Bugünden 1930'a 5.330.229 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

8AHİFE ALT1 30 Ağustos 1966 CUMHURİTET 26 Ağustos Cuma günü Ankarada, halk huzurunda, otomatik makinelerle yapılan TÜRKİYE APARTMAN DAİRESİ KAZANANLAR 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) I?) 18) 19 ) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) Neriman Yediren (Balıkesir) Muazzez Demir (İzmir) Nahide Arar (Ayazpaşa) Fahriye Kökdemir (Samsun) Nadlr Özgüğümcüoğlu (Yenicami) Cemal Uzun (Sirkeci) Sabahat Taşan (Unkapanı) Fevziye Ulgan (Adana) Peromaz Avcı (Beykoz) Eşref Akkoyun (Yenicami) Talia Köseler (Konya) Ayşe Özüç (Nazilli) Ayşe Biro (Bolu) Kadir Oğuz (Ankara) Nezahat Eren (Kapalıçarşı) Mahmut Işıtman (Küçükevler) Papavasil Antulakis (Beyoğlu) Turhan H. Evcimen (Frtuluş) Tibaş Emekli Sandığı (Ankara) Baki İşgören (Ereğli/Kdz.) Tibaş Emekli Sandığı (Ankara) Nlşamıhİ Benkliyan (Taksim) Muhlis Aşkm (Yozgat) Hasan Mercancı (Konak) Fatma Akçalıgil (Ankara) Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Yenişehir) istemiyen bir mudi (Galata) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) Aysel Emek (Eyüp) Mustafa Şerbetçi (Kayseri) Kenan Paker (Ankara) Raif Dunnaz (Buca) Hâmit Hatipoğlu (Fincancılar) Josef Bensason (Pangaltı) Fazilet Kalkan (Burhaniye) İsminin açıklanmasım istemiyen bir mudi (Yenigün) BANKASI 1.OOO LİRA Ismaü Oztürk (Adapazan) Abdullah Zincirci ( t a n i r ) Sabiha Şanlı (îznür) Fehim Çaldere (İzmir) Adil Özen (Bergama) Mehmet Ali Demiral (Malatya) Şentepe Yapı Koop. (Küçükevler) Ahmet Temel (Ürgüp) Abbas Akyol (Ordu) Nejat özyetkin (Gaziantep) Güney Gelenbevi (Şişli) Floranoe Nightingale (ŞişU) Salih Ecer (Eşrefpaşa) Abdülkadir Köksal (Kadıköy) Fatma Yaşar Kırca (Kadıköy) Hakkı Ziya Ulukan (Kadıköy) Mustafa Kemal Petek (Adana) Mustafa Mertol (Adana) Ali Eruluğ (Mercan) Mahmut Çelik (Elâzığ) HulkJ Sarbeyli (Taksim) Meliha Ünal (Niğde) Fatma Eralp (Meşrutiyet) Murat H. Nafiz (M. Kemalpaşa) tbrahim Kozacıoğlu (Tarsus) Arif Özgöre (Eskişehir) Aytekra Seydioğlu (Eskişehir) Kadriye Tunç (Cebeci) Hamdi Tanoğlu (Erzincan) Celü Ataklı (Balıkesir) Melahat Kızüyalım (Üsküdar) Frans Doubek (Tophane) Ankara Tic. Bor. (Kale) Vahram tşlemeciyan (Mahmutpaşa) İsmail Köse (Levent) Nuri Kuş (Kütahya) Abdullah Karadeniz (Trabzon) Mediha Gürtuna (Mersin) Demirspor Gençlik Kulühü (Kayseri) Fikret Yılmazlar (Bursa) Süleyman Doğancı (Bursa) Mücahit Özsavaş (Galata) Şöhret Halil (Galata) Kâzım Keskin (Galata) Yıldız Akmcı (Alaşehir) Muharrem Çokbağlan (Beşiktaş) Yavuz Kaynar (Nazüli) Osman Küıç Kaya (Sivas) Ülkü Eşkinat (Tekirdağ) Türkan Kükner (Yalova) Osman Selâmet (Sultanhamam) Abdurrahman Turan (Siverek) T. Deri San. İş. Sen. (Kazlıçeşme) Cemal Bilgin (Yenimahalle) Ahmet Mavi (Akşehir) Mehmet Münir Eğriboz (Yenicami) Celil Cenani (Yenicami) Ahmet Gürsoy (Yenicami) Halil Yücer (Yenicami) Haldun Tandoğan (Yenicami) Rifat Yonsal (Yenicami) Ayşe Faika Onursal (Yenicami) tsminin açıklanmasım istemiyen btr mudi (Yenicami) îsminin açıklanmasım İstemiyen bir mudi (Yenicami) Ali Rifat Paksoy (Cihangir) Niyazi Durukan (^ntalya) Ayşe Sanoğlu (Akhisart Taha Saym (Samsun) Kadriye Gülçen (Samsun) Pertev Molay (Sirkeci) Mehmet özcan (Kasımpaşa) Cemil Menetli (îskenderun) Mudat Siyok (Düzce) Hasan Sürel (Fatih) Birsen Ünlü (Fatih) Jale özkaya (Antakya) Ayşe tncekara (Ödemiş) Kalyo Andreadis (Beyoğlu) Feyyaz Berkay (Beyoğlu) Çelik Nalbant (Beyoğlu) Feride Yüksel (Giresun) Emine Dilber (Rıhtım/Kadıköy) Cevdet Tanndağ (Rıhtım/Kadıköy) Sehure Tekiner (Rıhtım/ Kadıköy) Hasan Abacı (Yenigün) Pertev Molay (Yenigün) Lutfiye Karayavuz (Kayseri) Hatice Nermin Onat (Küçükyalı) Garabet Topal (Beyazıt) Hikmet Sevilgenç (Beyazıt> Mehmet Yılmaz (Demirkapı) Musa Önder (Diyarbakır) Nazmiye Bağdatlıoğlu (Fatih) Necmettin Polat (Fatih) Müveddet Erdoğanlar (Unkapanı) Danca Turistik Plâj Koop. (Namıkkemal) Despina Mltaku (Beyoğlu) Feride Bozyel (Beyoğlu) Fahrettin Altay (Beyoğlu) T. Turing ve Otomobil Kurumu (Beyoğlu) İsmet Tanca (Santralgaraj) Mustafa Ibici (R. Kadıköy) Aliye Arpacı (R. Kadıköy) Süleyman Hacı (Çarşıiçi/Manisa) Pertev Molay (Yenigün) Kemalettin Kuşçu (Samatya) Turan Berber (Kayseri) Meknuze Sözer (Karaköy) Fazilet Dedemen (Beyazıt) Hamdi Kartal (Beyant) Mustafa Tuğrul (îskenderun) Nermen Kermeoğlu (Diyarbalnr) Şevld Türksoy (Fatih) Şehitlikleri Imar Cem. (Fatih) Mahir Tosyaü (Küis) Şevket Koparal (Namıkkemal) Fani Arbdu (Beyoğlu) Ehlima Berkay (Beyoğhı) Margarit İrdealp (Beyoğlu) Mustafa Ho> caoğlu (Giresun) Şevket Karahan (Karabük) Meliha Akar (R. Kadıköy) Recep Yüce (R. Kadıköy) Pertev Molay (Yenigün) Nuri ö z (Yenigün) Adnan Tümer (Samatya) Selâhattin Demir (Dinar) Yuvakimyan Rum Kız Mütevellli Heyeti (Karaköy) Kezban Büyükmurat (Beyazıt) Nusret Ağaoğlu (Boyabat) Izzet Sayılıkan (Adana) Abdullah Âşık (Adana) Nizamettin Güreş (Aydm) Özdal Kalukay (Elazığ) İsmet Kutman (Taksim) Türkan Ebcioğlu (Taksim) Turgut Aktan (Meşrutiyet) îsminin açıklanmasım istemiyen bir mudi (Gönen) Mehmet Çalışkan (Tarsus) Neşet Altmel (Eskişehir) Nermin Oyman (Eskişehir) Yaşar Heperkan (Cebeci) Süleyman özel (Erzincan) Ali Aygül (Balıkesir) Emine Alpaslan (Üsküdar) Nevit öztokak (Karşıyaka) Zehra Gürses (Uşak) Sabiba* Ergin (Aksaray/îst.) Seyfl Güçoğlu (Aksaray/lst.) Leyla Berker (Moda) Elmas Tarakçıoğlu (Konak) Hilmi Temiz (Konak) Mehmet Koygun (Parmakkapı) Nisfet Tuntaş (Mithatpaşa/îzmir) Mehmet Ali Tülek (Kurtuluş) Mehmet Goğüslü (Lüleburgaz) Emine Kuralay (Bakırköy) Armağan Dönertaş (Nişantaşı) Kucese Yumer ^Nişantaşı) Faika Sertel (Nişantaşı) Ayşe Ofluoğlu (Sanayi/Kayseri) Sabri öztürk (Bornova) Hayriye Süer (Galatasaray) Ahmet Ekmekçioğlu (Galatasaray) Hasan Yıldmm (Milas) Sami Saraçoğlu (Balat) Mehmet Cengiz (Basmane) Ahmet Çağlayan (Bafra) Zinnet Polatoğlu (Türbe) Rasim Uzun (Eyüp) Sefai Ergin (Yenişehir) Saniye Ozman (Yenişehir) Ahmet Başaran (Yenişehir) Naciye Altunay (Yenişehir) Fati Ergökmen (Yenişehir) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Yenişehir) T. Kızılay G. M. (Yenişehir) T. Kızüay G. M. (Yenişehir) Hasan Şensöz (Çanakkale) Nadire Erdoğan (Burdur) Mustafa tlgün (Bayburt) Mehmet Ertuğ (Menemen) Hamza Kollu (İsparta) Şükrü Eğinli (Söke) Hikmet Uysal (Konya) Şükran Kocamaz (Balat) Ayşe Kadriye Aılısu (Basmane) Faik Aşık (Bafra) Marmara ve Trakya Bölgesi Tütün Müskirat Gıda ve Yarduncı îşçileri Sendikası (Türbe) Ayşe Şükran Hersek (Eyüp) Erem Acun (Yenişehir) Turgay Ergene (Yenişehir) Cevat Temizel (Yenişehir) Galip Baydar (Yenişehir) Zeynep Üner (Yenişehir) Orta Doğu Tek. Ü. (Yenişehir) T. KızOay G. M. (Yenişehir) Galatasarayhlar Derneği (Yenişehir) Serap Arter (Çanakkale) Halil Erkan (Burdur) Ayhan Kurşun (Ulucami) Ayten Zülfü Çelehi (Kastamonu) Fevzi Gürel (îsparta) Konya Şeker Fab. Mensupları Bi. Dern. (Konya) Mehmet Melik Sezer (Konya) Tafbe Ece (Karşıyaka) Fatma Erkuş (Karşıyaka) Ekrem Üçyürek (Aksaray/lst.) Zekeriya Cangür (Aksaray/lst.) Mustafa özpaçan (Şehitler) İsminin açıklanmasmı İstemiyen bir mudi (Tepebaşı) Beytullah May (Konak) Cevat Dinç (Parmakkapı) Yakup Yılmaz (Ağrı) Ali Kaya (Afyon) Selim Teber (Beykoz) Nafiye Akçağ (BakiTköy) Faik Tetik (Bakırköy) Ceylâ Tinalp (Nişantaşı) Muallfi Karaosmanoğlu (Nişantaşı) Güzin Işıksal (Nişantaşı) Bekir Aşkm (Havran) Mustafa Aran (Buca) Ali Inal (Galatasaray) Salâhattin Baraz (Galatasaray) Ali Yeni (Sinop) Osman Naldöken (ITırşehlr) Hilmi Malik Evrenol (Pangaltı) Enise öcal (Pangaltı) Muhterem Dünderalp (Setbaşı) Mehmet Bozgeyik (Pazaryeri) Cemil Keklik (Ayvalık) Serbülent Cezayirli (Alsancak) Leman Bozok (Yenimahalle) Akif Baba (Muğla) Süheylâ Durukan (Yenicami) Talât Furtun (Yenicami) Abuzer Deniz (Yenicami) Veronlka Mayer (Yenicami) Gülümser Akçınar 'Yenicami) Hamdi Erman (Yenicami) îsminin açıklanmasım İstemiyen bir mudi (Yenicami) İsminin açıklanmasını istemiyerj bir mudi (Yenlcami) Kemal Salih Sel (Yenicami) Sebahat Ersü (Antalya) Mehmet Taşçıoğlu (Bahçelievler) Cemile Jjrtclk (Akhittr) Mahmet Merihli (Samsun) Osman özden nın KAZANANLAR (Sirkeci) Hidayet Moray (Kasımpaşa) Ali Rıza Topçu (Sultanhamam) Kemal Şeber (Karaman) Orhan Kürümoğlu (Bitlis) Fatma Gençarap (Alsancak) Elmas Sangül (Amasya) Ahmet Çağlayan (Muğla) Haydar Akm (Yenicami) Sabahattin özmen (Yenicami) Coya Behar (Yenicami) Karabet Fikrl (Yenicami) Parmak Küçükaslanoğlu (Yenicami) Ayayorgl Rum Ortodoks Küisesl (Yenicaml) Isminln açıklanmasını istemiyen bir mudi (Yenicaml) İsminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (Yenlcami) İsminin açıklanmasını İstemiyen bir mudi (Yenicami) Rasim Yümas (Antalya) Saadet Oğuz (Bahçelievler) llhan Gök (Akhlsar) Fatma Yurtsever (Samsun) îsminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (Sirkeci) Yalçm Ünlükaya (Kasımpaşa) Akkadm Deniz (Denizli) Sadi Çaüşkan (Tepecik) Mehmet Pala ( T t re) Mehmet Kara (Anafartalar) Firdevs öztürk (Izmit) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) T. Donanma Cem. Gen. M. (Ankara) U. S. Disbursing OfficieT (Ankara) Robert T. Fries (Ankara) Serment Akgün (Ankara) T. Ha> va Kuv. Gen. Mer. (Ankara) Osman Uluyurt (Ankara) Hasan Bektaş Uçar (Ankara) Şaban Çetin (Ankara) tsmail Hakkı Özyöl (Çarşı/Üsküdar) Kamer Çetln (Samanpazarı) Ziya Yücel' (Tavşanlı) Mefkure özgen (Zonguldak) Lutfi Erzurumlu (Denizli) Mehmet Ermiş (Tosya) Nihat Siper (înegöl) Cemal Türkmen (Anafartalar) Enis öztürk (İzmit) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Hüseyin Polat (Ankara) Perihan Güngör (Ankara) Robert T. Fries (Ankara) Anmet uncu (Ankaa*) Esat Böskaya (Ankara) ArÖ TUrkçe (Ankara) AU fiısan Atay (Ankara) Abdurrahman Yılmaz (Ankara) Hacı Veli Çulha (Hal/ Mersin) T. C. Ankara Ticaret Borsası (Samanpazan) Sahinde Sezen (Zonguldak) Zafer Diner (Zonguldak) BeJTIZİ Karaman (Denizli) Serife Yurtal (Tepecik) Hediye Gülenay (Tire) Hilmi Toygar (Anafartalar) Tani" Oflar (İzmit) Ziynetl Esiroğlu (Büyükdere) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Sig. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. (Ankara) Tibaş Mem. Em. San. Ankara) T. Donanma Cemiyeti Ge. Merk. (Ankara) Mustafa Arzuman (Ankara) Robert T. Fries (Ankara) Fikret Özbaş (Ankara) Kıbns Türk Kültür Demeği (Ankara) Kemalettin Kayıntnoğlu (Ankara) Tekin Şenel (Ankara) Güngör Ergün (Ankara) Pakize Soygüven (Salihli) Lfttife Köse (Samanpazarı) Emine Gürsoy (Kmkkale) Amele Birliği Başkanlığı (Zonguldak) Mustafa Çetinkaya (Emek) Rayegen Köyatası (Edirne) Adnan Salepçioğlu (Ayazpaşa) Sabahattin Bamaç (Maltepe/lst.) Ümmü Gülsüm Kaplan (Levent) Mehmet Erçetin (Kütahya) Mustafa Kayıkçı (Trabzon) Selim Uçur (Mersin) Enver Erler (Adana) Esma ÇaUak (Aydm) Yavuz Dinmez (Güzelyalı) Koray Arca (Urfa) Mefaret Talay (Taksim) Münire Türell (Meşrutiyet) Remziye özyurt (Gebze) Numan ÖzahiskaU (Park Trb.) Zeliha Yeni (Pendik) Ahmet Vefik Baykul (Eskişehir) Ayşe Gül Ok (Bandırma) Ank. Çocuk Bakımı Derneği (Cebeci) Muhittin Türkay (Balıkesir) Mehmet Avcı (Rize) Recep Erbezen (Üsküdar) Ayşe Kurun (Ereğli Krd.) Mehmet Karabacak (Tirebolu) İranuş İlkkan (Pangaltı) Nevin Konnolu (Pangaltı) Hasan Kolsan (Adapazan) Eyüp Başar (İzmir) Mücessem BllâUer (Izmir) Muzaffer Özsoy (İzmir) Ruhl Koca (ZUe) Hacı Bayram Dönmez (Malatya) Muazzez Ersoy (Küçükevler) Fatma Manaz (Bolu) Hayri Şenal (Ordu) Yahya Fikret Fırat (Gaziantep) Sabiha Türegün (Şişli) Fatma Gürtuna (ŞişU) Tahsin Görel (Eşrefpaşa) Hamka İnan (Kadlköy> Emin Yeşil (Kadıköy) Musa Kazım Tunç (Kadıköy) Muzaffer Çakır (Karşıyaka) ömer Takmak (Uşak) Hüsnü Kızükaya (Aksaray/lst.) Yücel Çorbacaoğlu (Aksaray/İst.) Tasula Yakov (Moda) Şükrü Sonat (Tepebaşı) Cemal Gönülaçan (Konak) Neriman Evcim (Parmakkapı) Ali Ayaz (Bolvadin) Muzaffer Özoral (Afyon) Naile Subaşı/Saadet (Beykoz) Muzaffer Içingir (Bakırköy) Celâlettin Erekdiren (Bakırköy) Sıdıka Erke (Nişantaşı) Emine Bayar (Nişantaşı) Metin Eskinazi Siret (Nişantaşı) Ahmet Osman Ağaoğlu (Aşirefendi) Timur Erdem (Buca) Mehmet Yılmaz (Galatasaray) Aşikidil Akarca (Milâs) Havva Tanık (Basmane) Zehra Asyiğit (Turgutlu) Zekâi Tunçman (Türbe) Recep Çiluk (Türbe) Alild Sisilidis (Altınbakkal) Soünaa Tevfikçier (Yenişehir) Melahat Gördüren (Yenişehir) Aydın Yalçın (Yenişehir) Hüsamettîn Biçken (Yenişehir) Ömür Aykut (Yenişehir) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Yenişehir) Türkiye Kızılay Genel Merkezl (Yenişehir) Abdurrahman Parlakoğlu (Mardin) Rahim Yıldınm* (Biga) Nasri Ceha (Arapcami) Ahmet Gürünlü (Maraş) Tahir Kaya (Kastamonu) Süreyya Emiroğlu (Adıyaman) Ekrem Yüdırım (Konya) Mithat Mertkul (Maltepe/Ankara) tbrahim Atamer (Ereğli/K. Deniz) Aıber Ohanoğlu (Pangaltı) Agop Terziyan (Pangalü) îsmaü Pirge (Yeniyol) Abdullah Ortak (Adapazan) M. Şuhudi Yazıcıoglu (îzmir) Saime Çolpan (îzmir) Türk Yükseltme Cemiyeti (Izmir) îbrahim Adnan Hanlıoğlu (Malatya) Ali Yöney (Küçükevler) tsmail Erkul (Simav) İsa Akolarak (Gemlik) Hüseyin Özkan (Ereğli^onya) Reşat Sönmezöz (Şişli) Emin Çahskan (Şişli) Mehmet Hayrettin (ŞişU) Mesrure Ünlü (Akay> Ferdane tnanır (Kadıköy) Vedat Olcay (Kadıköy) Orhan Argüden (Kadıköy) Nevzat Tamer (Kayseri) Ali Türköz (Bursa) Iffet Büyükçakmak (Bursa) Şerif Erdağ (Demirci) Bülent Zefci Atasay (Galata) tbrahim Hakkı Yusuf Ziya Kıbnslı (Galata) Ayşe Haversiralp (Alaşehlr) Hasan Korkmaz (Beşiktaş) Recai Gökmen (Nazilli) AU Engin (Slvas) Atike Akkayalar (Tekirdağ) T. Donanma Cemiyeti Gn. Mer. (Dışkapı) Oğuz Oyalp (Lalapaşa) Hasan Erdmç (Tophane) HaUl Atılgan (Manlsa) Artun Alyan (Mahmutpaşa) Nusret Çamlıca Erzurum) Remzi Peker (Trabzon) Abdullah Aydın (Mersin) Emine Boru (Mersin) Eleni Yıldınmer (Büyükada) Cumhur öznar (Bursa) Ayşe Ateşer (Bursa) Lea Saltiel (Galata) Şerif Coşkun (Şehremini) ÜKet Telgeren (Beşiktaş) Fehml Doğrusöz (Beşiktaş) Zekeriya Turan (Kartal) Irfan Ba&an (Sivas) Seiçuk Adlltürk (Sa rayköy) Abdullah Gegen (Kars) Hatun Dekircan (Mala^ ya) Hacer Bengl (Levent) Ertuğrul Dündar (Samatya) T Kızılay Cemiyeti (Yenişehir) Ali Tunçel (Tarsus) Rafet Uncu (Bornova) Ali thsan Atillâ (Aydın) Şükrü Kaygısız (Yenicaml) Raşit özcan (Salihli) Muhittin Başaran (Mer can) Kadriye Ayanoğlu (Ayazpaşa) Cemal Yılmaz (Trab zon) Ali Nevzat Gönç (İzmir) Tibaş Mem. Em. San. (An kara) Nuriye Adalı (Beyoğ'u) Hikmet Katran (Parmak kapı) Hükat Amasyah (îzmir) Süleyman Akbay (Kayseri) Hüsamettin Yaras (Sivas) Ferdi Berker (Taksim) Leman Serdaroğlu (Ankara) Süleyman Gürses CHevbeliada) Isminin açıklanmasını Istemiyen bir mudi (Galata). 36) Türkiye Kızılay Genel Merkezi (Yenişehir) 37) Davut Pak (Beyazıt) 38) Mustafa Ay (Polatlı) 39) Yusuf Oltar (Karşıyaka, 40)Hayriye Yılmaz (Konya) 41) M. Kemal Erkoç (Cebeci) 42) Ayşe Becerikli (Şehremini) 43) 44) 45) 46) Mehmet Ali Evrek (Erzlncan) Eşe Köse (Denizli) Zozepe Hayim (Yenicami) Ali Osman Gümüş (Biga) 47) İsminin açıklanmasım 27) İsminin açıklanmasım istemiyen bir mudi (Ankara) 48) İsminin açıklanmasım istemiyen bir mudi (Yenicami) 49) Cehittin Nermin Günsenin (Meşrutiyet) 50) Amada Mertcan (Yenicami) 100.000 LiRA KAZANANLAR 1) 2) 3) 4) 5) Asım Sözer (Büyükada) Emine Denksel (Şehitler) Ankara Ticaret Borsası (Samanpazan) HacıKütük (Bor) Mehmet Ali Yfcpar (Aksaray/İst.) 10.000 LİRA KAZANANLAR Kezihe Maral (Samanpazan) Aysel Taneri (Üsküdar) Bernar Nahurn (Beyoğlu) Hakkı Özbaydar (Setbaşı / Bursa) Feriha Dirim (Kadıköy) Mukaddem Dejelâti (Pangaltı) Türk Donanma Cemiyeti (Ankara) Cemal Kaman (Yenicami) Muzaffer Şencan (Bakırköy) Apostol Etnopulos (Şişli) Servet Akıllıoğlu (Yenicami) Yaşar Uzun (Bartın) Zülkerem Altay (Samsun) Şerif Girgin (Beyoğlu) Nurhayat Sağun (Ayvalık) T. Kızılay Genel Merkezi (Yenişehir) Hasan Ünal (Akçehir) Yaşar Şıracı (Uzunköprü) Cemal Aydm ve Ahmet (Yenişehir) Petro Doço (Galatasaray) Mano Değirmenci (Beyazıt) Muazzez N. Çağlı (Basmane) Seyit Ahmet Bilgici (Samsun) Mekki Tangüney (Ç. Üsküdar) Bülent Eriç (ödemiş) Dr' Müfit Ekdal (Galatasaray) Şaban Sancı (Tepecik) Fitnat Ibrişim (Karşıyaka) Şaziment Sokolluoğlu (Fatih) Meserret Pülümer (Galata) Şeref Karadoğan (Yenişehir) Abdurrahman Uzhan (Pangaltı) Tunay Soyer (Zonguldak) Tayfur Mumcu (Taşköprü) Hakkı Kabakhoğlu (Konak) Ni met Pekşen (Nişantaşı) Muzaffer Nalbantlar (Buca) Emni yet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım San. (Ankara) Muzaffer öztürk (Dışkapı) Fevzi önal (Bayındır) İzmir thracatçı Birlikleri (Izmir) Tibas Emekli Sandığı (Ankara) Serge Dobrovolski (Levent) Tayyibe Payaı (Eskişehir) Rasime Karatepe (Edremit) Ünzile Güzey (Bandırma) Mehmet Yontar (Santralgaraj) Osman Çürük (Adana) Hızalan Yapı Koop. O. (Bakırköy) tbrahim Allar (Buldan). 5.000 LİRA KAZANANLAR Mehmet Olugtugal (Pendik) Semahat Sayıl (Kadıköy) Osman Yıldırım (Yalova) llyas Zarifoğlu (Hal/Mersin) Pertev Molay (Yenigün) Hatice Sabancı (Mersin) Adalet Çakır (Maltepe/tst.) Ayşe Gençeli (Üsküdar) Fatma Yiğiter (Aydm) Gönül Koçak (Ankara) T. Jokey Kulübü (Meşrutiyet) Remziye Sayın (Zile) Ester Ancel (Yenicami) Raşide Atman (Fatih) M. Raşit Çavuşoğlu (Ankara) Muazzez Araz (Beyazıt) Talât Tan (Şişli) Emine Peltek (Merzifon) Hasan Bal (Ankara) Aşır Bozacı (Ç. Üsküdar) Abdullah Günışık (Bolu) Yunus özcan (Bolu) Tibaş Emekli Sandığı (Ankara) Nihat Acar (Yenişehir) Robert T. Frics (Ankara) Hayrettin Haslan (Balat) Şadiye Simer (Adana) Fahrettin Aydağ (Batman) Hasan Demir (Tekirdağ) Tibaş Emekli Sandığı (Ankara) Ali Naki Erenyol (Yenicami) Bergama Tüccar Kulübü (Bergama) Fatma Güney (Bahçelievler) Hamdi Emin Çap (Moda) Hasan Şık (Bursa) îbrahim Yıldız (Bayburt) Çimento Mü. Işveren Sendikası (Yenişehir) Amele Birliği Bşk. hğı (Zonguldak) Münire Gürbüz (Pangaltı) Süheylâ Talu (Heybeliada) S. Yaşar önal (Kayseri) Mehmet Tekin (Şisli) Havva Askar (Balıkesir) îbrahim Keskin (Burdur) Birsen Dirim (Düzce) Kemal Karagülle (Yenicami) Necati Ender (Burhaniye) Fehmi Besler (Yenicami) Mehmet Avcı (Ödemiş) Remziye Demiraydın (Düzce) Necdet Aslan (Levent) Hadiye Cebeciler (Fatih) Bercuhi Fmdıklıyan (Galata saray) Vasil Kanburidis (Şişli) Ali Kaya (Yenicami) Süleyman Kişmir (Fatih) Vedat Deniz (Kozan) Muazzez Çancı (Bursa) Hani Kutbay (Amasya) Robert T. Fries (Ankara) Ibrahim özen (Rize) Neclâ Kâhyaoğlu (Karabük) Samiye ve Sait Selimer (Mersin) îhsan Yüksel (Alanya) Mehmet Aşarı (Şehremini) îbrahim Bilgin (MilSs) Mustafa Yalman(Aydm) OdalarBor. ve Bir. Per. Sig. ve Emek. S. (Yenicami) Emin Sarpdere (Edirne) tbrahim Maşrabacı (Mersin) llhan önal (Yenicami) tsminin açıklanmasım istemiyen bir mudi (Yenicami) Erman Yerdelen (Nişantaşı) Salih Süerdem (Çorlu) Kasım Tolunay (Antalya) Hayriye Güneysu (Küçükevler) lsminin açıklanmasım istemiyen bir mudi (Beyoğlu) Necmiye Dikyar (Anafartalar) Nuri Yapıcı (Fatih) Mehmet Aydın (Silifke) Tibas Emekli Sandığı (Ankara) Elif Metin (Elâzığ) Kâzım Erdal (Mersin) Neşet Altınay (Eskişehir) Bülent Çoğalm (Hâl/Bursa) Ahmet özdemir (Elâzığ) Hayrünnisa Tezer (Erenkoy) Abdo Çayırgan (Gaziantep) Türkân Akçan (Ankara) Ülkü Üstüner (Kasımpaşa) C.H.P. özel Hesabı (Çorum) Sami Orhon (Türbe) Hakkı Ogan (Beyoğlu) îstanbul Belediyesi Ucuz Evler Döner Sennayesi (Aksaray/îst.) Yakan Gülpmar (Gönen) Emine Lodi (Antalya) Kadri Ganioğlu (Samanpazan) Şükriye Dursun (Kayseri) M. Aydın Çelik (Adapazan) Maide Kongas (Fatih). AYRlCA, t5.000 hesap sahibi, zengin para ikramiyeleri kazanmıslardır. Türkiye İş Bankası talihli müşterilerini tebrik eder, 12 milyon liralık ikramryelerin ikinci çekilişinde loymetli müşterilerine bol şanslar diler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog