIYOR / roman Jımmy Breslin / 15 lira. 71 • EKÂBİR / roman Arthur Hailey / 25 Ura 70 • ÇAKAL / roman Frederic Forstyh / 20 lira 69 • GÖRÜLMEYEN ADAM / roman Ralp Ellison / 25 lira 68 • BAGIŞLANMIŞ KUHEYLAN / roman Hildegard Knef / 25 lira 67 • SEVGİLERLE / roman Charles Webb / 10 lira 66 • AŞK DEDtGİN LÂFTIR / roman Johannes Mario Simmel 40 lira 67 • JACK LONDON / Denizler Serüreni îrving Stone / 20 lira 64 • GARİPLER SOKAGl / roman Oktay Akbal / 10 lira 63 • LtNÇ / roman Kerim Korcan / 10 lira 62 • MAGARA Muzaffer Buyrukçu/20 lira 61 • KIÇt'STÜNDE TOPLANT1 Zeyyat Selimoğlu / 10 lira 60 • DEHŞETENGtZ / roman Voldemar Lestienne/25 lira 59 • YAŞAYANLAR VE ÖLÜLER Konstantin Simonof / 25 lira 58 • OLESlYE SEVMEK / roman Pierre Duchesne / 10 lin» 57 • StdLYA KONUŞMALARI roman Elio Vittorinl / 10 lira 56 • ŞEYTANIN DANSI/roman Fred Mustard Stewart / 10 lira 55 • HEPtMtZ KARDEŞ OLACAGIZ Johannes Mario Simmel / 25 lira 54 • ACI YUDUM / roman Johannes Mario Simmel / 25 lira 53 • SANÇEZ'tN ÇOCUKLARI roman Oscar Lewıs / 20 lira 52 • PAPAZ HER ZAMAN PİLÂV YEMEZ Johannes Mario Simmel / 15 lira SEVDALILAR / roman Jaroslaw lwaszkiewicz / 10 lira e Yayınlan / îdare Ankara Cad. 13/2 tstanbnl Trt: «6 81 42 DİZİSİNİ SUNAR • O. SAMÎ ÖNGÖR: «BtRKAÇ tNSAN». (Hikâyeler) 10 Lira. • E. HEMİNGWAY'den: 1 «StLÂHLARA VEDA». (4. Bası) 12 5 Ura î cIRMAKTAN ftTEYE». (2. Bası) 15 Lira 3 «VARLIK YOKLUK» 12.5 Ura. • V HUGO'dan: «NOTRE DAME1N KAMBtTRU> (4 Bası) 15 Ura • A J CRONlN'den: 1 «BtR ASK UGRDNA». (2 Bası) 125 Ura. t «ERGOVAN AGAC1». (4 Bası) 17.5 Lira. 3 «BtR ACI SARKI». (4. Bası) 15 Lira. • L. TOLSTOY'dan: 1 «KAZAKLAR». (2 Bası) 15 Lira. 2 «DtRtLtS» (3 Ban) 15 Lira 3 «HARB VK StLH». (6 Bası) 20 Lira 4 «HAC1 MI'RAT> 12,5 Ura. • J STElNBECK'ten: 1. «CENNET YOLU». (3 Bası) 20 Lira 2 «KENAR MAHALLE». 12.5 lira • A MAUROIS'dan: 1 «tKLtMLER». (1 Bası) 12.5 Ltra. 2 «AtLK CEVRKSt». 12J5 Lira • M DRUMES'ten: «VALSE DAVET». 12^ Lir» • r W KKNYUN'dan: 1 «BtR U^LUENtN ARUINDAN». 12 S Ltra 2 «ALEV ALEV». 12.5 Llr». • PEARL BUCK^tan: «MÜBAREK TOPRAK». \2S Lira • H TROYATdsn: «ORfMCEK» 12.5 Lira. • C OK'KENS'ten: «BfYÜK ÜMtTLER». 15 Lira • A BRONTE'den: «SATODAKİ KADIN». 15 Lira • W FAULKNER'dent «A5K VE OtÜM». 12J Ura • E. ZULA'dan: «<İERMİNAL» 15 Lira. • Genel Uagıtım Yerlerl: RATKS Istanbnl Mollafennri Sokak • ıtCAK KtTAP OAfilTIM Cağaloğlu Yokuşu İst. ÖÖZLÜK KAYNAftl OKYANUS, Türkçe Sözluk 20. yy. Ansiklopedik). Hanrlayan: Pars Tnğlacı, L ve D. cilUer, 1971. son cildi hanrlanıyor. EKONOMİ SÖZLÜĞÜ. Orhan Hançerlioğiu'nnn eseri, Remzi Kitabevi. Haziran 1372. 424 sayfa, 3» lira. MATERYALtST FELSEFE SÖZLÜĞÜ. M. Rosenthal ve P. Yndin'den çeviren Aziz Çalıslar, Sosyal Yayınlar. Ağıısto» 1)72. 55». sayfa, St Ura. • ART1K ÖLDÜRMEYECEKStN • EN UZUN GÜNİJN SIRRI • TOM AMCA'NIN KULÜBESt • LANGEU)T CASUSLARA KAR^I • MİLYONLUK CANTA • ESRARFTNGtZ ODUNCUL.4R • DENtZDE BASKIN • AKDENtZDE HAREKET VAR • GEMtUEKİ BOMBA • YEŞtL ÇADIRIN ESRAR1 • PAROLA 3335 • (JZAY GEMtStNDE CASUS VAR • VA(İONDAKt KIZ • KIRMIZI GÜl • KAT1R RALLtSt • KAÇIRILAN UÇAK • tNTtK.*M SAATİ HER AY BÎR KITAP Her kitap 7.5 Ura • Geneı DaSıtıro BATES tSEDEKt Fransızc» her kelimenin yanına lerdi: bazı sözleri ilk şinci. altıncı bakışunızda I öğretmenlerinden biri sözlükte aradıfunıı kurşun kalemle bir nokta koymamızı ö|ütduyuşumuzda bellediğiraizi. bazdannı bebile öğrenemediğimid kanıtlamak için. . Baş rolünü Paul Muni'nin oynadığı «Hücum» adlı bir filmi hatırhyorum: bir grup Almanla sığınağa sıkışıp tek başma kalan bir Sovyet askerinin. karşısındakilerin konusmalannı anlamak için cebindeki sözlükte kelimeleri arayıp durusunu. Bazan tek bir kelime bir ışık ka>nağı olmaz mı. olur. Ams çok zaman bir kelimenin karanlığını «îdermeye yüzlerce sayfa yetmez. Derler ki sanat ejjitiml için konservahıvarlara başvuran adaylar arasmda en kötüleri. bir seyler çaldıklannı sanan, bu oyalanma içind» sayısız hatalı alıçkanlıldar kazanmıs olanlarmış: hiç bir şey bilmiyenleri eğitmek. zararlı eğiliınler edinmemis olduklan içia daha kolaymıs. Bütün bu giriş niçin? Pascal, kelimelere «putlar» diyor"ve bir tartışmada en önce kelimelerin tanımlanmasını koşul sayıyorsa bunun bir dayanaği olmalı. Yirmi be? yılhk öğretmenlik hayatımda düzeltemediğim. eğitemediğim kişiler hep bir sözcüğün anlamını bulmak için kendilerinf zahmete sokmakdan sakınanlar olmuştur. Sozlükler her kavramm asıl anlamına kestirmeden ulasan bilgi kaynaklan olduklan için. Üniversitedeki profesörlerimizden biri metinde raslanan. y» da kendisine sorulan bir kelimenin anlamını söylemden Snce (füveniUr bir sözlük kaynagında üratır (Ali Nihat Tarlan). tam arkadasımız o kelimenin sayfasmı bulduğu sırada anlamlannı sıralar, ama bilmeyisakıncalı sayan bir alçalt gönüllülükle Lı'ıgatta kahramanlık olmaz» derdi. Onun hiç bir kelimeyi bilmediiine de. bildiği halde hiç bir kelimevi sözlükte aratmadığuıa da tanık olamadık. Bunca yıldır yazanm: masamm yanındak) ayaklı küçGk demlr kit&plıkta Şemse+tin Sami'nin Kamus1 Türkîsi, Ferit Devellioglu'nun .Osmanlıca Türkce Ansiklopedik Lugat>ı a962. Eski ve yenl harflerle. 1440 savfa 110 lira: ikinci baskısınm yapıldıgını biliyorum.), Mustafa Nihat Özön'ün «OsmanlıcaTHrkçe Sözlük» ü (tnkılâp ve Aka Kitabevi. 19fi5. 815 savfs 40 lira: yeni baskı>:ı Biiei Yavmevi. 1971, 884 sayfa. 30 lira). T D K nun Türkçe Sözlük'ü. Lugatı Naci. T. D. K. nun Fransi7ea Türkçe Sözlügü... hiç eksik olmaz. Yazarlık, ivi bir sftzlük egitimini eerektirir derim: hiç bir kelimeyi tam bilemeyiz. bir sözlük(en daha iyi. Meydan Larousse sibi jfeniş bir örgüüenmeyi gereHtiren çok ciltli ansiklopedi sözlüklerin ülkemizde ancak çimdi vavnmlanmskta olması bir raslatjtı de«l: kelimelerimizi çoğaltma. o orand» düsüncelerimizi saydamlasttrma asamasına veni girdik eibiyiz Bakın. «fasist.. .solcu.. «kapitşlist.. gibi bir kelimeyi rasladığınız» sorun: avsk ustu verilecek cevaplar va bilgicçe (rtilümsemeler. va inatçı redler va. savsaklayıcı «velemeleridir. M S.E. nin «Feminist» hikâvesini hatırlarsınız. Hepimizin aydmlık sözlüklere ihtiyacımız var. Türkive de vapılan her catışmanın ilk cephesi kelimelerden gecer Sözlüi kaynagmda birleştigimiz. onların tanımlarında ortaklastıjnmız and« hosgörümüz daha artacak. çok daha kolay anlasacağız muhakkak.. Bu küçücük sütunda yıllarm göz nuru ve ahn teriyle düzenlenmıs sözlükleri eleştirmek. eksiklerini göstermek. elmayı armutla karnlaştırarak yanlış deferlendirmeleTe gitmek iddiasında da. niyetinde de degıhm «Bana bir kelime öğretenin kölesi olurum. sözü Hazretl Alı ye baglanıyorsa eğer bilimin temel tatfann» sözlüklerden «itmB opudune açık bir isaret demektir Simdi masamm yanındaki sözlük feıtaplıeı daha zen?inle5ti. Yukarda adlannı Sndığım ve her birini a^rı bir acıdan çok vV,sr*rJı buldyeum sözlüfcl«r.. hepimizin nice (füçluklerme derman olacak. Roman. hîkâve. siir kitnplan gibi ben bebefendira. bana alivEni^rsanız siz de edinin. okuvun zevk aluı ..» demek doğru degl: «TaS durdufu yerde ağırdır. Ams önümüze hazır hazır konmuş bu aydmlık kılavuzların fiyatlannı ödemekte cimri davranmarnalıyız derim. Birsz pahalı gibi eörünen büvük bovutlanyla elbette piyasa kitaplannı edinmenin kolavlıgınrts degilleHir. Ama hayranhk uyandıran emegivle Pars Tueiacı'nm lözlügünde her kelimenin etimolojik kaynağını. Törkçe . Fransızcs îneilizee karsıhklannı., bulmak az karanç mıdır? Bir Felsefe sözlüsünün »çıklıgına. bir Ekonomi sözlüğünde Hançerlioğlu'nun an diliyle kavram aydmlıgma kavusmak. bir iki polis romanıyla serüven eserine para kaptırmaktan daha gerekli değil roidir? Bana göre tesekkür borçUndıgımız çalısmalardır bnnlar tophımc* w»eksindiemiz. Ve kuskusuz bu kaynaklarda birleserek çok daha kolay aniaşacağız. • • • • • • • payel yayınevi Yılın kitabını sunar: YASIMI TUTACAKSIN «Okurken ınsanı allak bullak . eden bir eser...» Fethi Naci (Yenl Dergi) YASIMI TUTACAKSIN «Bu kitabı okumamış olmak, gerçek bir kayıptır» Rauf Mntluay (Cumhuriyet) YASIMI TUTACAKSIN «Son on yılın en güzel eserlerinden biri» Christine Arnothy (Parisien Libere) YASIMI TUTACAKSIN «Hâdise yaratacak bir kitap.» Jean Can (Paris Match) YASIMI TUTACAKSIN Dominique Lapierre Larry Collins YASIMI TUTACAKSIN Yeni çıktı Nefis bir kapak 20 lira KADIN (3. Baskı) «Kadın hakkmda bugüne kadar yazılmış kitaplann en gıizeli.» (Truth) KADIN Simone de Beauvoir 3 cilt Takımı 47,5 lira KONUK KIZ (Roman) Simone de Beauvoir Çeviren: Bertan Onaran 1972 yılı Türk Oil Kurumu Çeviri Ödülü'nü kazanmıştır. KONUK KIZ 20 lira KADINL1GIMIN HİKÂYESİ (2. Baskı) Simone de Beauvoir 125 lira BtR GENÇ KIZIN ANILARI Simone de Beauvoir 20 lira SAKKO ILE VANZETTİ'NİN ÇlLESt Roman ' Houard Fast 10 lira PAYEL YAYINETVİ P.K «89 JSTANBIT DOĞAN YAYINEVİ • AMERİKAN BELGELERtYLE AMERtKAN EMPERYALtZMtNtN DOGUŞU 750 Doç. Pr. Tüfkkaya Ataöv (2. baskO • SACC1 DÜŞÜNt^ŞÜN KRtTtK TARtHl 12.50 Adam Şenel • ÜNtVERStTE SORUNLARI Microcosmographia Academica ' 5.00 Prof. Seha L. Meray • TÜRKtYEDE KAPtTALlZMtN GELtŞMESt VE IŞÇt SINIFI 6 00 Dr. Kurthan Fişek • CAĞDAŞ CfNtK TEMELLERt ' 17.S0 Prof. Dr. John King Fairbank • DOGCDA DEGtŞtM VE YAPTSAL SORUNLAR 12.50 Dr. Ismail Beşikçi • GİDE, GİDE CAN PAZARI VAY KURBAN 10, HAYVANLAR VE tNSANLAR 15.00 Fikret Otyam • TEKELCİ KAPlTALtZM 20.00^ Paul A. Baran Paul M. Sweezy • BIYIKLAR KONÜŞUYOR 12.50 Hasan Hüseyın Korkmazgil • TtRK DEVRtMt VE SONRASI (19191946) 15.00 Doç. Dr. Taner Timur G 7.50 Hasan Huseyin (TRT 1970 Şiir Odülü) KADIN VE KERTENKELE (Gradiva) 7.50 Wilhe'lm Jensen TOY 10.00 Williara Goldman GCZEL GORÜNTÜLER 15.00 Simone de Beauvoir KURDUN GÖLGESt 15.00 Patrich Reumaux YIKILMIŞ KADIN 15.00 Simone de Beauvoir AGLASUN AYŞAFAGI 15.00 Hasan Hüseyin Korkmazgil Ozel dizi: ULUSLARARAS1 IKTISAT Cilt 1 20.00 C. P. Kindleberger Çev.: Doç. Dr. Necdet Serin ULUSLARARASI tKTtSAT Cilt 2 35.00 C. P. Kindleberger Çev.: Doç. Dr. Necdet Serin DOGAN YAYINEVI Cemal Gürsel Caddesi 51/b Cebeci ANKARA Tel: 19 27 72 YAYIN • Yıısuî Zıya Banacunirnın yem romanı çıktı: • GLLLtCEYl SEL ALDI Bahadırdı, bu yeni romanında: • Feodalizmin re kapitalizmta köydeki temsilcilerini, • Köy emekçiliğinin bilincine varan Aiiieri, 9 Seçim dalaverelerinin köye nasıl yansıdığını, 0 Kimi çevrelerin, demokrasi adına ne gibi dolaplar çevirdigiıu anlatmaktadır. 12.5 lira Az sayıda işteyenler pul göndermelidirler. HUR YAYINEVİ F.K. 1222 Îstanbul TURHAN KİTABEVİ MİLLI MÜCADELE TARİHİ OLUŞ Yayınları ULUŞ YAYINLARI ÇOCUKLUK ANILARI 1. Babamın Gururu 15. 2. Annemin Şatosu 15. 3. Sır Yıllan ' 17^0 «Çocukluk çağına ışık tutan ve insan kalbini en ince aynntılarına değin tanıtan bu vapıt, ögretmenlerin, velilerin, öğrencilerin ve türn üısanlann kitabıdır.» Fransız Akademfsl üyesl Marcel PAGNOL'un bu ünlü eseri lüks ciltli ve kuşe muhafaza içinde OLÜŞ YAYINLARI arasında çıktı. Sipariş: OLUŞ YAYINEVİ Babıâli Cad. 54 tSTANBLL DtZtSl Yazan: Mahmut GOLOGLU Şimdiye kadar hiç bir yerde yayımlanmaraış bilgiler ve belgelerle hazırlanmış ve Genelkurmay Harp Tarihi Dairesinin inceleme ve denetiminden geçmiş tek ve gerçek MİLLİ MÜCADELE TARİHİMÎZ. • Erzunım Kongresi. 203 S. 20 TL. • Sivas Kongresi 350 S. 20 TL. • Lcüncü Meçrutiyet (1920) 352 S. 20 TL. • Cumhuriyete Dofrn (19211922) 420 S. 20 TL. • Türkiye Cumhuriyeti (1923) 329 S. 30 TL. VE BU DtZİNtN YENt ÇIKAN ALTINCI KİTABI: • Devrimler ve Tepkileri (19241930) 326 S. 30 TL. • Genel Satış ve tst«ne Adresi (Kitapçılara indirimli gönderilir.) TURHAN KÎTABEVt, Kocabeyoğlu Pasajı, Kızılay Ankara, Matematik Kitabevi (Kâmil ÎŞCAN, Posta Kutusu60 îstanbul). 9 Üniversiteye Giriş MATEMATİK TESTLERİ (Universitelerarası 1972 1966 Testleriyle) (35.U0) • ZtHİN HESABI TEKNtĞt PROBLEMLERİ (7.50) • KAREKÖKALMA KÜPKÖKALMA TEKNİĞÎ (3.75) • DAİJIt TAKVİM (1.25) • LOGARtTMA (4.00) • Ansiklopedik MATEMATtK SÖZLÜĞÜ (35.00). * * # NURSEN KARAS'ın Hikâyeleri TÜRKÜ OLAN KAOIN 6 Ura Genel Dağıtım: Milliyet Yayın Lld. Şti. Felsefe dergisi . (Uç Aylık) DUŞÜNENLERIN DERGlSt BUTUN AYDINLARIN DERGlSt ON LİRA •• P. K. 1^81 Sirkeci tsianbul * * * Mevcuâu azalan ictimaL tasavvufi HALIKARNAS BALIKÇISI: Anadolunun Sesi (10 Yaşasın Deniz Merhaba Akdenis Egenin Dibi Gülen Ada Anadolu Tannlan ORHAN KEMAL: Once Ekmek ' ' Çamaşırcmıa Kra SAMİM KOCAGOZ: Onbinlerin Dönüşü Sam Amca Ahmetin Kuzulan GORKI: Karşılık Görmcyen Aşk Sovtarı ŞOLOHOF: Mavi Bozkır HAŞEK: Şvayk Karakolda STEINBECK: Kasımpatlan Kiiçiik siparişler için gönderiniz. Parasız kataloğumuzu yiniz. P. K. 77 ÎSTANBUL lira) (7,5) (7,5) (7,5) (7,5) (5) (10) (4) (10) (4) (4) (7,5) (5) (10) (4) pnJ iste İLÂN DEĞÎRMENLİ CERBAA) BELEDİYE BAŞKA1SL1ĞINDA1S 1 BelediyeınJ» Smema binasımn 1 lncl kısım 1ns«atı 2490 sayılı Kanunun 31 ind maddesi gereglnce kapalı zarf usulü ile ihale edilecekfir. 2 t$in kesif bedeli 238.000. Ura olup geçid temin.tı 13.150, liradır. ' 3 îhale 31/10/1972 Salı günfl saat I5 00'te Belediyeds Enmen huzurunda vapılae&ktır. 4 fhaleye gireceklerin tetninat makbuz veya mekruplanm, 1972 yılı vizesıni havl Tiearet Odası vesikasım. tsbu kesif miktan kadar is vapıp teslim ettlklerine dair resmt beljreleriyle ihale rüoünden iki gün evvel Belediyemıze müracaatla alacaklan veterlik belgeıini, teklif mektupisnna eklemeleri sarttır. thaleye girecekler Sirket lse aync» 2<9(> »«yılı Kanunun 3 üncü maddesinde TSIIII belgelerl de ekleyeceklerdir5 Bu lse ait Şartname ve dlger evraklar Belediyede «örüleBilir 9 Teklif tnektuplannm 2490 sayıh Kanunun 33 nei maddesıne uyularak hazırlanmış olması ve İhale saatindea bir saat evvellne kadar Belediye Baskanlıgına makbuı mukâbili verilmesl sarttır ? Postada vaki gecikmeler nazan Itibare aknnıar. (Basm: 2269İ) 7484 perdelik müzikâl komedi Pazartesi hariç ber gece 21.15 Çarşamba üalk günü. Pazar 15.00 Matine. EMİNÖNP: Mehmet Cemal. Güven (Cemberlitas). Sarun (Aksaray) EYÜP: Güven. Sifa . Nii fBayramDasa). Yenl fRami). Gür soy (AlibeyköTö) FATÎH: KaraRÜmrilk, Malta. Zeren. Esin (Haseki). Aksaray Mertcez. Doğan (Balat) t GAZt M S A : Nur (Küç. Köy) | KADIKÖY: Moda Cevizllk, Mühürdar Kusdili. Tanyer (Ciftehavuzlari. Sifa (Suadlye), Gürkan (Ziverbeyyolu) | KARAKÖY: Akel | KASnMFASA: Dogu Karadeniz | SAKrrElt: Büyükdere, Karaderıiz flstinve) | StŞLf: Ttopağacı. An, Rıza Rit, Kurtulu^. Kustepe. Ersan (G'il. tepe>. Özalp (Otosanayi). Okmeydanl. I ÜSKÜDAR:, Ittihat. Sifa. Ciçekci Karadeniz (Kmraniye) I ZEYTtXBURNU: Hayat DOĞA YAYINEVİ • EVRENtN MASALI Oya Savaşçı EVRENtN MASALI Oya Savaşçı EVRENtN MASALI < Oya Savaşçı Genel Dağıtım: Doga Yayınevi P.K. 590 Ulus ANKARA (5) ALLAH ve İNSAN adlı esen heniiz tedarik etmedinizse, kitapçmızdan, ödemeli olarak yazanndan isteyiniz. 15 TL. BÎLGINER Bağdat Caddesi 174/8 Kızütoprak îstanbul BEYOĞLU • ANKABA (64 16 86) Kadın Af. fetmez C. Eastwood R}S • AS (47 63 15) Valdez Geliyor B. Laneester RİS • ATA (64 21 43) Ölümsüzler F. Hakan R • ATLAS (44 08 35) Kapımn Ar. kasında Biri Var C. Bronson RİS. • DÜNYA (49 93 61) Simsarın J "Juğünü R. Benjamen Rl • tMEK (44 84 39 > Karımdan Kaçıyorum A. Ekberg . RİS • ERKOÇ (47 07 32) 1 . Emine F Akın R. 2 Yılmayan $eytau R. • FjVAŞ (49 93 61) Valdez Geliyo» B. Laneester RÎS • İDtl (46 09 31) Gemi Şoyguncular» N. Delon RtS • IŞIN C 6 22 541 Dinmeyen Sı4 zı E. Pusküllü R • KEBEM (46 70 91) 1 Son Dsrbe G. Scott RTS. 2 Pamuk Prenses R. • KENT (47 77 62) Kapımn Ar. kasında Biri Var C. Bronson RTS • KON'AK (48 26 06) Simsarın Düğünü R. Benjamen Rt • LALE (44 35 85) Kumar ve Ölüm D. Martin . RİS • LEVENT (64 06 99) Şajkın Doktor G. Hamilton RİS • ÖZLEM (40 47 33) 1 tntikam R. Taylor RTŞ. 2 Sarlok Holmes C. Lee RTS • RÜYA (44 54 57) Dinmeyea Sızı E. Pusküllü . R. • ŞtTE (47 69 47) Kumar ve Ö, lum D. Martin RT5 Bu gün... Bu gece. son . RTS | Sl.VEMA SUR <23 67 12) Valdez Gelıyor B. Laneester RTS | SÎNEMA YEDt (71 04 65) Casuslar Mücadelesi RTS I ŞAFAK (22 25 13) Kumar ve Ölüm D. Martin RTS ŞIK C 2 35 42) Dinmeyen Sızı 2 E. Pusküllü . R TINAZTEPE (71 65 18) Valdez Geliyor B. Laneester RTS ÜNVERDİ (7l 54 78) Simsarın Düğünü R. Benjamen RTS | YENt METE (21 55 14) 1 Kanlı Defıne RTS. 2 Mak. kenanın AUınlerı RTS I YENt SİNEMA (22 58 92) 1 Kuduz Köpekler Harekâtı RTS. 2 Yaldez GeliyorRTŞ I YILDIZ (2i 11 37) Valdez Geliyor B. Laneester RT$ KAFKAS (37 43 68) Dinmeyen Sızı E. Pusküllü R. KARTAL BELEDİYE (53 37 78) İki Bebek Yirmi Melek • RTS KENT (26 96 12) Son Firar • G. Scott . Rl OCAK (36 37 71) KaranlıkU Savasanlar RİS ÖiıEN (36 99 94) Kafdağını Terkedenler Ü. Özen R. REKS (36 01 12) Son Firar G Scott Rl « StNEMA 63 (55 10 84) Ben Bir Erkeğim E. Eommer RİS SÜREYYA (36 06 82) Italyan II. •ulü Soygun M. Caine RT° I SÜREYVA CEP (36 06 82) Vaterlo S<»vaşı RTS | SUNAR (33 06 18) Sartanın Acı Intikamı RTS | LSKUDAR (33 24 75) Vaterlo Savası R Steiger RT§ Pâzartesı baiı narıç nergün 21.00 Pazar l5J0*da, Cuma halk ve ögrencj tenzilâtlı. ALt POYRAZOGLC TÎYATROSli (49 56 52) (KUçük Sahne). HAKKIM1 VER HAKKI. Pazartesı hanç her gün 21.15'de. Çarşamba. Cumartesi, Pazar 15.00'de, Çarşamba matine talebeye tenzilâtlı. Perşembe halk gecesı. GÜLRtZ SÜRURİ • ENGt.N CEZZAR TİYATROSU (Ümıt Tiyatrosu 46 60 64 45 32 94) AGUSTOS BĞfcEĞI Pazartesı nanç. her gece 2150 Çarşamba 15.30 da ögrenct, Cumartesi 18^0, Pazar 1530 ve 18.30 KENT OYUNCULARI (Harbiye . 463589) KİM KtMt KİMLE . Pazartesi hariçber gün 21.15. KENA.N BÜKE TtYATKOSU (KadıKöy tl Tiyatrosu 365151) KİRALIK METRES (Komedı 3 perde) Salı nariç hergün 21^0 Cumartesi • Pazar 17^0 Matine. MEHMET OZEKtT TOPLOLUGU (71 59 49 • B. Köy) PIRTIK DERLER AD1MA . 3 İSTANBUL • AYDIN (21 52 58) Kumar ve Ölüm D. Martin . RTS • BL'LVAR (21 35 781 Dinmeyen Sızı E. Pusküllü R. • GÜNES (21 61 40) SUâh Na mustur RTS • GÜNDEŞ (27 71 86) 1 İtal. yan Usulü Şoygun M. Caine RTŞ. 2 Safakta Ölüm R. Taylor RTS | GÜL (27 71 86) 1 Asi Genç. ler K. Inanır R. 2 Yumurcağın TaUı Rüyaları R. 1 HAKA.V (23 42 33) Asi GcnçIer K. Inanır R. | İPEK (22 25 13) Gemi Soyguneuları N. Delon . RTS | İNCİRLt (71 07 25) Kapımn Arkasında Biri Var C. Bronson RT • KRjSTAL (21 57 66) Kapımn Arkasında Biri Var C. Bronson RTS • KULÜF (22 72 77) 1 Ölür müsün. Öldürür müsün 1. A. tasoy. 2 Aünaca Mehmet T. Koral • MARMARA (22 38 60) Kapımn Arkasında Biri Var C. Bron TİYATROLAR | ŞEH1R TIYATBOLAR1 HARBİY.E (4U772Ü) UÜNJUAN'A ÜYUN (Oyun 3 perde) Pazartesı narıç her gece 21.00 Pazar 15.30'da Cuma ti&lt Çarşamba ögrencı tenzilâtlı YENt KOMfcDI (4404Ü9) İSİMSİZ YILUIZ (Komedı 3 perde). Salı hanç fıergün 21.00 Pazar ıs.30'da . Pazartesı halk, Perşembe öğrenci tenzilâtu. FATlrl (220171) ANNA KARENÎNA (oyun 2 Bölüm 7 Tablo). Pazartesı hariç dergün 21.00 Pazar 15^<rda Çarşamba ögrencı tenzilâtlı. ÜSKGDAR (330397) OSMANGİLLKR (Oyun 3 perde). Cuma nanç hergün 21.00 Pazar 16 3ü'da Perşembe halk. Pazartesı öğrenci tenzilâtlı. KADIKÖY (363121) SAR1 NACÎYE (Oyun 3 perde), • ORHAN ALKAN TtYATROSli (Kadıköy Operada) KöPEK BERBE31Î; Persemb* hanç ber güo 21.30 Çarşamba Cumartes) Pazar 15.00'de. Çarsaınba halk eünü. • SUNAR îtYATROSU: (33 05 84 Usküdar) Oyun RAMAZAN GELDI HOŞGELDl Kantolu DUetli Korrjed) Dram Pazartesi nanç her gece suare: 21.15. Pazar Matine: 15.00. Salı re Perşembe halk geceleri ögrencıye • BEŞ BASAMAK TtYATROSU (47 56 39 Sisli) Mılyoner Kadm Pdzartesi 18.30. 21.30. Salı 18.30. 2130: Carsamba 15.15 2130: Cumartesi. Pazar 1530, 31.30 | Soyadı değişimi: 20 nci Asliye Hukuk HâkimliPnin esas No. 9721790 karar 9722192 sayılı ve 29.6.1972 karariyle Tanhan olan soysdım. Beyban olarak değişmistir. YTJNTJS TANHAN Cumhuriyet 7507 KAYTP 06 FD 949 plâkall tankerimin arka plâkasını kaybet. tim. Yenifini alacaSımdan eskisi hUkümsüzdttr. Mnılaf» AYTEKtN Cunümriyet 151» KADIKÖY • ARZU (33 13 8 » Minl Etekli Kızlar RTS | AS (36 00 S0) Üç Belâlı K«r. des D. Martin . RİS | ATLANİK (55 43 70) Ölüm Canları RİS • EFES (36 37 63) Ikili Oyun • Rİ5 | FEZA (36 37 63) Asi Gençler K. Inanır R. | KADIKÖY (37 İS 97) Serlok Holmes C. Lee RTS I ECZANELER • BAKIRKÖY: Ataköy." Gün (Tes. Yurt). TepeüJtü (Küç. C«k.), Cennet, Nur (Safraköy), Gün. «öten. Osmanlye, Atalay < C T» narya), Esenler. Zühal (Sirinevler) • BEŞtKTAŞ: Yeni Yıldır. Valldeçesme, Yenl $lfa (Ortaköy). Parlak (Arnavutköy), A» (B«lmumcu) m BEYOĞLU: Cüdem. S«». DolaDdere | Ankara Reklftm: 047502 |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog