Bugünden 1930'a 5.329.968 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CU3IHURÎYET 26 Haziran 1970 SAHÎTE BEŞ Bir yoğlı boyocı, kaynono oldu Halıç Caddesı Kadıçesme soak Kardeşler apartmanının smın katmda oturan yağlı boacı Nacı Yığıt, dun jabah kavanası Hatıce Cojkun'u eşarpla oğarak oldurmuştur. Kaynana aatıiı olaydan sonra cesedı oluğu jerde bırakmıs ve savcıga gıderek, «Ben, kaynanamı Iddrdum, teslim olnyomm» deııştır Giriş sınavlarını kazanan öğrenciler Fen Lisesi, Satnt Michel, İngiliz Erkek Lisesi ve Avusturya Kız Lisesi giriş sınavlarmı kazananların listeleri de, dun açıklanmıştrr. Kazanan öğrencilerin adları, başan sıralanna gore, şöyledir: PERSONEL^ TASARISIYLÂ . iLGİIJr SORĞLAÜiRIZfN FEN LİSESİ Cemalettin Taşçı, Halü Ergür, Sabit Say, Sinan Tunaoglu, Rıza Arsan, Behzat özkazanç, Engın Şener, Bülent Koç, Kâzrm Küçükalp, Kudat Kara, Sald Hıdayetoglu, Harun Kapancıoğlu, Haldun Direskenell, Mustafa Tokgöz, Jtll Amado. Bülent Kutsal, Alı Aydag. Nüüfer Chizel, Şule Erginbaş, Ufuk Berktan, Hasan Ddnmez, Sınan Onurlu, Menb. eKrestecioğlu, Sinan Koray. Yasemın Kumbaşar, Murat UygUT. Cem Eden, Demet Karısını bır hafta önce koje Mergen, Tahsın Çetinkaya, Kaondermış olan Nacı ıle kaynadlr Haldenbilen, Celâl Değinnen ası arasında geçen tartısrnanın cıoğlu, Mehmet Bodur, Engin edenı oğrenılememiştır Polıs' ı verdığı bılgne gore, ayrı yer Denız, Cahit Şerbetçıoğlu, Bedıi Merıh Kerestecıoğlu, Sınan Koe oturan Hatıce'nın her perrahan, Hâle Kabacaoğlu, Kâmıl •mbe gunu damadımn evıne gı erek temızlık >aptığı, olay sa Şahm, Rıza Koknar, Erdal Işık, Bılgın Turhal, Talât öncü, Büahı da avnı şekılde temızhk lent Duygun, ömer Dağcıoğlu, ın e\e gıttıği ve Naci taraLevla Gorgünel, Önder Serinken, ndan cldurulduğu anlaşılmışPent Bernay, Fatoş Altınsay, llr han Şen, Hıfsı Ardıç, Dılşat Kah SAİNT MİCHEL raman, Semih Taşpolatoğlu, Meh met Metın, Can Pelıt, Ugur ÇağHusevın Mehmet Çolakoğlu b, Cıhat Diri, Berkan Artun, VeCerı Çokolat, Ester Menase, dat Tosunoğlu, Kudret KanteAhmet Nacı Karataylıoğlu, Andon Kurban Kazım Hılmı Or, kin, Muhtar Kabar Selâhattın Menahem Majar. Cıhan Bıngol, Orhan, Kenan Atabay, Kemal Banardetı îzzt Salıh Emre TeÖzbayrak, Suat Tulek, Emine Zevnep Kâmıl Hastanesıne ıîâ Iskân, Agop Eryorulmaz, M. Se run, Meral Kula, Gokhan Tezkar, Ergın Ataç Ahmet M Ok> edılen 50 yataklı cerrahl pav. hrn Bıngöl, Engın Ank, Serdar \av A^k Bagdasaryan. Şeref ">nun hızmete gırışı dolayısıyle Altınalev, Mehmet Pulat, AyşeUluğ Guner Moşe Saftekın, Alı in hastanenm bahçesınde bir gül Hazer, Sönmez Guven, Roni Gulçelık, Sehm öztre\es Haıren duzenlenmışür. Oanon, Çağla Baydar, Atillâ Oğuzhanoğlu Erol özuzümcü, Ay mıt Baylan Or, Eltun Başdoğan, Aret Damla Mustafa Burak Hastanede mevcut 800 yatak, han Onay, Işık Aybay, Suat özLzman, Fıkret Gemıcıoğlu, snı ılâ\e Ue 850 yatağa çıkanl gür, Sınan KUreli, BUlent özMustafa Arıkan, Mehmet Baç. ıştır ' Alı Kâzım Emre, Herman Ya>laoğlu, Ajgur Oran, Murat Rocevıt, Alı Orhan Kahvecıoğlu, Ha\ım Levı, Temel Şahmgıray, Sabrı Pınarer Lorrıs Mızrahı, Hakan tspanlar Fıkn Inan, Berç Pekajvaz, Cengız Ş Kızılhac Alı M Sınangil Varujan Germekoğlu. N'adır Le\ent Şanzengın, Canatay Soma%, AlAKZL (47 91 41 . MecldJyekoy) On bert Mıtranı Ercument Topgul Îbrahım Haluk Tanverdı, PanKadına 31r Erkek E. Çailv; dellı Papadupolos Recep Engin > Şoray Gunan, Hilmı\e örun, Charles B\HAR (33 13 88 . Üıkudar) Glıll Tutker, Osman K Battal, ZeySİNEMALAR Ajk O Werner, B. Ferrta RT nel öktener, lzı Doem\as HaBARBAROS (47 04 79 . Ortakor) VKMtA (64 08 SS 1. Levent) <;an Ormanlar, Jak Yananja, 1 Kanlı Tepeler 3 Gecenln Işk Oyunu G. Ford R,t. îhsan Suat A, dın ömer Se\Sıca&ında R T rLAS (44 08 35 Beyoglo) Olüm BU\tK IŞtK (33 13 88 • Üıkudar) u n Orhan Eser, Yusuf Uğral, Orunu C. fcastrrood Renkll. l«ak Antıka, Peter Asen Seç1 Omür Boytı E. Ça|Iar; Ing 2 Oldürmek Hakkımdır Y. takof, Harutyan Akçasu, Mehs {47 63 15 . Rarbiye) 1 A»l Gttney met S Çağlavan, Sımon Papo, ÇA>IL1 SET 147 04 79 . OrtakBr) Kulılar R t , 2 KuanovaAlber Sabanoglı, Alaın Danon. Damr» S Alıjık nın Maceraları R1. • YEDEKLER: 5 (36 00 56 . Kadıkoy) C« Kah. ÇIFTLİK (Bağlarbaşı) 1 Ko raman Çavus D. M«rtiB . F tu kader, 2 Sana dönmeEKıra Azoz, Sevgı Lınet SaSlnatra • RenkU; t " ( . ra Hekımoilu, Ester Mahmıyas, VDIN (21 İ2 M • C«pa) 1 M« ÇORUH BABÇE (31 54 77 . K. M. Rıba Reyna, Tamar Madaoğlu, rakestekl Maeen G. MUton Marı Hızlan, Rejın Benbanaste, Paga^ 1 Şahane Ornn R.TS. R. t , 2 FraJÜMfUyn'in Lineözen Dılek, Tevfık Selımoğlu, 2 Öldttr ve Don R T S tı T Reha Öker, Pamır Erdınçer, tVCt (27 90 04 Knmkapı) 1 IN1A (49 93 61 . Beyollu) Ka. Ahmet Çukadar, ifat Eskenazı, Cehennemin Bej Fedaısi J. ranhkta Bır Çığlık P. Sellen Garko, M. Tee . R T 2 Açk Nezıh Cemal, Ara Taşçıoğulları, MFK (44 44 39 . Beyoila) 1 Bebekleri J HslUday, S. Var. Jozef Rodnk, Maks Kemal MaÇırkıtı Oyun R t . : 2 Ö1O çoro, Derya Yarangumeüoğlu, tan R T. \ n « Diri R t Mehmet Yaşar Asal, Faık AlemKÜÇUK IŞIK (33 13 88 . Usküdar) [TAŞ (49 «1 M . Beyojlol tyl. K8tt» CirkİB L V Kleen 1 Gomıllü Kahrunanlar E. dar, Kâzım Atilla Sarker, Hakan Koksal, Yasef J030 Behar, UVDEŞ (tl n «« Şehaıdehasi) Hun S Ferdağ 2 Orare Bedel Bekır Tasım, Masıs Mırıcanyan, 1 Taru Balba: 2 TelülkeU K12 And"on Armao, Saîıh Çelıkkol, Vol R.T SARAY (33 13 8S . fcıküdâr) Batı Henrjk Dromnıak, Taj'fun. Gu\KAN (36 45 N . Kadıkby) B*. Geçıdı K Douglas lerman, Bedros Kupelıjan, Cem vızyon nedemvl« kapalıdır SLRFYYA BAHÇF. (36 06 82 . Kadı. Işmen, Hans Angelıdıs, Rafet ENT (36 96 12 . Kızıltoprak) kov) Hırsu tJ> Bolmando özcan, Oğuz Tameroğlu Kahraman Asi R.t. R.İ. ISMFT (23 35 l» AkS»r»y) Ar. RENK (49 30 l«/s . Göztepe) Ad İNGİLİZ tık Sevmlyeceiton T Soray Kahraman R T S C Arkın ERKEK LİSESİ TİYATROLAR \LF (44 35 95 . BCTO|tn) Vılın K«dın 8 Avcı A MeMn DORMFN TtYATROSUNDA Nejat Alber Şabanoğlu, Kemal BayEVFNT («4 •«<><» 4 Levent) Ivgur Alo Orası Tımarharam, Alı Berktay, Mose SafteKuduz köpek harekâti A. ne mı* Her akjam saat kın, Gunal Ince, Ahmet Özay, Peır R t 21.15 de. Vasıf Kortun, Cezmı Kahvecı1STTK (46 15 14 . Betfktas) 1 oğlu, Ahmet Okyay, Cerl ÇokoKan \t Günes R t : 2 t»NÖBETÇİ lat, Metın Turkmenoğlu, Albert tanbul Macerm R T Mıtranı, Boylan Or, Atilla SoZEN CJ6OT94 KadıkoT> 1 ECZAINTELER mer, önder Bıcıoğlu, Ferda Dııdaktan Kalbe H Koeyitit 2 Şınmrtak Mel&haL Yıldız, Yavuz Atay, Orhan Esen, BAK1RKOY Yücel Aytaç (Ye» ZLEM (48 47 33 Metldlytkü?) K Kadıpaşaoğlu, Cenab GençYurt Yıldız Kü Cek ) Aydın 1 Ar^ecikle Ömertik. 2 alp, Uluğ Guner, Murat AlbaylO'manıje) Yenı (Kanarya), HaMsskeli Be;ler rak, Orhan Kahvecıoğlu, Avşar >at ıGungoren) EKS (36 11 12 KadıkOr) Altın Soylu Lorıs Mızrahı, Davıd KoBE5IKTAS Acarer Çın»r (Or. Parmak hen, Suat Gokmen, Mehmet UKo\ > Bebek, Akalay (Levent) 5RW (46 16 56 Beyofln) luf, Zıhnı Sanus Sabrı Pmarer BEYOĞLU Çığdem, Şifa. D o . A ahşi nçler G. Martin G. YEDEKLER: lapdere Roland; R.T. Selım öztreve«, Huseyın ÇoEMINÖVÜ Besır Kemal. AnatVEM* 63 (SS 10 M K«<:0VT»1I1 lakoğlu, Tank Özcan, Hakan dol Dıvsn Korsamn dSntişfi P. ÜstlZeytınoğlu, Murat Tuğutlu, SaE^UP Gınen Ser\et (Sagmacı. nov R t lar» Ycn» (Ramıl Yeni (Al Kov) muel Samporta, Atıllâ Altop, Ha tNEMA SCR (1Î 67 12 • Topkapı) rutyan Akçaii Mehmet Alı AkFATIH Ulupınar, Edımekapı Bır Yndum Su R. Kıpoor Bılgın $enol Guneç (Ko Mu P » ) bıl, Cıhan Bıngol, Hılmı Or, Istarbul Şehremını) Doğan (Ba Necdet Ertek, Alaın Danon, ARenkU. Turkee latı ret Damh, Ha'uk Tan<el, MehUN4R (33 06 18 Ü&kudar) G OSMANTASA Sajjlık Bnır met Baltalı, Gokalp Özer, NuKabadavılar kanunu G. le Humjet (Ku Koy) rettın Sezer, Orhan Ikız, FerMartin RT KADIKOY Çarşı, Bahariye Ha dağ Acar, Hakan Tezcan, SımoÜRFY1A (36 96 82 . Kadıkfiy) sanpasa Saglık A Cafer, ÇagaAlcaklar Affetmez M Marshall nık Arargıl, Sadı Rehbanı, Erta^ Sahraı Cedıt Konak zm Ataç, Sinan Ceylân, Ertuğ«t KARAKOY Merkez rul Üçler, Metın Okucu, Emre EN1.S (44 31 81 . Taksim) 1 KASIMPA5A HılH. Canozturk, Zeki Gunay, Eltun OldurmeTe YemJnlivlm R t Z Vslanmır Bekâr R. tBaşdoğan bARIYER Buvukdere trtlnye, rr\r AR (41 64 72 Bevogln) On S ~'ı Eırır Y Br>ner AVUSTURYA SIŞLT Hıltan Eftal Tevjıkiye TFNf HtELEK (44 42 S9 Bevoğlo) \eri Lnıt (Mec Koy 1 Ersan Beklenmlyen Tnak P Oneil(G Tepe), Şenay (Ok Mey ) KIZ LİSESİ Rt U5KUDAB Ahmedıve BağlarbaAjşe Gonulluleroğlu Sedef 51 Merkez (Ç Koy). Urarani>e Özturk, Esen Tabar, Dılek ZepYAZLIKLAR ZEYTINBUHNU Şıfa çıoğlu, Ayça Dereboğlu, Neyra l\D f»9 30 10 /8 . Gortepei Ateslı ÇınKene T Şorajr E Hun Necıpoğlu, Ferıal Tuncer, Zevnep Akman, Mehke Murtezaoğöu îutuna program Termek tsteyen raılık ıtnemaln TOrk lu, Ze%nep îçten, Janın Roz KeHaberler Almr Duyurm» SenriJİna 33 51 SS mUrıeaat etm«levar, Gulbın Ezer, Suna Üst lıdır Sebnen Kavcar, Ayşe Ejuboğlu Seda Tumay, Mujde Ezer, Bırgul Konuşur, Avca özturk, Emıne Tıralı, Neslıhan Derelı, özden Gunege, Fıliz Mısırlı, Sıbel Fıtfıllıoğlu, Humeyra Eroğlu Ayşe, Behlıl, Neşe Keçecl, Nılufer Çam, Mıne Narin, Derja Cingı aılesının azız varlığı Afıfe Cingırun kıySakaryalı, Nurcan Gurler, Fumetll eşı. Ahmet, Handan Selçuk Funda'nm kıymetlı gen Şahm, Tuna Erpek, Sevgı babdan Ömer Nacı Cevdet Cıngı'nın kardeşlen, DrGençsoy, Zernn özpınar, Fıgen Mıthat Aydm, Ayten Cıngı'nın dayüan Nasuh AbGençgıl, Nilufer Palangus, Betı Frayman, Ayşe Goksel, Sevıl dulkadır, İffet Guven'ın sevgüı enıştelerı Dr Yaşar Ekşıoğlu Guven m kıyraetlı bacanağı. vatanperver büyük ınsan TCDD 7 Işletme Müdüru Yüksek Muhendıs YEDEKLER> Ayşegun Geylmci, Sıbel Arman, Sunya Altınel, Lidya Gegupyan, Fezal Akalın, Yasemır çagatay, Ahmet Yanıkomeroğlu, Tülın Turan, Türker Bozunoğullan, AU118 Çağınd, M. Nad Sanışık, ö. Salim Aysu, üğur Bllgen, Cengla Akaltay, Bülent Bllgiç, Aysun Utkular, F. Handan Kartal, Berin Atay, Denla Aydm, Oğuı Değırmencıoğlu. YEDEKLER' Ender Aksuyelt, Serglot Kadmopulos, Cengis Karacalık, Orhan Barlas, Tulay Yıldınm, G. Osman Taşkent, K«ya Yıünw, Toygun Orbay, Meltem Kbse, Levent Menteş, Merâl Soylu, Dijle Tuzün, Bülent Tunç«r, H. Cıhan Demirel, Yavuz Cal, Alp Parmaksızoğlu, Hüsnü Tökmen, Mehmet Gözen, A. Nevzat Gürmen, Erdogan Elmas, Mustafa Kızüçay, Engin Turan, Süreyya Koloğlu. Levent Senlnç, Ahmet Sapçı, Halls Şimçek, îbrahım Egemen, Sumru Bataler, Zafer Malazgırt, Nedim Bek, Sevinç Sargın, Murat Sertoğlu, Mehmet Şahpaz, M Nedıro Karayel Aksoy, Reyhan Belgerden, Esra özgen, Ayşegul Komurcuoğlu, Ayse Zermpmar, Selın özer, Rozet Ens, Gelengul Ertem, Alın Bırgın, Neylan Geyran, Mlrette Bilmen, Rana Andaç, Armenuil Kızmazoğlu, Zeynep Bılgın, Hülya Odabayı, Sermin Mordag, Arzu Osmanoğlu, Emel Altınel, Sevil Çınar, Ayşegul Kıvanç, Ayşe özek, Fatma Kızılbudak, Sıbel Gurle, tncı Barzılay, Ayşenur Çelık Ahşen Balkanlı, Katya Hazan, Oya Gover, Nılpen Erdınç, Ayşegul Ünal, Olga Eldek. Yağmur Denizhan, Berna Tumer, Ebnı Malkoç, Nuray Yenen. I A T I L I I SA0L1K VE HİZMETLERI S1NIFI Bugun de Sağlık Hızmetlerl Srnıfı Ile Eğitım ve öğretlm Hızznetlerl Sınılına aıt gTalıkleri yaymlıyoruz. îlişıkte sımulan ilk Uç grafik Saglık Hızmetleri, son ikl grafik de Eğitım ve öğretim HizmeUerl Smıfı ile ügilidir. Bu hlzmetleıi gören personel, bu graflklenn yardımı Ue bugünku mevzuat Ile 657 sayılı kanunla getirllen aylıklan mukayese edeblleceklerdlr Tablolardakl kalın çizgıler 657 sayılı kanunla ilglli uygulamayı göstermektedir. 4 S t i a9 ierrahî Pavyon lizmefe girdi Elvan Kadılbejoğlu, Defne Gurunlu, Merılız Gıdecıyan, Çığdem Tanbağa, Nur Buyukcelâsun, Şebnem Korur, Belkız Eşkınat, Denız Irengun, Canan Tunçelli, Neş'e Ersoz, Yeşım Gulşen, Hılda Aleksan>an, Lâlehan Doğahbev, Gonca Sonmez, Seçkın Yeğln, Seda Tanuk, Cancfan Duran, Ülkü Abbasoğlu, Jısel Başoğlu, Denız Kenter, Oja özturk, Zeynep Yırmıbeşoğlu, Pınar Nural, Sıbel Mungan, Özlen Sunata, Guldan özten, Ayşe Tumay, Rejhan Durmaz, Necıâ Gençol, Berna Eren, Gulçm Dınç, Anı Pakkar, Zeynep özbatur Gulçın Kocapınarlı. Serap Mesutoğlu, Nılufer Donmez Nılgun Ajkoler, Gulsen Sevsen, Gulden Alp Berıl Zorlu YEDEKLER. Neşe Ustun, Mıne Gulan, Gulhan özdoğan Zeynep Kocabıyık, Esra Akba>, Gulnıhal Ovahk, Fureyja Sayınkul, Yasemın Erkoç, Neda Huneydi, Nejır Aysu, Arlet Gurman, Gulsat Avgen, Lıda Amran, Nursar Emır, ^ebnem Temuroğlu, Yelda Bışak, Nılgun Ulukol, Berna Atıla Tarehan Duzgun, Fende Genç, tlkan Sertkaya, Bırnur Hamzaoğlu, O^ a Gurlek Lına Hurmu^ O^ a Uslu Esra Apatav Yıldız Dalfes, Nurdan Ak, Füor Balcı, Nıimet Canarslan, Zehra Gürçağlayan, Nılgun Çömlekçı Mıne Merkıt, Ferah Yenlce, Işık Gorker, Zerrın özturk Zevnep Ismen, Nesrın Akdoğan, Anahit Yavnısakuk, Maryam Seferyan. cx3a.na.grn gcre) DDY 7. İsletme Müdirii öldü Devlet Demir Yol an Sırked Işletme Müdüru Samı Cengi, dün saat 10 15 de bır suredlr tedavı gordügü Yakaciıî Sanatoryumunda vefat etmıstır Cenazesi bugün ögle namazıru müteakip Sultan Ahmet Camiinden alınarak Zincırlıkuyu Asrl Menarlığında topraça verilecektir. AsgsH ödanak mikfanna qom Azarrit 657 m gimz. DÜZELTME Gazetemızde, 23 Haziran 1970 «alı gunu yajınlanan, «Teknlk Üniversite'de tki Gmp Arasmda Silâhlı Çatışma Oldu» başlıklı yazıda, Emnıyet ilgılılerinm verdlğı yanlış bılgı »onucu, askerl oğrencı Kurhan Gul'un uzennde bulunduğu bıldırılen kıtabın bir gazete tarafından ve nlen ve pıyasada serbestçe satılan blografık eser olduğu anlaşılmıştır. Düzeltir, özur dıleriz. TABLO:2 7DOO İSTANBUL odânsgi 'dışında ak odemc yapılan tabnplor ıcn) 'A yıl vo daha <sz ogromm gorrcı* otanlar) # Hava Harp Okulu, Hava Lisesi ve Hava Astsubay Okulu'na Oğrenci Almacaktıı 1 Hava Harp Okulu"nun lind mnıtına; Hv. Llaesl'nla 1. n, Hl'unefl »imfljnna; Hava A5tsubay Okulunurj yalnıı m'Oneü oruOanna öğrend alınacaktu. J Adı geçen okullara kabul edilmek lstey»n ögrencller, ffllekçe yerıne krıllanüacak muracaat belgelerl üe gırış îartlan v« dığer kayıt kabul Islemleri konusundakl aynntılan kapsavan blld brosürlerini; kendı okollanndan, Askerllk Dair» •• Şubtleri Ue Hava Bırlik ve Mflesseselerınden temln «debilirter. S Muracaat içın: Yukanda belirtilen Hava OkuHanna glrmek lîteyen Ctrendler muracaat belgesHnt doldunrp 2 vesikalık fotoğraf ve uzerlerlne kendl adresleri vazılı 100 kuruşluk posta pulu yapıstınlmıs blx boş rarf ü» blrlörte kabul edilmek istedıklerl okulun adresln» gönderecekler veya elden teslim edeceklerdlr. Mflraeaat Adresleri: HAVA HARP OKULU KOMUTANLlGl YefiİTOrt tSTANBUL HAVA LtSES! KOMUTANLlGl GfiseİTab tZMÎR HAVA TEKNtK OKULLAR KOMUTANLlGl GUzeJyalı fZMİR fNOT: Hv. Asb.yj ebnak tsteyenJer Içtn) 4 önemll glrlf sartlan: a. Hava Harp Okulu Içln: (1) En çok 20 vafinda olmak. C) Herhangi bir ünıversiteye glnneyl sağlayaeak Devlet Lise veya esidl okul Fen Kolu 19691970 yih raezunu olmak. (3) Butunlemell, beklemell veya yüksek öğrenlm* d«vam etmıs olmamak. (Kontenjan dolmadıgi takdlrde, Pen Kolu*ndan beklemell olarak mezun olmuş ve Fen Kolu metunu olduğu halde yüksek öğreruma devam eden fiğreneüer okula alınabilirj b. Hava Usert içm: d) Yar Smıf > Azaml ya» haddl: I nd ımıf II n nd nnıf V m ncfl «wı* Xi O öğrenlm durunro (a) I tnci KTJIİ» glreeekler !eta, Devlet Orta Oknlu «jidl okul raezunu; D n f l l flneu nmflara kabul edilmek isteyenler için, Devlet Lües! v«ya e?ldl okul «grendM olmak. ft>) Okuldan o yaz dSneml mezun olraak; smıfnu o vas dönemlsde geçaslş olmak (e) Bütünlemell; merun olsa büe beklemell olmamak (d) m flnefl anufa gidecekler İçin Fen kolunda bulunmak. e. Rava Astsubay Okulu ITI flneu «ınıflar Içln: (1) En çok 20 yasmda olmak. (2) Devlet Llse veya eşıdl Okul. Tlcaret Lisesi. Sanat EnstitOsu veya Saglık Kolej! merunu olmak O) Hav» Astsubay Okulu'na burunlemelfler de mflracaat edebilirler; fakat Okula kabul edıldJderinde bfltflnlemelerfn! vermlş olmalan »arttiT • önemll bflgflcn •. Hava Harp Okulo mfllâkat mnav v« muayeneleriıü kazanan Sğrenefler, tn5nO kampında motorlu tayym* relerle uçurulaeak ve paraşütle atlatılacaklardır. b. Hava Artsubay Okulu I lnei sınıfına bu yıl orta okul mezuna SğreneDer alınmıyacaklardrr. e. Hav« Astsubay Okuln III uncfl nnıflann glren 86r«n«!ner, bir yü öğrenlm gSrdOkten sonra başanlı olurUrsa, Astsubay Çavus olarak Silfthlı Kuwetler*« kablaeaklardır. < HfiraeaaÜar 10 Temmu» ltTO gflnfliM kadar kabul edfl«Mktir. HAVA BGhTÎM KOMUTANLIÖ1 f t i 4 e e ? 9 9 » * ıl n <ı <r /» <> 't * ii *t tı iı a, t 12 \t x ?r M n a w < o < TABLO: 4 emuja «rx mt İOCC / TTMkMLEÇf İIİMı DEE'S LCBETl»I E S O C S i a i a a 3EES Çok Aci Bir Kayıp r • '3. tK Sx> = r r III »» ua 2SV. ^ nğretımde gorev alan ogretmenlerin ayuklan, 63? sayılı Ranuna, aym ve asgarî ders ucretlenne duzenlennuştır. orta Grafıkte, MOft 25/6'1970 Per^embe gunu saat 10 15 de vefat etmıştır Cenazesı 26/6/1970 Cuma günu Sultanahmet Camıınde Cuma namazmı takıben Zıncırlıkuyudakı aüe mezarlıfına defnedılecektır Allah rahrcet evlesm AILESİ SAMİ GİNGİ :ax ru .• «M r'it an JJH. . 1 m JZ 1 JHk • ?6 Haziran Rebiülâhır 22 İ2 V t « 28112 1811» 17İ1» « U l 481 a U 8 43İ 4321 «33111001 2 011 6.28 Cumhunyet 6464 E. | : 1 1842 15314 6440 TABLO: 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog